Ontbrekende of onjuiste miniaturen in Foto’s herstellen

Als foto’s in de Foto’s-bibliotheek ontbrekende of onjuiste miniaturen hebben, kunt u de miniaturen herstellen met de onderstaande stappen.

Miniaturen één voor één herstellen

Als een foto in de Foto’s-bibliotheek een onjuiste of beschadigde miniatuur heeft, kunt u snel een nieuwe miniatuur aanmaken door een wijziging toe te passen en deze vervolgens ongedaan te maken. U kunt de foto bijvoorbeeld roteren:

  1. Dubbelklik op een aangetaste foto in Foto’s.
  2. Klik in de rechterbovenhoek van Foto’s op Bewerk.
  3. Klik op Roteer in de lijst met opties om foto’s te wijzigen aan de rechterkant.
  4. Houd de Option-toets ingedrukt en klik nogmaals op Roteer. Hierdoor wordt de oorspronkelijke richting van de foto hersteld.
  5. Klik op Gereed.

Door dit proces wordt Foto’s geforceerd om de miniatuur van de foto op basis van de huidige afbeelding te vernieuwen. Herhaal de stappen voor alle aangetaste foto’s.

Als een foto geen miniatuur heeft, kunt u een nieuwe aanmaken door op de foto te dubbelklikken om deze te openen.

Ontbrekende miniaturen opnieuw aanmaken met de tool Herstel bibliotheek

Als een groot aantal afbeeldingen geen miniatuur hebben, kunt u deze opnieuw aanmaken met de tool Herstel bibliotheek in Foto’s:

  1. Stop Foto’s.
  2. Open Foto’s terwijl u de Command- en Option-toetsen ingedrukt houdt.
  3. Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Herstel.

Dit proces maakt opnieuw miniaturen aan voor alle afbeeldingen in de Foto’s-bibliotheek.

Opmerking: als u iCloud-fotobibliotheek met Foto’s gebruikt, worden hierdoor al uw foto’s opnieuw geüpload door Foto’s.

Publicatiedatum: