Schijfhulpprogramma kan mogelijk geen bevoegdheden op een softwarematige RAID-set controleren of herstellen

Wanneer Lion op een softwarematige RAID-set is geïnstalleerd, kan Schijfhulpprogramma mogelijk geen bevoegdheden van het volume controleren of herstellen. Het proces lijkt te starten maar wordt onmiddellijk gestopt.

Gebruik het opdrachtregelprogramma diskutil om bevoegdheden op een softwarematig RAID-volume te controleren en/of te herstellen. Opmerking: de gebruiker die deze opdrachten uitvoert, moet beheerdersbevoegdheden hebben.

 1. Open Terminal.
 2. Voer de volgende opdracht uit om het huidige schijfnummer van de RAID-set te vinden:

  diskutil checkRAID

  U ziet dan het volgende:
    AppleRAID sets (1 found)
    =====================================================================
    Name:                 Untitled RAID Set 1
    Unique ID:            A7F6D953-229B-42AF-AEC2-90343622FF12
    Type:                 Mirror
    Status:               Online
    Size:                 319.7 GB (319728943104 Bytes)
    Rebuild:              manual
    Device Node:          disk2
  --------------------------------------------------------------------- #  DevNode   UUID                                  Status     Size --------------------------------------------------------------------- 0  disk1s2   18ADC3BD-484C-4037-9CD2-9912E0239EAC  Online     319728943104 1  disk0s2   2016FF0B-D188-448D-9B22-0F34C58EB8AB  Online     319728943104 =====================================================================


  In het bovenstaande voorbeeld is het aan de RAID-set gekoppelde schijfnummer ‘disk2’.

   

 3. Voer de volgende opdracht uit om de bevoegdheden op het volume te controleren:

  diskutil verifyPermissions disk2

   

 4. Als u de bevoegdheden op het volume wilt herstellen, gebruikt u deze opdracht:

  diskutil repairPermissions disk2

Meer informatie

Voer deze opdracht uit in Terminal om andere nuttige informatie over de opdracht ‘diskutil’ te vinden:

man diskutil
Publicatiedatum: