De objectenlijst in Keynote op de Mac gebruiken om objecten op dia's te beheren

U kunt de objectenlijst gebruiken om objecten te selecteren, naar boven en naar beneden te verplaatsen in de lagenvolgorde, te groeperen of te verwijderen.

Om de objectenlijst te bekijken, klikt u op de knop 'Weergave’  en kiest u 'Toon objectenlijst'.

Alle objecten op de geselecteerde dia's worden weergegeven in de lijst.* Klik op de filterknop  om de objectenlijst te filteren op objecttype. Objecten in de lay-out van de dia die geen plaatsaanduidingen, audio-objecten of zwevende commentaren zijn, worden niet weergegeven in de objectenlijst.

Gebruik het zoekveld om te filteren op objectnaam. Selecteer alle dia's die u wilt doorzoeken en typ vervolgens de naam (of een deel van de naam) in het zoekveld.

Als u de naam van een object wilt wijzigen, klikt u dubbel op de naam en voert u de nieuwe naam in.

Als een object niet in de objectenlijst staat terwijl u dat wel zou verwachten, controleert u of het object niet gefilterd is.

U kunt meerdere objecten selecteren door de Command-toets ingedrukt te houden terwijl u klikt. Als u meerdere objecten hebt geselecteerd, klikt u met de rechtermuisknop om 'Lijn objecten uit' of 'Verdeel objecten' te kiezen. Als u de objecten wilt groeperen, selecteert u meerdere objecten en klikt u met de rechtermuisknop. Kies 'Groepeer'.

Als u een object in de lagenvolgorde wilt verplaatsen, sleept u het object boven of onder een ander object in de lijst. U kunt een object ook naar een andere dia slepen.

Als u een object wilt vergrendelen, beweegt u met de muisaanwijzer over het object in de objectenlijst en klikt u op het open hangslot . Klik op het gesloten hangslot  om te ontgrendelen.

Meer informatie over het aanmaken en gebruiken van objecten in uw dia's.

Publicatiedatum: