De brailleleesregel HIMS Smart Beetle met VoiceOver gebruiken op de iPhone, iPad en iPod touch

Wanneer u de brailleleesregel HIMS Smart Beetle met VoiceOver gebruikt op de iPhone, iPad of iPod touch, kunt u de volgende toetscommando's van het appparaat gebruiken.

Om er zeker van te zijn dat een brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleapparaat
Activeer de thuisknop F4

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Tik twee keer op het geselecteerde onderdeel Router
Herstel F3
Activeer de verwijdertoets F2

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleapparaat
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status router
Verschuif brailleleesregel naar links Scrol naar links
Verschuif brailleleesregel naar rechts Scrol naar rechts

Raadpleeg Algemene Braille-commando's voor navigatie met VoiceOver voor de universele lijst met algemene commando's.

Publicatiedatum: