Systeeminformatie op de Mac

De app Systeeminformatie geeft een overzicht met informatie over de hardware, de software en het netwerk van uw Mac.

De app Systeeminformatie geeft gedetailleerde specificaties en andere informatie over de hardware en software van uw Mac, inclusief informatie over uw netwerk en externe apparaten. In sommige versies van OS X heet deze app 'Systeemprofiel'.

Kies het Apple-menu  > 'Over deze Mac'. Er wordt nu een overzicht van uw Mac geopend met onder andere het model van uw Mac, de processor, het geheugen, het serienummer en de macOS-versie. Als u de meer gedetailleerde informatie wilt zien die in de app Systeeminformatie wordt weergegeven, klikt u op de knop 'Systeemoverzicht'.

Als u Systeemoverzicht rechtstreeks wilt openen, houdt u de Option-toets ingedrukt en kiest u het Apple-menu  > 'Systeeminformatie'. U kunt Systeeminformatie ook vinden met Spotlight, en u kunt het ook openen vanuit de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Apps'. 

Wanneer Systeeminformatie wordt geopend, wordt er een systeemoverzicht van de Mac weergegeven:

Selecteer een item in de navigatiekolom waarover u informatie wilt zien. Bijvoorbeeld:

  • In het gedeelte 'Hardware' wordt het serienummer van uw Mac weergegeven.
  • Het gedeelte 'Geheugen' laat zien hoeveel RAM is geïnstalleerd in elke interne geheugensleuf.
  • In het gedeelte 'Software' ziet u welke opstartschijf (opstartvolume) uw Mac gebruikt.
  • Het gedeelte 'Netwerk' toont details zoals uw IP-adres, de verbindingen die zijn toegestaan door uw macOS-firewall en de signaalsterkte van wifinetwerken in de buurt.

Meer informatie

  • U kunt het serienummer hardop laten voorlezen door 'Archief' > 'Spreek serienummer uit' te kiezen.
  • Als u een exemplaar van het systeemoverzicht wilt bewaren, kiest u 'Archief' > 'Bewaar'.
  • Voor meer informatie over Systeeminformatie kiest u 'Help' > 'Systeeminformatie Help'.
Publicatiedatum: