Toegang tot service-examens van Apple via Pearson VUE

Examens voor Apple servicecertificeringen zijn beschikbaar op de Pearson VUE-website.

Volg deze stappen om toegang te krijgen tot de examens voor Apple servicecertificeringen:

  1. Maak een Tech-ID aan als u dit nog niet hebt gedaan.
  2. Ga naar Pearson VUE op www.pearsonvue.com/apple.
  3. Klik in het onderdeel Applecare van de pagina op de knop ‘Purchase an exam’ (Koop een examen).
  4. Log in bij uw Pearson VUE-account.
    Als u geen Pearson VUE-account hebt, volgt u de instructies op het scherm. Geef een geldig e-mailadres op, omdat u binnen één werkdag een antwoord per e-mail krijgt met instructies om het instellen van de account te voltooien. Als u geen antwoord krijgt, neemt u contact op met Pearson VUE.
  5. Als u een eigen toegangscode hebt, klikt u op het plusteken (+) naast de vraag “Do you have a private access code?” (Heb je een eigen toegangscode?). Klik anders op de knop View Exams (Toon examens).
  6. Klik op het examen dat u wilt afleggen en volg de instructies op het scherm om een taal te kiezen en het examen te kopen. 
  7. De door u gekochte examens worden weergegeven in het onderdeel Purchased Exams (Gekochte examens) op de Pearson VUE-startpagina. Open hier uw examens. Wanneer u een examen hebt voltooid, kunt u de resultaten altijd afdrukken of openen door in te loggen bij uw Pearson VUE-account.

Zodra u een examen hebt gekocht, hebt u 48 uur om het te voltooien. Als u het examen niet voor die tijd voltooit, is het niet meer beschikbaar voor u totdat u het examen opnieuw koopt.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: