Hulp bij het gebruik van de Zoek mijn iPhone-app

Als u hulp nodig hebt bij het inloggen of als uw apparaat wordt niet gevonden met Zoek mijn iPhone, kunt u de volgende stappen proberen. 

Voordat u begint

Werk bij naar de nieuwste versie van iOS en Zoek mijn iPhone. Als u Zoek mijn iPhone wilt bijwerken, tikt u op 'App Store' en vervolgens op 'Updates'.

Als u hulp nodig hebt bij het zoeken naar uw apparaat, het afspelen van een geluid, het weergeven van een bericht of het op afstand vergrendelen of wissen van uw apparaat, kunt u de volgende stappen proberen om hulp te krijgen met Zoek mijn iPhone.

Als u niet kunt inloggen bij Zoek mijn iPhone

Probeer in te loggen na elk van de volgende stappen:

  1. Zorg ervoor dat u inlogt met de Apple ID die u voor iCloud gebruikt. 
  2. Ga naar iCloud.com op uw computer, log in en selecteer 'Zoek iPhone'.
  3. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' op uw iOS-apparaat en schakel vervolgens het aankruisvak voor de datum en tijd in.

Als u op uw iOS-apparaat een toegangscode instelt, wordt u alleen de eerste keer bij het openen van Zoek mijn iPhone gevraagd om in te loggen. Als u een toegangscode wilt instellen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' (op apparaten met Touch ID) of 'Instellingen' > 'Toegangscode' (op andere apparaten) en tikt u vervolgens op 'Zet code aan'.

Als u het bericht 'Geen apparaten geregistreerd' ziet

Als u het apparaat nog steeds in uw bezit hebt, gaat u naar 'Instellingen' > [uw naam] > 'iCloud' en zorgt u ervoor dat 'Zoek mijn iPhone' is ingeschakeld. Als u iOS 10.2 of lager gebruikt, gaat u naar 'Instellingen' > 'iCloud'.

Als u het bericht 'Uw apparaat is niet langer traceerbaar' ziet

Dit bericht betekent dat 'Locatievoorzieningen' was uitgeschakeld op het apparaat terwijl u Zoek mijn iPhone gebruikte om het te vinden. Zoek mijn iPhone is niet in staat om te bepalen waar uw apparaat zich bevindt, maar de laatste bekende locatie ervan blijft 24 uur zichtbaar. U kunt Zoek mijn iPhone nog steeds gebruiken om het apparaat een geluid te laten afspelen, een bericht weer te geven op het scherm van het apparaat, het apparaat te vergrendelen of het apparaat te wissen.

De mogelijkheid om Zoek mijn iPhone te gebruiken om de locatie van een apparaat op een kaart te bepalen, is niet in alle landen of regio's beschikbaar. Voor het lokaliseren van een apparaat op een kaart moeten de gegevens van Kaarten beschikbaar zijn voor die streek. Alle andere functies van Zoek mijn iPhone werken nog.

Als u nog steeds hulp nodig hebt, probeert u de stappen om hulp te krijgen met Zoek mijn iPhone. U kunt ook naar de iCloud Support-pagina gaan.

Publicatiedatum: