Over de Thunderbolt Display-firmware-update 1.2

De Thunderbolt Display-firmware-update 1.2 verbetert de betrouwbaarheid van apparaten die op een Apple Thunderbolt Display zijn aangesloten. De update verhelpt ook een zeldzaam probleem waarbij het scherm zwart wordt.

Dit artikel is gearchiveerd,het wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Deze update is alleen bedoeld voor het Apple Thunderbolt Display (27-inch). Volg deze tips om de update te installeren:

  • Zorg dat OS X Mavericks v10.9.4 of later wordt uitgevoerd op de computer.
  • Sluit het Thunderbolt-beeldscherm met de ingebouwde kabel rechtstreeks aan op een Thunderbolt-poort van de computer of een poort van een ander Thunderbolt-beeldscherm.
  • Sluit tijdens de update niet meer dan twee Thunderbolt-beeldschermen aan.
  • Als u een MacBook Air of MacBook Pro gebruikt om de update uit te voeren, moet het deksel van de computer geopend blijven. De update kan in de gesloten klep-modus niet worden geïnstalleerd.
  • Sluit uw computer aan op het lichtnet.

Als aan een van deze vereisten niet wordt voldaan, ziet u een bericht waarin wordt gemeld wat u moet veranderen.

Wanneer u de update uitvoert, wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u een grijs scherm met een statusbalk. Als u meerdere beeldschermen hebt, licht slechts een beeldscherm op en verschijnt hierop de statusbalk. Hoe meer beeldschermen u bijwerkt, hoe langer de update duurt. De update kan enkele minuten duren. Als het bij te werken beeldscherm het hoofdbeeldscherm is, wordt het scherm mogelijk zwart gedurende een minuut alvorens de statusbalk verschijnt.

Belangrijk:: zorg ervoor dat u tijdens deze update de stekker van de computer of het beeldscherm niet uit het stopcontact haalt of deze uitschakelt. 

Volg deze stappen om te controleren of de update correct is uitgevoerd:

  1. Kies in het menu Apple () de optie Over deze Mac.
  2. Klik op Systeemoverzicht.
  3. Klik in de lijst aan de linkerkant op 'Thunderbolt' en zoek het onderdeel Thunderbolt Display. Na de update moet de firmwareversie 26.2 zijn en de Port Micro-firmwareversie 2.0.7.
Publicatiedatum: