Een Handy Tech Braille Wave-leesregel gebruiken met VoiceOver

Als u uw Handy Tech Braille Wave-leesregel gebruikt met VoiceOver op uw iPhone, iPad of iPod touch, kunt u de volgende toetscommando's van het apparaat gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat de brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Interactie

Functie in VoiceOver Brailleleesregel
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status Router
Verschuif braille naar links Links
Verschuif braille naar rechts Rechts

Meer informatie

Raadpleeg Algemene braillecommando's voor VoiceOver voor een universele lijst met commando's.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: