Als iMovie een camera of camcorder niet herkent of beheert

Lees hier wat u moet doen als een camera niet in iMovie wordt weergegeven of als deze onverwacht niet meer importeert, exporteert of reageert.

Dit artikel is gearchiveerd,het wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Controleer eerst het volgende

 1. Als Snelle gebruikersoverschakeling in OS X is ingeschakeld, controleert u of niemand anders dezelfde camera in een andere gebruikersaccount probeert te gebruiken. Raadpleeg iMovie: Snelle gebruikersoverschakeling en DV-camerabesturing voor meer informatie.
 2. Als de camera een cassette gebruikt, controleert u of deze niet van het type Hi-8 of Digital-8 is. Controleer of het beeldmateriaal dat u hebt opgenomen, geen Hi-8-structuur heeft. Bepaalde DV-camera’s werken met Hi-8-beeldmateriaal, maar iMovie ’08 en hoger niet.

Als het probleem niet is opgelost met deze stappen, zoekt u het type apparaat in de onderstaande lijst en volgt u de bijbehorende stappen.

DV- en HDV-camera’s

 1. Zorg ervoor dat de DV-camera op de FireWire-poort van de computer is aangesloten en dat de camera is ingeschakeld. 

  Opmerking: vele DV-camera’s hebben zowel een USB- als een FireWire-aansluiting (ook bekend als i.LINK of IEEE 1394). De USB-aansluiting op DV-camera’s is gewoonlijk ontworpen om stilstaande beelden te downloaden, maar geen video. Gebruik de FireWire-aansluiting wanneer u met iMovie werkt.

 2. Als de camera is aangesloten via FireWire en de camera is ingeschakeld, volgt u een of meer van deze tips om de verbinding met de camera te herstellen.
  • Schakel de camera uit en weer in.
  • Koppel de FireWire-kabel los van de computer en sluit deze vervolgens opnieuw aan. Doe hetzelfde met de camera. Als de camera via een FireWire-hub is aangesloten, probeer dan de camera rechtstreeks op de computer aan te sluiten.
  • Zorg ervoor dat u in de camera een cassette gebruikt waarvan u weet dat deze goed werkt. Verwijder de cassette en plaats deze opnieuw om te verifiëren of deze correct is geplaatst. Probeer verschillende cassettes.
  • Stop iMovie en open het programma opnieuw.
  • Start de Mac opnieuw op.
  • Probeer een andere FireWire-kabel of probeer de camera op een andere Mac met iMovie te gebruiken.
  • Een beschadigde cassette, vuile afspeelkoppen of beeldmateriaal in verschillende structuren kunnen ertoe leiden dat een camera onverwacht stopt met importeren.
  • Als iDVD is geopend, stopt u het programma en iMovie, en opent u iMovie vervolgens opnieuw.
 3. Open Systeeminformatie om te zien of de camera wordt vermeld. Als u de camera niet ziet onder USB of FireWire, stelt u de verbinding opnieuw in zoals beschreven in Wat als uw computer een FireWire- of USB-apparaat niet herkent, en probeert u het opnieuw.
 4. Zorg ervoor dat andere programma’s (zoals iChat, Berichten of andere videobewerkings- of chatprogramma’s) momenteel geen gebruik maken van dezelfde camera. Stop alle andere programma’s die mogelijk met de camera communiceren.
 5. Raadpleeg de documentatie die bij de camera is meegeleverd of neem contact op met de fabrikant voor informatie over het aansluiten en configureren van de camera voor gebruik met een computer.
  • De documentatie die bij de camera of het DV-apparaat is meegeleverd, bevat gewoonlijk informatie over hoe u de FireWire-poort op de camera kunt vinden. Deze poort wordt soms ook iLink- of IEEE 1394-poort genoemd.
  • Bepaalde camera’s moeten worden ingesteld op de modus ‘VTR’, ‘VCR’ of ‘DV’ om met een computer te kunnen communiceren. Raadpleeg de documentatie van de camera voor informatie over hoe u deze modus zo nodig op de camera instelt.
  • Voor bepaalde analoog-naar-FireWire-convertors (DV-bruggen) moet u mogelijk de apparaatinstellingen wijzigen door op bepaalde knoppen of schakelaars op het apparaat te drukken. Voor bepaalde DV-bruggen moet u mogelijk een besturingsbestand of firmware-update installeren voordat het apparaat correct kan worden bestuurd of herkend. Raadpleeg de documentatie die bij de DV-brug is meegeleverd of kijk op de website van de fabrikant voor meer informatie.
  • Bepaalde camera’s worden mogelijk automatisch uitgeschakeld om de gebruiksduur van de batterij te verlengen. Als de camera onverwacht wordt uitgeschakeld tijdens het importeren of exporteren, sluit u de lichtnetadapter van de camera aan.
  • Zorg ervoor dat de datum en tijd op de camera correct zijn ingesteld. Als de camera een back-upbatterij gebruikt om te voorkomen dat de datum en tijd opnieuw worden ingesteld, controleert u of deze batterij nog goed is. Raadpleeg iMovie: voor automatische detectie van scènes moet cameraklok correct zijn ingesteld en de documentatie van de camera voor meer informatie.
  • Bij bepaalde camera’s kunt u met verschillende snelheden opnemen. Zorg ervoor dat de camera op de hoogste snelheid (SP) is ingesteld voordat u deze op de computer aansluit, ook als het beeldmateriaal met een lagere snelheid is opgenomen. Voor bepaalde cameramodellen kan de ingestelde snelheid bepalen hoe de camera met de computer communiceert. Raadpleeg de documentatie van de camera voor extra informatie en probeer een aantal voorbeeldopnames met verschillende snelheden om te controleren of de opnamesnelheid compatibel is.
 6. Zorg ervoor dat de software up-to-date is. Voor het beste resultaat gebruikt u Software-update om de software van de Mac, waaronder iMovie en OS X, bij te werken.
 7. Gebruik voor het beste resultaat een goedgekeurd apparaat. iMovie werkt met de meeste DV-camera’s die een FireWire-aansluiting hebben. Voor informatie over camera’s die door Apple zijn getest en goedgekeurd voor gebruik met iMovie raadpleegt u de volgende artikelen:

 8. Bepaalde cameramodellen kunnen mogelijk niet importeren of exporteren wanneer een externe FireWire-schijf op de computer is aangesloten. Koppel externe FireWire-schijven los als u niet kunt communiceren met een DV- of HDV-camera.
 9. OS X Snow Leopard 10.6.8 en lager: als de verbinding met de camera tijdens het importeren of exporteren regelmatig wordt verbroken of als beelden in het iMovie-voorvertoningsvenster haperen, controleert u of het iMovie-project niet in een FileVault-map wordt bewaard. Raadpleeg iMovie: FileVault gebruiken kan de prestaties beïnvloeden voor informatie over iMovie en FileVault.
 10. Als u een HDV-camera gebruikt en het importeren meteen stopt wanneer u probeert om vanaf de camera in iMovie te importeren, spoelt u een aantal seconden vooruit op de cassette en probeert u opnieuw te importeren. Als u op de cassette over bestaand beeldmateriaal met een andere structuur hebt opgenomen, wordt het importeren mogelijk hierdoor onderbroken. Dit kan zich voordoen als er aan het begin van de cassette nog steeds beeldmateriaal met de andere structuur aanwezig is.

  U hebt op een cassette bijvoorbeeld 720p HDV-beeldmateriaal over DV-beeldmateriaal opgenomen, maar aan het begin van de cassette bevindt zich nog altijd DV-beeldmateriaal dat eerst wordt gelezen. iMovie interpreteert dit als een DV-project en stopt vervolgens bij het HDV-beeldmateriaal omdat dit niet overeenkomt met de structuur van het huidige project.

 11. Bepaalde HDV-camera’s hebben een instelling voor het converteren of instellen van de uitvoerstructuur via FireWire. Zo beschikt u op bepaalde modellen van Sony over een instelling voor iLink.conv. Voor een correcte communicatie tussen de camera en iMovie moet deze instelling worden uitgeschakeld. Raadpleeg de documentatie bij de camera voor meer informatie.

Een camera die dvd-media, HDD’s of flashgeheugen gebruikt

Deze apparaten worden via een USB-kabel op de computer aangesloten.

USB (computer- of camerazijde) Mini USB (bepaalde camera’s)

Volg deze aanbevelingen als een USB-camera niet wordt herkend:

 1. Gebruik voor het beste resultaat een goedgekeurd apparaat.
 2. Voor ondersteuning van AVCHD-video in iMovie ’08 en iMovie ’09 is een Intel-processor vereist. iMovie ’11 en hoger werken alleen met Intel-processors.  AVCHD dvd-camcorders werken niet met iMovie.
 3. Probeer de camera van de computer los te koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten. Als de camera via een hub is aangesloten, sluit de camera dan rechtstreeks aan op de computer.
 4. Zorg ervoor dat andere programma’s (zoals iChat, Berichten of andere videobewerkings- of chatprogramma’s) momenteel geen gebruik maken van dezelfde camera. Stop alle andere programma’s die mogelijk met de camera communiceren.
 5. Als de camera via USB is aangesloten en is ingeschakeld, volgt u een of meer van deze tips om de verbinding met de camera te herstellen.
  • Schakel de camera uit en weer in.
  • Koppel de USB-kabel los van de computer en sluit deze vervolgens opnieuw aan. Doe hetzelfde met de camera. Als de camera via een USB-hub is aangesloten, probeer dan de camera rechtstreeks op de computer aan te sluiten.
  • Stop iMovie en open iMovie opnieuw.
  • Start de computer opnieuw op.
  • Probeer een andere USB-kabel of gebruik de camera op een andere computer met dezelfde versie van iMovie.
 6. Open Systeeminformatie om te zien of de camera verschijnt. Als u de camera niet ziet onder USB of FireWire, stelt u de verbinding opnieuw in zoals beschreven in Wat als uw computer een FireWire- of USB-apparaat niet herkent, en probeert u het opnieuw.
 7. Als u een camera met flashgeheugen, harde schijf of dvd-schijf gebruikt en de camera en fragmenten in iMovie worden herkend, maar bepaalde fragmenten worden niet of zonder audio geïmporteerd, plaatst u een andere flashgeheugenkaart of schijf in de camera. U kunt ook proberen een reservekopie van het beeldmateriaal te maken en de flashgeheugenkaart of de schijf van de camera opnieuw te formatteren. Neem nieuw beeldmateriaal op en controleer of alles nu goed verloopt. (Raadpleeg de documentatie van de camera voor meer informatie over hoe u een reservekopie van de inhoud van de camera maakt en deze opnieuw formatteert.)
 8. Zorg ervoor dat u het beeldmateriaal opneemt met de instelling voor normale of hoge kwaliteit op de camera. Op bepaalde camera’s kunt u een hogere compressieverhouding instellen zodat er meer beeldmateriaal op het opslagmedium van de camera past. Beeldmateriaal dat in deze structuur is opgenomen, wordt mogelijk niet herkend door iMovie.

Ingebouwde FaceTime HD-camera of iSight-camera

iMovie ondersteunt de ingebouwde FaceTime HD- of iSight-camera van de Mac. Volg deze stappen als een van deze camera’s niet wordt herkend.

 1. Open Systeeminformatie om te zien of de camera onder USB verschijnt.
 2. Zorg ervoor dat andere programma’s (zoals iChat, Berichten of andere videobewerkings- of chatprogramma’s) momenteel geen gebruik maken van dezelfde camera. Stop alle andere programma’s die mogelijk met de camera communiceren.

FaceTime is niet in alle landen of regio’s beschikbaar.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: