Problemen met USB-printers bij AirPort Express, AirPort Extreme en AirPort Time Capsule oplossen

Mogelijk werkt een USB-printer zoals verwacht wanneer deze op een computer is aangesloten, maar niet wanneer deze op een AirPort Express, AirPort Extreme of AirPort Time Capsule is aangesloten voor printerdeling.

 

Het gebruik van printerdeling met een AirPort Express, AirPort Extreme en AirPort Time Capsule is alleen bedoeld voor het afdrukken, niet voor printerhulpprogramma's of andere speciale functies waarvoor een directe USB-verbinding is vereist.

Als u wilt afdrukken vanaf een iOS-apparaat, hebt u een printer nodig waarbij AirPrint is ingeschakeld. Raadpleeg Basiskennis van AirPrint voor een lijst met printers die compatibel zijn met AirPrint. 

Software-updates zoeken

Zorg ervoor dat u de nieuwste software-updates voor OS X of iOS en de nieuwste firmware voor het AirPort-product hebt voordat u probeert af te drukken.

Loskoppelen en opnieuw aansluiten

 1. Koppel de AirPort Express, AirPort Extreme of AirPort Time Capsule los van het stopcontact.
 2. Schakel de printer uit.
 3. Zorg ervoor dat de USB-kabel van de printer is aangesloten op de AirPort Express, AirPort Extreme of AirPort Time Capsule.
 4. Schakel de printer in.
 5. Sluit de AirPort Express, AirPort Extreme of AirPort Time Capsule aan op een stopcontact en wacht tot het apparaat gereed is.
 6. Probeer af te drukken. 

Controleer de printerbesturingsbestanden

Zoek op de website van de fabrikant van de printer naar de recentste versie van het besturingsbestand.

Het afdruksysteem opnieuw instellen

Voer deze stappen op de Mac uit als de stappen hierboven niet helpen.

 1. Open Systeemvoorkeuren > Afdrukken en scannen.
 2. Houd Control ingedrukt terwijl u klikt of klik met de rechtermuisknop op het onderdeel ‘Printers’ aan de linkerkant.
 3. Kies ‘Stel afdruksysteem opnieuw in...’.
 4. Klik op ‘OK’.
 5. Klik op de plusknop (+) om de printer opnieuw toe te voegen.
 6. Probeer af te drukken. 

Lukt het nog steeds niet?

Als de printer nog altijd niet werkt met AirPort Express, AirPort Extreme of AirPort Time Capsule via Printerdeling, maar wel wanneer het apparaat rechtstreeks op de Mac is aangesloten, neemt u contact op met de fabrikant van de printer voor meer informatie en om te controleren of printerdeling wordt ondersteund.

Meer informatie

Raadpleeg dit artikel voor meer hulp bij het configureren van een USB-printer in een Wi-Fi-netwerk.

Raadpleeg Configuratie van en probleemoplossing voor AirPrint voor meer hulp bij AirPrint met een iPhone of iPad.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: