De objectenlijst gebruiken om objecten op Keynote-dia's te beheren

Lees hoe u de objectenlijst gebruikt om objecten te selecteren, naar boven en naar beneden te verplaatsen in de lagenvolgorde, te groeperen of te verwijderen.

Als u de objectenlijst wilt bekijken, klikt u op weergavesymbool en selecteert u 'Toon objectenlijst'.

Alle objecten op de geselecteerde dia's worden weergegeven in de lijst.* Klik op Toon objectenlijst om de objectenlijst te filteren op objecttype. 

Gebruik het zoekveld om te filteren op objectnaam. Selecteer alle dia's die u wilt doorzoeken en typ vervolgens de naam (of een deel van de naam) in het zoekveld.

Als u de naam van een object wilt wijzigen, dubbelklikt u op de naam en voert u de nieuwe naam in.

Als een object niet in de objectenlijst staat terwijl u dat wel zou verwachten, controleert u of het object niet gefilterd is.

U kunt meerdere objecten selecteren door de Command-toets ingedrukt te houden terwijl u klikt. Als u meerdere objecten hebt geselecteerd, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u 'Lijn objecten uit' of 'Verdeel objecten'. Als u de objecten wilt groeperen, selecteert u meerdere objecten en klikt u met de rechtermuisknop. Kies 'Groepeer'.

Als u een object in de lagenvolgorde wilt verplaatsen, sleept u het object boven of onder een ander object in de lijst. U kunt een object ook naar een andere dia slepen.

Als u een object wilt vergrendelen, beweegt u met de muisaanwijzer over het object in de objectenlijst en klikt u op open hangslot. Klik op gesloten hangslot om het object te ontgrendelen.

Meer informatie over het maken en gebruiken van objecten in uw dia's

* Objecten van de masterdia die geen plaatsaanduidingen, audio-objecten en zwevende commentaren zijn, worden niet weergegeven in de objectenlijst.

Publicatiedatum: