Terug naar mijn Mac configureren en gebruiken

Met Terug naar mijn Mac kunt u via het internet een veilige verbinding maken met andere Macs.

Terug naar mijn Mac is een iCloud-functie waarmee u een netwerk van Mac-computers kunt configureren zodat u op afstand toegang tot deze computers hebt. Met Terug naar mijn Mac kunt u het volgende doen:

 • Bestandsdeling: bestanden en mappen zoeken op een externe Mac en deze slepen naar de lokale Mac.
 • Schermdeling: de externe Mac gebruiken net alsof u er aan zit. U kunt de muis en het toetsenbord van de lokale computer gebruiken om op de externe Mac programma’s te starten en documenten te bewerken.

Wat u nodig hebt

U hebt het volgende nodig om Terug naar mijn Mac te configureren en te gebruiken:

 • Twee of meer Macs met OS X Lion v10.7.5 of hoger die dezelfde iCloud-account gebruiken. 
 • Een AirPort-basisstation (AirPort Extreme, AirPort Express of AirPort Time Capsule) of een andere internetrouter met ondersteuning voor UPnP of NAT-PMP en de nieuwste firmware. AirPort-basisstations vereisen firmware-versie 7.6.1 of hoger voor Terug naar mijn Mac.
 • AirPort-configuratieprogramma 6.3 of hoger.
 • Voor schermdeling een internetverbinding van 300 Kbps of sneller in twee richtingen (up/down) tussen de computers. Bij tragere verbindingen kunt u mogelijk bestandsdeling gebruiken. Als bestandsdeling niet werkt zoals verwacht, controleert u de instellingen en verbindingen.
 • Een firewall die externe verbindingen toestaat. Sommige firewalls staan mogelijk bepaalde Terug naar mijn Mac-verbindingen niet toe. Als u bijvoorbeeld thuis bent, kunt u misschien geen verbinding maken met een Mac op het werk. Maar wanneer u op het werk bent, kunt u wel verbinding maken met een Mac thuis. Als u niet zeker weet of de firewall Terug naar mijn Mac-verbindingen toestaat, raadpleegt u de netwerkbeheerder van uw onderneming.  

Als u een AirPort Extreme of AirPort Time Capsule wilt gebruiken voor toegang tot bestanden op een externe harde schijf, hebt u een USB-schijf nodig die is geformatteerd in Mac OS Uitgebreid (journaled). Wanneer u een harde schijf met Terug naar mijn Mac gebruikt, verschijnt deze als het basisstation onder Gedeeld in de navigatiekolom van de Finder.

Terug naar mijn Mac configureren

Configureer eerst Terug naar mijn Mac op elke Mac die u wilt gebruiken: 

 1. Kies in het menu Apple () de optie Systeemvoorkeuren en klik op iCloud.
 2. Voer de Apple ID in die u bij iCloud gebruikt als u nog niet bent ingelogd en klik op Log in.
 3. Selecteer Terug naar mijn Mac.
 4. Volg alle instructies voor de configuratie die u naast Terug naar mijn Mac ziet.
 5. Configureer de beveiligingsopties.

Als u toegang wilt tot bestanden op een harde schijf die is aangesloten op een AirPort Extreme of AirPort Time Capsule, volgt u deze stappen om Terug naar mijn Mac te configureren op het basisstation:

 1. Zorg ervoor dat u bent verbonden met hetzelfde lokale netwerk (LAN) als het AirPort-basisstation dat u wilt configureren.
 2. Kies in de menubalk Ga > Hulpprogramma’s en dubbelklik op AirPort-configuratieprogramma.
 3. Selecteer het AirPort-basisstation dat u met Terug naar mijn Mac wilt gebruiken en klik op Wijzig. Klik op Andere Wi-Fi-apparaten om een lijst met beschikbare basisstations weer te geven als u het basisstation niet ziet. U moet wellicht een andere netwerkinterface kiezen in het venstermenu.
 4. Voer het wachtwoord van het basisstation in. Dit wachtwoord verschilt van het iCloud-wachtwoord.
 5. Selecteer het tabblad Basisstation.
 6. Klik onder Terug naar mijn Mac op de plusknop (+) en voer de Apple ID en het wachtwoord in die u met Terug naar mijn Mac gebruikt. U ziet een groene statusindicator die aangeeft dat Terug naar mijn Mac is ingeschakeld.
 7. Klik op Werk bij om de wijzigingen te bewaren.

Verbinding maken met een externe Mac of AirPort-basisstation in een Terug naar mijn Mac-netwerk

Nadat u alle Macs of AirPort-basisstations hebt geconfigureerd, kunt u er op afstand verbinding mee maken:

 1. Kies in het menu Finder de optie Voorkeuren en klik op het tabblad Navigatiekolom.
 2. Selecteer Terug naar mijn Mac onder Gedeeld. 
 3. Open een Finder-venster en zoek Gedeeld in de navigatiekolom. Als u geen gedeelde computers of basisstations ziet, plaatst u de muisaanwijzer op het woord Gedeeld en klikt u op Toon.
 4. Selecteer de externe computer of het basisstation waartoe u toegang wilt en klik op Verbind als. (Als u een scherm met een externe Mac wil delen, selecteert u de Mac en klikt u op Deel scherm.) Als u de gezochte Mac of het basisstation niet vindt, klikt u op Alle om een lijst met beschikbare Macs en basisstations weer te geven.

Een Mac of AirPort-basisstation in het Terug naar mijn Mac-netwerk verwijderen

U kunt Terug naar mijn Mac uitschakelen wanneer u maar wilt. Als u dit doet, wordt die Mac of dat AirPort-basisstation uit het Terug naar mijn Mac-netwerk verwijderd.

Volg deze stappen op de Mac die u wilt verwijderen:

 1. Kies in het menu  de optie Systeemvoorkeuren en klik op iCloud.
 2. Maak in de iCloud-voorkeuren de selectie van Terug naar mijn Mac ongedaan om dit uit te schakelen. U kunt ook klikken op Log uit om volledig uit te loggen bij iCloud.

Volg deze stappen om een basisstation te verwijderen:

 1. Kies in de menubalk Ga > Hulpprogramma’s en dubbelklik op AirPort-configuratieprogramma.
 2. Selecteer het AirPort-basisstation dat u niet meer wilt gebruiken en klik op Wijzig. Klik op Andere Wi-Fi-apparaten om een lijst met beschikbare basisstations weer te geven als u het basisstation niet ziet. U moet wellicht een andere netwerkinterface kiezen in het venstermenu.
 3. Voer het wachtwoord van het basisstation in. Dit wachtwoord verschilt van het iCloud-wachtwoord.
 4. Selecteer het tabblad Basisstation.
 5. Klik onder Terug naar mijn Mac op de minknop (-) en voer de Apple ID in die u met Terug naar mijn Mac gebruikt. De groene statusindicator verdwijnt om aan te geven dat Terug naar mijn Mac is uitgeschakeld.
 6. Klik op Werk bij om de wijzigingen te bewaren.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: