VoiceOver bedienen met trackpadcommando's op Mac

Lees hier hoe u trackpadcommando's, waarmee u VoiceOver op een Mac met een trackpad kunt bedienen, in- of uitschakelt.

Wanneer VoiceOver met trackpadcommando's is ingeschakeld, verandert de muisaanwijzer van uw Mac soms in een blauwe ring. Deze blauwe ring toont waarop VoiceOver is gericht op uw scherm. 

U kunt de blauwe ring verplaatsen naar andere delen van het scherm door uw vinger over het trackpad te slepen. VoiceOver beschrijft waar de ring over beweegt.

Meer informatie over VoiceOver-gebaren met trackpadcommando's

Het venster VoiceOver-hulpprogramma met een blauwe ring

Trackpadcommando's in- of uitschakelen

Het VoiceOver-hulpprogramma gebruiken om trackpadcommando's in te schakelen:

  1. Open VoiceOver-programma. Dit vindt u in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'.
  2. Selecteer Commando's in de zijbalk van het VoiceOver-hulpprogramma.
  3. Selecteer Trackpadcommando's inschakelen.

Of schakel Trackpadcommando's met uw toetsenbord in:

  1. Houd tijdens het gebruik van VoiceOver de speciale VoiceOver-toets ingedrukt (over het algemeen Control-Option) en druk twee keer op H om het helpmenu voor commando's te openen.
  2. Typ het trackpadcommando van het woord.
  3. Als de focus op de wisselknop voor de trackpadcommando's ligt, drukt u op Terug om Trackpadcommando's in- of uit te schakelen.
Publicatiedatum: