Als er een fout wordt weergegeven wanneer u meerdere foto's post op onlinevoorzieningen via Foto's voor macOS

Beperk het aantal foto's dat u in een enkele keer verzendt zodat er geen fouten optreden wanneer u via Foto's voor macOS post op onlinevoorzieningen.

Wanneer u via Foto's meerdere foto's uploadt naar Facebook, Flickr of een andere onlinevoorziening, ziet u mogelijk deze fout: 'Er kan niet op (onlinevoorziening) worden gepost. Het bericht kan niet worden verstuurd, omdat de verbinding met (onlinevoorziening) is mislukt.'

Deze fout kan optreden wanneer u te veel foto's in een enkele keer probeert te uploaden. Probeer maximaal 50 foto's per keer te uploaden om verbindingsfouten te voorkomen.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: