Huidige aandelenkoersen en wisselkoersen toevoegen aan uw spreadsheets in Numbers

Ongeacht of u investeringen voor uw pensioen volgt, spaart om naar de universiteit te gaan of financieel onderzoek doet, met Numbers kunt u spreadsheets maken die aandeelrendementen, aandeleninformatie en wisselkoersen rechtstreeks van het internet halen. 

Aandeleninformatie toevoegen aan uw spreadsheet

 1. Tik of klik op de cel waaraan u aandeleninformatie wilt toevoegen.1 
  • Tik op uw iPhone, iPad of iPod touch op Cel > Aandelenkoers. Mogelijk moet u vegen om deze te kunnen zien.
  • Klik op uw Mac op  en kies 'Aandelenkoers'.
 2. Kies een aandeel in de lijst. Als u naar een specifiek aandeel wilt zoeken, voert u de bedrijfsnaam of het aandelensymbool in. 
 3. Kies het kenmerk dat u wilt volgen. 
  • Tik op uw iPhone, iPad of iPod touch of het kenmerk dat u in deze cel wilt volgen. Links van het kenmerk dat u volgt, wordt een  weergegeven. Tik op 'Gereed'.
  • Op uw Mac kiest u in het pop-upmenu 'Kenmerk' welke informatie u in deze cel wilt volgen. Klik ergens buiten het dialoogvenster.

Als u de bijgewerkte informatie vanaf het einde van de vorige werkdag wilt zien, of als u het kenmerk dat u volgt wilt wijzigen, dubbeltikt of dubbelklikt u op de cel.

U kunt de formule AANDELEN ook gebruiken voor het invoeren en wijzigen van de beursberichten in een cel. Zo wijzigt u AANDELEN als een formule:

 • Tik op uw iPhone, iPad of iPod touch op de cel, tik op  Cel en tik dan op Wijzig formule.
 • Dubbelklik op uw Mac op de cel en klik vervolgens op wijzig als formule.

1U moet verbinding hebben met het internet om aandeleninformatie te kunnen toevoegen. Als Aandelenkoers gedimd wordt getoond, is er mogelijk geen internetverbinding. Controleer de netwerkverbinding. Als u offline bent, is iedere cel die actief informatie van het internet haalt, leeg.


Aandelenkenmerken die u kunt volgen

Als u de formule AANDEEL wijzigt, kunt u de volgende tekenreeksen of cijfers gebruiken om verschillende gegevens weer te geven: 

 • 'prijs' (0 of leeg): de prijs van het opgegeven aandeel aan het slot van de vorige werkdag.
 • 'naam' (1): de volledige naam van het aandeel of bedrijf.
 • 'wijziging' (2): het verschil tussen de laatste transactie op de vorige werkdag en de slotprijs op de daaraan voorafgaande werkdag. Als het aandeel in de tussenliggende periode niet is verhandeld, is de wijziging '0'.
 • 'procentuele wijziging' (3): het wijzigingspercentage in de prijs van het aandeel aan het slot van de twee meest recente werkdagen.
 • 'open' (4): de openingsprijs waartegen het aandeel is verhandeld bij de opening van de vorige werkdag.
 • 'hoog' (5): de hoogste koers waartegen het aandeel is verhandeld op de vorige werkdag.
 • 'laag' (6): de laagste koers waartegen het aandeel is verhandeld op de vorige werkdag.
 • 'beurswaarde' (7): de totale marktwaarde van alle uitstaande aandelen van het aandeel op de vorige werkdag. Dit wordt berekend als het totale aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de prijs per aandeel.
 • 'volume' (8): het aantal aandelen van het aandeel dat gedurende de vorige werkdag is verhandeld.
 • 'rendement' (9): de verhouding van het jaarlijkse dividend per aandeel als percentage van de aandelenprijs.
 • '1-jaars doel' (10): schatting van de 1-jaars doelprijs, de gemiddelde voorspelde doelprijs van analisten die over het aandeel rapporteren.
 • '52-weeks hoog' (11): de hoogste transactieprijs van het aandeel in de afgelopen 52 weken.
 • '52-weeks laag' (12): de laagste transactieprijs van het aandeel in de afgelopen 52 weken.
 • 'gem. 3-mnd. volume' (15): het maandelijkse gemiddelde van het cumulatieve handelsvolume gedurende de laatste 3 maanden gedeeld door 22 dagen.
 • 'bèta' (16): de mate van volatiliteit (systeemrisico) van een effect of commodity vergeleken met de markt als geheel.
 • 'valuta' (19): de valuta van de prijs van het aandeel.
 • 'jaarlijks dividend' (20): het jaarlijkse dividend per aandeel.
 • 'wpa' (21): winst per aandeel: de totale winst van een bedrijf gedeeld door het aantal uitstaande aandelen (de aandelen die momenteel in het bezit zijn van alle aandeelhouders).
 • 'beurs' (22): de beurs waarop het aandeel wordt verhandeld (bijvoorbeeld NYSE, NASDAQ, Euronext, enzovoort).
 • 'koers-winstverhouding' (23): de koers-winstverhouding, berekend door de huidige marktprijs van het aandeel te delen door de winst per aandeel van de afgelopen 12 maanden.
 • 'vorige slotstand' (24): de slotprijs van het aandeel op de werkdag voorafgaand aan de laatst gerapporteerde transactie.
 • 'symbool' (25): het aandelensymbool (tickersymbool) dat op unieke wijze naar het aandeel verwijst.


Aandelengeschiedenis volgen

Als u de geschiedenis van een specifiek aandeel wilt volgen, gebruikt u AANDEELH. Als u de formule toevoegt, moet u deze kenmerken opgeven:

 • Symbool: een afkorting die op unieke wijze verwijst naar een openbaar verhandeld aandeel op een bepaalde aandelenmarkt, ingesloten in aanhalingstekens of een referentie naar een cel met het symbool.
 • Kenmerk: een optionele waarde die het aandelenkenmerk specificeert dat wordt teruggegeven. Numbers stelt automatisch 'slot' voor. In plaats van 'slot' kunt u 'open', 'hoog', 'laag' of 'volume' kiezen.
 • Datum: de datum waarover u historische informatie over de prijs van het aandeel wilt opvragen.


Wisselkoersen toevoegen aan uw spreadsheet

U kunt de formule VALUTA gebruiken om gegevens over wisselkoersen van internet te halen en te gebruiken in uw spreadsheet. Als u de formule toevoegt, moet u deze kenmerken opgeven:

 • Valuta-1: dit is de valutacode voor de valuta die u wilt omrekenen. Plaats de tekenreeks tussen aanhalingstekens.
 • Valuta-2: dit is de valutacode voor de valuta waarnaar u wilt omrekenen. Plaats de tekenreeks tussen aanhalingstekens.

Voor het derde kenmerk stelt Numbers automatisch 'prijs' voor. Als u 0 invoert of dit item helemaal leeg laat, wordt in de cel de wisselkoers tussen valuta-1 naar valuta-2 weergegeven, uitgedrukt in valuta-2.
 

Valutakenmerken die u kunt volgen

Als u de formule wijzigt, kunt u de volgende tekenreeksen of cijfers gebruiken om verschillende gegevens weer te geven:

 • 'naam' (1): de valutacodes van de opgegeven valuta, weergegeven in de formule voor het berekenen van de wisselkoers.
 • 'wijziging' (2): het verschil in de wisselkoers aan het slot van de twee meest recente werkdagen.
 • 'procentuele wijziging' (3): het wijzigingspercentage in de prijs van de wisselkoers aan het slot van de twee meest recente werkdagen.
 • 'open' (4): de wisselkoers bij de opening van de vorige werkdag.
 • 'hoog' (5): de hoogste wisselkoers van de vorige werkdag.
 • 'laag' (6): de laagste wisselkoers van de vorige werkdag.
 • '52-weeks hoog' (7): de hoogste wisselkoers in de afgelopen 52 weken.
 • '52-weeks laag' (8): de laagste wisselkoers in de afgelopen 52 weken.
   

Valutageschiedenis volgen

Als u de geschiedenis van een specifieke valuta wilt volgen, gebruikt u VALUTAH. Als u de formule toevoegt, moet u deze kenmerken opgeven:

 • Valuta-1: de valutacode voor de valuta die u wilt omrekenen. valuta-1 is een tekenreeks waar aanhalingstekens omheen staan.
 • Valuta-2: de valutacode voor de valuta waarnaar u wilt omrekenen. valuta-2 is een tekenreeks waar aanhalingstekens omheen staan.
 • Kenmerk : een optionele waarde die het valutakenmerk specificeert dat wordt teruggegeven. Numbers stelt automatisch 'slot' voor. In plaats van 'slot' kunt u ook kiezen voor 'open', 'hoog', 'laag', 'volume' of elk ander valutakenmerk (zie Valutakenmerken die u kunt volgen). 
 • Datum: de datum waarover u historische informatie over de wisselkoers wilt opvragen.

Publicatiedatum: