Als Mail onverwacht wordt gestopt bij het weergeven van bepaalde berichten

Mail kan onverwacht worden gestopt wanneer een e-mailbericht wordt weergegeven dat een onjuiste structuur heeft of beschadigd is.

Mail wordt mogelijk gestopt wanneer u een e-mailbericht probeert weer te geven dat een onjuiste structuur heeft of beschadigd is. Het programma wordt mogelijk telkens gestopt zolang het bericht geselecteerd blijft. Los het probleem op door deze stappen te volgen om het bericht te verwijderen:

  1. Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl Mail wordt geopend. Mail opent nu zonder dat er een bericht of postbus is geselecteerd.
  2. Als Mail wordt geopend zonder zichtbare vensters, kiest u 'Archief' > 'Nieuw weergavevenster'.
  3. Verberg het berichtenvenstergedeelte van het venster door de dunne scheidingsbalk tussen dit gedeelte en de lijst met berichten voorzichtig te slepen. Blijf slepen tot Mail alleen nog de lijst met berichten weergeeft en niet meer het berichtenvenster. In deze weergave kunt u een bericht alleen bekijken door er dubbel op te klikken om het te openen.
  4. Klik één keer op het aangetaste bericht om het te selecteren zonder het te openen. Kies vervolgens op 'Verwijder'.

Als Mail telekens wordt gestopt wanneer het programma wordt geopend, neemt u contact op met Apple Support.

Publicatiedatum: