Hoe inloggen bij een Mac als zowel FileVault als VoiceOver zijn ingeschakeld

Gebruik deze stappen om in te loggen als u VoiceOver en FileVault tegelijkertijd gebruikt.

Wanneer u OS X Yosemite installeert, kunt u kiezen of u de opstartschijf wilt coderen met FileVault. Als u de opstartschijf codeert, moet u telkens als de Mac opnieuw wordt opgestart of uit de sluimerstand wordt gehaald bij uw account inloggen. 

VoiceOver is niet beschikbaar in het FileVault-inlogvenster. Afhankelijk van de computer geven een reeks pieptonen of gesproken zinnen aan waar de muisaanwijzer zich in het inlogvenster bevindt.

 1. Nadat de Mac uit de sluimerstand is gehaald of is opgestart, controleert u of het FileVault-inlogvenster wordt weergegeven door te drukken op Command-F5.

  - Als u ‘Gebruikersnaam’ of een enkele pieptoon hoort, bevindt de muisaanwijzer zich in het veld Naam en kunt u beginnen inloggen. Ga verder met stap 2.

  - Als u geen geluid of geen enkel pieptoon hoort, wordt het FileVault-inlogvenster mogelijk nog niet weergegeven. Wacht even en druk vervolgens nogmaals op Command-F5. Als u nog steeds geen pieptoon hoort, heeft de Mac mogelijk een probleem bij de configuratie van de codering. Schakel de Mac uit en schakel deze opnieuw in. Een ongecodeerde inlogprocedure wordt gestart waar VoiceOver beschikbaar is.

 2. Typ uw accountnaam en druk op Return.

  - Als u ‘Wachtwoord’ of een dubbele pieptoon hoort, hebt u een geldige accountnaam ingevoerd. Ga verder met stap 3.

  - Als u ‘Gebruikersnaam’ of een enkele pieptoon hoort, hebt u een ongeldige accountnaam ingevoerd en blijft de muisaanwijzer in het veld Naam. Blijf uw accountnaam invoeren totdat u een dubbele pieptoon hoort.

 3. Typ het wachtwoord van uw account en druk op Return.

  - Als u drie pieptonen hoort, hebt u een geldig wachtwoord ingevoerd en gaat de inlogprocedure verder.

  - Als u ‘Wachtwoord’ of een dubbele pieptoon hoort, hebt u een ongeldig wachtwoord ingevoerd en blijft de muisaanwijzer in het veld Wachtwoord. Blijf het wachtwoord invoeren totdat u drie pieptonen hoort.

 

   

   

Publicatiedatum: