Een Baum VarioUltra-leesregel gebruiken met VoiceOver

Als u uw Baum VarioUltra-brailleleesregel gebruikt met VoiceOver op uw iPhone, iPad of iPod touch, kunt u deze toetsen van het apparaat gebruiken.

De volgende toetscommando's van het apparaat kunnen worden gebruikt op deze leesregels:

  • Baum VarioUltra 20
  • Baum VarioUltra 40

Om ervoor te zorgen dat de brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar het vorige onderdeel Joystick links of D1 
Ga naar het volgende onderdeel Joystick rechts of D4 
Ga naar het eerste onderdeel D1 + D2 + D3 
Ga naar het laatste onderdeel D4 + D5 + D6 
Ga naar de statusbalk D2 + D3 + D4 
Ga naar Berichtencentrum D4 + D6 
Ga naar Bedieningspaneel D2 + D5
Activeer de knop 'Vorige', indien aanwezig D1 + D2 

Scrollen

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Scrol één pagina naar links D2 + D4 + D6 
Scrol één pagina naar rechts D1 + D3 + D5
Scrol één pagina omhoog D3 + D4 + D5 + D6
Scrol één pagina omlaag D1 + D4 + D5 + D6

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar het vorige onderdeel met rotorinstelling Joystick omhoog of D3
Ga naar het volgende onderdeel met rotorinstelling Joystick omlaag of D6 
Selecteer de vorige rotorinstelling D2 + D3 
Selecteer de volgende rotorinstelling D5 + D6 

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router
Selecteer het onderdeel onder uw vinger Joystick indrukken of D3 + D6 
Activeer de thuisknop D1 + D2 + D5
Activeer de Delete-toets D1 + D4 + D5 
Activeer de Return-toets D1 + D5 
Activeer de volume-omhoogknop D3 + D4 + D5
Activeer de volume-omlaagknop D1 + D2 + D6
Activeer de verwijdertoets D1 + D4 + D6 

Lezen

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Lees pagina vanaf het geselecteerde onderdeel D1 + D2 + D3 + D5 
Lees pagina vanaf het begin D2 + D4 + D5 + D6 
Spreek paginanummer of aantal zichtbare rijen uit D3 + D4

Bewerken

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Selecteer alles  D2 + D3 + D5 + D6
Selecteer tekst D2 + D5 + D6 
Hef selectie van tekst op D2 + D3 + D5
Tab D2 + D3 + D4 + D5 
Shift Tab D1 + D2 + D5 + D6 
Knip D1 + D3 + D4 + D6 
Kopieer D1 + D4 
Plak D1 + D2 + D3 + D6
Herstel D1 + D3 + D5 + D6 
Opnieuw D2 + D3 + D4 + D6
Wijzig het label van een onderdeel D1 + D2 + D3 + D4 + D6

Control

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Schakel schermgordijn in of uit D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Onderbreek of hervat spraak D1 + D2 + D3 + D4
Schakel spraak in of uit D1 + D3 + D4 
Start VoiceOver Help D1 + D3

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status Router 
Verschuif braille naar links D2
Verschuif braille naar rechts D5
Schakel aankondigingengeschiedenis in of uit D1 + D3 + D4 + D5 
Volgende uitvoermodus D1 + D2 + D4 + D5 
Volgende invoermodus D2 + D3 + D6

Meer informatie

Raadpleeg Algemene braillecommando's voor VoiceOver voor een universele lijst met commando's.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: