3D Touch gebruiken met VoiceOver en Zoomen

Lees hier meer over het gebruik van 3D Touch met de toegankelijkheidsfuncties VoiceOver en Zoomen op een iPhone 6s of iPhone 6s Plus.

3D Touch gebruiken met VoiceOver

U kunt 3D Touch gebruiken om de inhoud van een item in te kijken, nuttige toetscombinaties te krijgen en items snel openen.

Een item inkijken of openen

Volg deze stappen voor een voorvertoning van de inhoud van een item:

  1. Verplaats de VoiceOver-focus naar een item of een app.
  2. Druk op het scherm en laat los wanneer u een trilling voelt. U ziet de voorvertoning.
  3. Druk steviger om het item nu te openen.

Wanneer u een bericht in Mail inkijkt, krijgt u mogelijk een menu met aangepaste taken. Volg deze stappen:

  1. Verplaats de VoiceOver-focus naar een bericht in de lijst met voorvertoningen.
  2. Druk op het scherm en laat los wanneer u een trilling voelt. 
  3. Sleep uw vinger naar de rechterbenedenhoek van het scherm. U hoort VoiceOver 'voorvertoning' zeggen.
  4. Veeg met één vinger omhoog of omlaag op het scherm voor de taken Prullenmand, Ongelezen en andere.

Een snelmenu openen

In sommige gevallen krijgt u een snelmenu te zien wanneer u op een app drukt. U kunt bijvoorbeeld op het beginscherm drukken op de Camera-app en vervolgens 'Maak selfie' kiezen. 

Volg deze stappen om een snelmenu te openen:

  1. Verplaats de VoiceOver-focus naar een app.
  2. Druk op het scherm en laat los wanneer u een trilling voelt.
  3. Veeg met één vinger naar rechts of links.

     

3D Touch gebruiken met Zoomen

U kunt met één vinger op het scherm in- en uitzoomen. Zorg er eerst voor dat de zoomregelaar is ingeschakeld in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen' > 'Toon regelaar'.

Druk met één vinger op de knop van de regelaar om 3D Touch met Zoomen te gebruiken. Hierdoor wordt het zoomvenster geactiveerd. Sleep vervolgens uw vinger over het scherm om het venster te verplaatsen.

Wanneer u uw vinger omhoog tilt, wordt op het scherm maximaal ingezoomd en verdwijnt het zoomvenster. 

Publicatiedatum: