Reclame en privacy

Het reclameplatform van Apple is ontworpen om je gegevens te beschermen en om je te laten bepalen wat je deelt.

Bij het ontwerp van het reclameplatform van Apple is rekening gehouden met de bescherming van je gegevens. Zo kun je zelf kiezen wat je deelt.

Advertenties die worden verzorgd door het reclameplatform van Apple kunnen worden weergegeven in de App Store op iOS, in Apple News en in Aandelen.

De volgende contextuele gegevens kunnen worden gebruikt om reclame aan je te richten:

  • Apparaatgegevens: taalinstellingen voor je toetsenbord, je apparaattype, OS-versie, mobiele aanbieder en verbindingstype.
  • Apparaatlocatie: als de systeemvoorziening 'Locatiegebonden Apple Ads' is ingeschakeld, kan je locatie worden gebruikt om geografisch relevante reclame aan je te richten. Je apparaatlocatie wordt niet bewaard door het reclameplatform van Apple en deze informatie wordt niet gebruikt voor het samenstellen van profielen.
  • Zoekopdrachten in de App Store op iOS: wanneer je een zoekopdracht uitvoert in de App Store op iOS, kan je zoekopdracht worden gebruikt om je een relevante zoekadvertentie te bieden.
  • Apple News en Aandelen: de soorten artikelen die je leest, worden gebruikt om geschikte reclame aan je te richten.

Om ervoor te zorgen dat deze reclame relevant is, groepeert het reclameplatform van Apple gebruikers op overeenkomende kenmerken in segmenten en gebruikt deze segmenten voor gepersonaliseerd adverteren. Je informatie wordt gebruikt om te bepalen tot welke groepen je behoort en zodoende, welke advertenties je ontvangt. Om je privacy te waarborgen, wordt je informatie gebruikt om je in groepen te plaatsen van minimaal 5.000 personen.

In Apple News en Aandelen worden de onderwerpen en publicaties die gekoppeld zijn aan je News-ID en de publicaties die je toestemming geeft om je meldingen te sturen, gebruikt om je toe te wijzen aan segmenten. Er worden geen segmenten aangemaakt op basis van de zoektermen in de App Store.

In de App Store op iOS, Apple News en Aandelen kunnen de volgende gegevens ook worden gebruikt om je toe te wijzen aan segmenten:

  • Accountgegevens: je naam, adres, leeftijd en de apparaten die op je account geregistreerd staan. Informatie zoals je voornaam op je Apple ID-registratiepagina of in de aanhef in je iTunes-account kan worden gebruikt om je geslacht af te leiden.
  • Downloads: de muziek, films, boeken, tv-programma's en apps die je downloadt.
  • Activiteiten in andere apps: app-ontwikkelaars kunnen, conform hun eigen privacybeleid en toepasselijke wetgeving, informatie leveren over je in-app aankopen en activiteiten zoals voltooide gamelevels.
  • Reclame: je interactie met reclame die wordt verzorgd door het reclameplatform van Apple.
  • Overige segmenten: voor specifieke reclamecampagnes kunnen adverteerders informatie over gebruikers koppelen met informatie van Apple om segmenten te maken die minimaal 5.000 personen moeten bevatten. Adverteerders kunnen een reclame-ID gebruiken of andere informatie die zij hebben over gebruikers, zoals een telefoonnummer of e-mailadres om gebruikers te koppelen met segmenten op het reclameplatform van Apple. Tijdens het koppelingsproces worden deze gegevens verborgen om informatie waaruit je identiteit kan worden afgeleid, te beperken. Om te kiezen met welke segmenten gebruikers worden gekoppeld, kunnen adverteerders informatie gebruiken die is verkregen via interacties met gebruikers. Deze informatie wordt verzameld en gebruikt conform het privacybeleid van de adverteerders.

Informatie over je seksuele geaardheid, religieuze overtuigingen of politieke voorkeuren is niet bekend bij Apple of wordt niet ter beschikking gesteld aan adverteerders. Het reclameplatform van Apple heeft geen toegang tot Apple Pay-transacties of gegevens uit de app Gezondheid en deze gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

Apple zal gegevens waaruit je identiteit kan worden afgeleid niet verkopen of op andere wijze overdragen aan derden.

Gegevens die door Apple worden verzameld, worden behandeld conform het privacybeleid van Apple, dat je kunt vinden op https://www.apple.com/nl/privacy

Je reclamevoorkeuren bekijken

Info over deze reclame

Om te begrijpen waarom je bepaalde reclame te zien krijgt in de App Store op iOS, Apple News of Aandelen, tik je in de reclame op de knop 'Reclame'. Hiermee worden de segmenten en andere gegevens weergegeven, zoals demografische gegevens, die ervoor hebben gezorgd dat je deze reclame te zien kreeg.

Reclame-informatie

Om gegevens te zien die worden gebruikt om reclame aan je te richten via het reclameplatform van Apple, waaronder de segmenten waar je deel van uitmaakt, ga je op je iOS-apparaat in Instellingen naar 'Privacy' > 'Reclame' en tik je op 'Bekijk reclame-informatie'.

Om deze gegevens te zien in macOS, ga je in Systeemvoorkeuren naar 'Beveiliging en privacy', selecteer je 'Reclame' op het tabblad 'Privacy' en klik je op 'Bekijk reclame-informatie'.

Als je 'Beperk reclametracking' hebt ingeschakeld, heeft het reclameplatform van Apple geen gegevens over je reclamevoorkeuren.

Als je vermoedt dat aan jou gerelateerde informatie onjuist is, werk je de gegevens bij voor je Apple ID en iTunes-account.

Je reclamevoorkeuren kiezen

Locatiegebonden reclame uitschakelen

Je kunt ervoor kiezen om geen reclame te ontvangen op basis van je locatie. Tik hiervoor op je iOS-apparaat in Instellingen op 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' > 'Systeem' en schakel 'Locatiegebonden Apple Ads' uit.

In macOS kun je ervoor kiezen om geen reclame op basis van je locatie te ontvangen door in Systeemvoorkeuren 'Beveiliging en privacy' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' > 'Details' te selecteren en 'Locatiegebonden Apple Ads' uit te schakelen.

Het reclameplatform van Apple ontvangt geen locatiegebonden gegevens wanneer je locatievoorzieningen op je apparaat uitschakelt.

Gepersonaliseerde reclame uitschakelen

Je kunt ervoor kiezen reclametracking in iOS te beperken. Tik hiervoor in Instellingen op 'Privacy' > 'Reclame' en schakel 'Beperk reclametracking' in. Om reclametracking te beperken op de Apple TV, open je Instellingen, selecteer je 'Algemeen' en vervolgens 'Privacy' en schakel je 'Beperk reclametracking' in. In macOS kun je reclametracking beperken door in Systeemvoorkeuren 'Beveiliging en privacy' > 'Privacy' > 'Reclame' te selecteren en 'Beperk reclametracking' in te schakelen.

Als je beperkte reclametracking inschakelt, zorgt het reclameplatform van Apple ervoor dat je Apple ID geen reclame ontvangt die op je interesses is afgestemd, ongeacht welk apparaat je gebruikt. Apps of adverteerders die niet het reclameplatform, maar wel de reclame-ID van Apple gebruiken, zijn verplicht de instelling 'Beperk reclametracking' te controleren en het is hen onder de richtlijnen van Apple niet toegestaan om op jou afgestemde reclame te presenteren als je beperkte reclametracking hebt ingeschakeld. Wanneer beperkte reclametracking is ingeschakeld in iOS 10 of hoger, wordt deze reclame-ID vervangen door een niet-unieke reeks nullen om het presenteren van op jou afgestemde reclame te voorkomen. Je reclame-ID wordt automatisch opnieuw ingesteld op een willekeurige ID wanneer je beperkte reclametracking uitschakelt.

Wanneer je de gegevens van je reclame-ID wilt wissen, kun je deze eenvoudigweg opnieuw instellen. Om je reclame-ID opnieuw in te stellen in iOS, tik je in Instellingen op 'Privacy' > 'Reclame' > 'Stel reclame-ID opnieuw in'. Om je reclame-ID opnieuw in te stellen op de Apple TV, open je Instellingen, selecteer je 'Algemeen' en vervolgens 'Privacy' en tik je op 'Stel reclame-ID opnieuw in'. Om je reclame-ID opnieuw in te stellen in macOS, ga je in Systeemvoorkeuren naar 'Beveiliging en privacy', selecteer je 'Reclame' op het tabblad 'Privacy' en klik je op 'Stel reclame-ID opnieuw in'.

Als je 'Beperk reclametracking' inschakelt, blijft de hoeveelheid reclame mogelijk gelijk, maar is de inhoud ervan minder relevant voor jou.

Publicatiedatum: