De brailleleesregel Nippon Telesoft Mini Seika met VoiceOver gebruiken op de iPhone, iPad of iPod touch

Wanneer u de brailleleesregel Nippon Telesoft Mini Seika met VoiceOver gebruikt op een iOS-apparaat, kunt u de volgende toetscommando's van het apparaat gebruiken.

De volgende toetscommando's van het apparaat kunnen worden gebruikt op deze leesregels:

  • Mini Seika 8
  • Mini Seika 16
  • Mini Seika 24

Om ervoor te zorgen dat de brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleapparaat
Ga naar vorig onderdeel K14 of K19
Right Joystick Right K15 of K20

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleapparaat
Ga naar vorig onderdeel met rotorinstelling K16 of K21
Ga naar volgend onderdeel met rotorinstelling K17 of K22

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleapparaat
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router
Selecteer onderdeel onder uw vinger K13 of K18

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleapparaat
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status router
Verschuif brailleleesregel naar links K11
Verschuif brailleleesregel naar rechts K11

Meer informatie

Raadpleeg Algemene Braille-commando's voor navigatie met VoiceOver voor de universele lijst met commando's.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: