GarageBand voor iOS en Logic Remote: toetsinstrumenten bespelen of andere acties uitvoeren leidt tot onverwachte resultaten

Wanneer u toetsinstrumenten bespeelt of toetscommando's indrukt, wordt mogelijk een onverwachte actie uitgevoerd:

  • Schakelen tussen apps
  • De multitaskingbalk openen
  • Bedieningspaneel openen
  • Naar het beginscherm gaan
  • Een onverwachte actie uitvoeren wanneer u uw vinger opheft en niet wanneer u tikt

Dit kan gebeuren als Multitasking-gebaren (alleen bij iPad) of de toegang tot het bedieningspaneel vanuit apps is ingeschakeld. Deze instellingen zijn standaard ingeschakeld:

  1. Schakel Multitasking-gebaren uit in Instellingen > Algemeen.
  2. Schakel Toegang vanuit apps uit in Instellingen > Bedieningspaneel.
Publicatiedatum: