Randapparaten van stroom voorzien via USB

Lees hier over de stroomvoorziening die via USB-A beschikbaar is op Apple computers en beeldschermen. Lees ook hoe u randapparaten kunt gebruiken die meer stroom nodig hebben dan door de USB-poort wordt geleverd.

Stroom via USB-A-poorten

Apple computers met USB 3 leveren tot 900 mA (milliampère) / 5 V (volt) aan de meeste Apple USB-randapparaten en aan alle USB-randapparaten van andere fabrikanten die voldoen aan de USB-specificaties.

Apple computers en beeldschermen met USB 1.1 of USB 2 leveren tot 500 mA (milliampère) / 5 V (volt) aan de meeste Apple USB-randapparaten en aan alle USB-randapparaten van andere fabrikanten die voldoen aan de USB-specificaties.

Opmerking: Sommige USB-randapparaten die niet door Apple zijn gemaakt, hebben unieke stroomvereisten die hoger liggen dan wat een individuele USB-poort kan leveren. Deze apparaten moeten mogelijk worden aangesloten op meerdere USB-poorten tegelijk of werken alleen als ze op een bijbehorende externe stroombron zijn aangesloten.

Apple apparaten vragen mogelijk meer stroom

Sommige randapparaten van Apple vragen meer dan 500 mA (milliampère) / 5 V (volt) van een poort om naar behoren te werken of om sneller te kunnen opladen. Dit zijn onder andere:

 • Apple MacBook Air SuperDrive (indien aangesloten op een ondersteunde computer)
 • Bedraad aluminium toetsenbord*
 • iPod
 • iPhone
 • iPad

Sommige Apple computers en beeldschermen** kunnen tot 1100 mA / 5 V leveren via de poort waarop het Apple (rand)apparaat is aangesloten. Deze stroomvoorziening is beschikbaar onder bepaalde voorwaarden:

 1. Een Apple apparaat moet rechtstreeks op een Apple computer of beeldscherm aangesloten zijn. Apple apparaten die worden aangesloten op een hub, krijgen niet méér stroom dan de standaard USB-specificaties van de poort waarop het apparaat is aangesloten.
 2. De Apple computer of het Apple beeldscherm moet ingeschakeld zijn en mag zich niet in de sluimerstand bevinden. Als de computer of het beeldscherm zich in de sluimerstand bevindt, leveren alle poorten de normale maximale hoeveelheid stroom.
 3. Welke poort extra stroom levert, wordt bepaald door het eerste Apple apparaat dat op de Apple computer of het Apple beeldscherm wordt aangesloten dat meer stroom nodig heeft. De overige poorten blijven de normale maximale hoeveelheid stroom leveren. Bij sommige computers en beeldschermen van Apple levert meer dan één USB-poort een stroomvoorziening van 1100 mA / 5 V. Bij die computers gebeurt dit via de tweede of derde poort wanneer een geschikt apparaat wordt aangesloten.
 4. Een Apple computer die wordt opgestart in Windows met Boot Camp, levert geen extra stroom.

*Bij aansluiting op een computer met ondersteuning voor 1100 mA / 5 V krijgt de eerste poort van het toetsenbord waarop een apparaat of randapparaat is aangesloten dat een standaard stroomvoorziening van 500 mA vereist, die stroom. Vanaf dat moment is 100 mA / 5 V beschikbaar via de andere poort van het toetsenbord. Het toetsenbord ondersteunt geen extra stroomvoorziening via de twee poorten tegelijk. Als het meer stroom vraagt aan de hostcomputer om stroom te leveren via één van de twee poorten, dan ontvangt de tweede poort van het toetsenbord de standaard 500 mA.

**De poorten van Apple computers en beeldschermen die vóór 2007 zijn geïntroduceerd, ondersteunen alleen 500 mA / 5 V en leveren geen extra stroom.

Meerdere apparaten aansluiten

Meerdere apparaten kunnen tegelijk extra stroom ontvangen, totdat de extra stroom is opgebruikt. Als er meer apparaten zijn aangesloten die extra stroom vereisen, krijgen deze standaard de maximale stroom van de poort, of werkt het apparaat pas wanneer het oorspronkelijke apparaat dat de extra stroom verbruikt, wordt verwijderd.

Als u meerdere ondersteunde apparaten hebt waarvoor extra stroom vereist is, kan een Apple LED Cinema Display extra stroom leveren aan een apparaat dat rechtstreeks is aangesloten op het beeldscherm.

Stroomverbruik opzoeken in Systeeminformatie

In Systeeminformatie vindt u meer informatie over de voedingsvereisten van randapparatuur. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de fabrikant van het randapparaat. Voor de nauwkeurigste informatie over het stroomverbruik sluit u het apparaat rechtstreeks aan op de Apple computer of het Apple beeldscherm voordat u Systeeminformatie opent.

U opent Systeeminformatie door de Option-toets ingedrukt te houden en het Apple-menu () > 'Systeeminformatie' te kiezen. U kunt Systeeminformatie ook vinden met Spotlight, en u kunt het ook openen vanuit de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'.

In het bovenstaande voorbeeld levert de USB-poort de standaardstroom van 500 mA, zoals weergegeven bij 'Beschikbare stroom (mA)'. Bij 'Vereiste stroom (mA)' ziet u de stroom die het apparaat nodig heeft om te kunnen werken. 'Extra stroom in werking (mA)' geeft aan dat deze USB-poort 1600 mA extra stroom levert voor gebruik met het apparaat.

Meer informatie

Als u een USB-randapparaat hebt dat onverwacht gedrag vertoont (bijvoorbeeld als het niet inschakelt of niet wordt herkend door de computer), vereist het randapparaat mogelijk meer stroom dan er beschikbaar is. U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:

 • Sluit het apparaat rechtstreeks aan op de Mac en niet op een hub.
 • Gebruik een USB-hub die stroom krijgt van een lichtnetadapter.
 • Kijk of het randapparaat op meer dan één USB-poort tegelijk kan worden aangesloten.
 • Kijk of er een lichtnetadapter bij het randapparaat hoort.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: