Uw Solo2 Wireless-koptelefoon configureren en gebruiken

Lees hier hoe u uw Solo2 Wireless-koptelefoon oplaadt, koppelt, gebruikt en opnieuw instelt.

Solo2 Wireless-koptelefoonmodellen

De koptelefoon inschakelen en opladen

Houd de aan/uit-knop één seconde ingedrukt om de koptelefoon aan of uit te zetten.

Aan/uit-knop van Solo2 Wireless

U laadt de koptelefoon op door hem met de meegeleverde micro-USB-kabel op een stroombron aan te sluiten. Wanneer de koptelefoon wordt opgeladen, knipperen de lampjes van de batterijstatusindicator. Als de batterij volledig is opgeladen, blijven alle vijf lampjes branden.

Om de batterijstatusindicator te controleren die het batterijniveau en de laadstatus aangeeft, drukt u kort op de aan/uit-knop.

De koptelefoon kan tot 12 uur afspelen na 2 uur opladen.

Om de batterijduur te optimaliseren of om de koptelefoon te gebruiken wanneer de batterij leeg is, sluit u de RemoteTalk-kabel aan om de koptelefoon met de kabel te gebruiken.

De koptelefoon koppelen

Volg deze stappen om uw koptelefoon te koppelen met uw apparaat:

 1. Als u de RemoteTalk-kabel gebruikte, koppelt u deze los.
 2. Schakel de koptelefoon in. Houd de b-knop  2 seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon in de koppelingsmodus te zetten. Het ledlampje knippert wit.
 3. Selecteer de Solo2 Wireless op uw apparaat om de koptelefoon met uw apparaat te verbinden. Als u de naam van de koptelefoon hebt gewijzigd met Beats Updater, wordt deze onder die naam in de lijst weergegeven.

De koptelefoon maakt automatisch opnieuw verbinding met het laatste apparaat waarmee u deze hebt gebruikt.

De koptelefoon gebruiken

Lees hier hoe u muziek afspeelt, het volume wijzigt en oproepen beantwoordt.

Knoppen van Solo2 Wireless

 

Muziek afspelen

Gebruik de b-knop  op de linkeroorschelp of gebruik de middelste knop op de RemoteTalk-kabel als u de koptelefoon met een kabel gebruikt.

 • Druk eenmaal om een nummer af te spelen of te pauzeren.
 • Druk tweemaal om naar het volgende nummer te gaan. Druk driemaal om achteruit te springen.
 • Als u binnen een nummer wilt vooruitspoelen, drukt u tweemaal en houdt u de knop vast wanneer u voor de tweede keer drukt. Als u binnen een nummer wilt terugspoelen, drukt u driemaal en houdt u de knop vast wanneer u voor de derde keer drukt.

Het volume wijzigen

Gebruik de volumeknoppen boven en onder de b-knop op de linkeroorschelp om het afspeelvolume of het belvolume te regelen. U kunt ook de volumeknoppen op de RemoteTalk-kabel gebruiken.

 • Druk op de volume-omhoogknop of houd deze knop ingedrukt om het volume continu te verhogen.
 • Druk op de volume-omlaagknop of houd deze knop ingedrukt om het volume continu te verlagen.

Oproepen beantwoorden

Om een telefoonoproep op te nemen, gebruikt u de b-knop  op de linkeroorschelp of de middelste knop op de RemoteTalk-kabel.

 • Druk eenmaal om een oproep te beantwoorden of te beëindigen.
 • Druk tijdens een gesprek eenmaal om een tweede inkomende gesprek te beantwoorden en het eerste gesprek in de wacht te zetten. Wanneer twee gesprekken actief zijn, kunt u zo schakelen tussen gesprekken.
 • Houd de knop één seconde ingedrukt om een inkomend gesprek te weigeren.
 • Druk tweemaal om te stoppen met luisteren door de koptelefoon en het gesprek naar de telefoon te sturen.

De koptelefoon opnieuw instellen

Als u geluids-, Bluetooth- of oplaadproblemen hebt met de koptelefoon, kunt u proberen deze opnieuw in te stellen.

Publicatiedatum: