GarageBand voor iOS en OS X: sporen zijn mogelijk stil

Als u een spoor aanmaakt of dupliceert, dat spoor solo laat horen en vervolgens de actie ongedaan maakt (waardoor het aanmaken of dupliceren van het spoor ongedaan wordt gemaakt), blijven alle andere sporen stil.

Laat alle gewenste sporen solo horen om dit probleem op te lossen.

Dit document wordt bijgewerkt wanneer meer informatie beschikbaar is.

Publicatiedatum: