Gebruik en onderhoud van de Apple MagSafe-adapter

Informatie over het gebruik van de Apple MagSafe-adapter die je bij je Mac-notebook hebt gekregen en tips om slijtage van de adapter te voorkomen.

Compatibiliteit

Om redenen van compatibiliteit is het van belang dat je uitsluitend de lichtnetadapter gebruikt die bij de Mac-notebook is meegeleverd, of een door Apple gecertificeerde lichtnetadapter die geschikt is voor je Mac-notebook.

MagSafe-lichtnetadapter aansluiten op netvoeding

Zorg dat de lichtnetstekker of het netsnoer goed in de lichtnetadapter zit voordat je deze aansluit op een stopcontact. Sluit de adapter eerst aan op het lichtnet en daarna pas op de computer. 

MagSafe-lichtnetadapter: temperatuur

Tijdens normaal gebruik kan de lichtnetadapter heet worden. MagSafe- en MagSafe 2-lichtnetadapters voldoen aan de normen voor de temperatuur van voor gebruikers toegankelijke oppervlakken, zoals vastgelegd in veiligheidsnorm IEC 60950-1, Apparatuur voor informatietechniek - Veiligheid. Ga als volgt te werk om het risico van oververhitting van de lichtnetadapter of brandwonden te beperken: 

  • Sluit de MagSafe-lichtnetadapter rechtstreeks aan op een stopcontact of een overspanningsbeveiliging met de lichtnetstekker en zorg ervoor dat de adapter goed wordt geventileerd.

  

 

  • Als je het netsnoer gebruikt, plaats je de MagSafe-lichtnetadapter op een bureau of tafel of op de grond, in een goed geventileerde omgeving. Vermijd dikke tapijten die, of beddengoed of meubilair dat de ventilatie van de adapter kunnen beïnvloeden, waardoor de warmte van de adapterbehuizing niet kan worden afgevoerd. Vermijd ook langdurig huidcontact met het adapterblok wanneer de adapter wordt gebruikt.

 

Welke MagSafe-connector de MagSafe-lichtnetadapter heeft, hangt af van het type computer. De uitvoering van de lichtnetstekker en het netsnoer kan per land of regio verschillen.

MagSafe-lichtnetadapter loskoppelen van netvoeding

Je moet de MagSafe-lichtnetadapter en andere kabels loskoppelen als een van de volgende situaties zich voordoet:

  • Je wilt het Apple product schoonmaken
  • Er is vuil terechtgekomen in de MagSafe-poort (lees hoe je vuil moet verwijderen)
  • Er is een probleem met een of meerdere pinnen van de MagSafe-connector
  • Het netsnoer of de stekker is gerafeld of anderszins beschadigd
  • De Mac-notebook of lichtnetadapter is blootgesteld aan regen of overmatige vochtigheid of er is vloeistof gemorst in de behuizing
  • De Mac-notebook of lichtnetadapter is gevallen, de behuizing is beschadigd of je vermoedt dat service of een reparatie vereist is

MagSafe-poort

De MagSafe-poort van een computer bevat een magneet die gegevens van een creditcard, iPod of een ander apparaat kan wissen. Houd dit materiaal, of ander materiaal dat gevoelig is voor magnetische velden, tenminste 2,5 cm van deze poort vandaan om je gegevens niet in gevaar te brengen.

MagSafe-connector loskoppelen van een computer

Door de MagSafe-adapter op de juiste wijze los te koppelen van de computer, beperk je de slijtage aan de adapterkabel en verleng je de levensduur van je MagSafe-adapter.

MagSafe 2-adapters in T-vorm

1. Pak de kop van de MagSafe 2 vast.                                           

2. Kantel de connector naar boven, beneden, links of rechts om deze los te koppelen.

MagSafe-adapters in L-vorm

1. Pak de kop van de MagSafe vast.                                            

2. Trek de connector schuin los van de computer om deze los te koppelen.

MagSafe-adapters in T-vorm

1. Pak de kop van de MagSafe vast.                                           

2. Kantel de connector naar boven, beneden, links of rechts om deze los te koppelen.

Trek niet aan de kabel zelf en buig de kabel niet om de MagSafe-adapter los te koppelen, omdat je zo de kabel nog meer belast.

MagSafe-naar-MagSafe 2-converter gebruiken

Als je een Mac-notebook met een MagSafe 2-poort hebt, heb je de MagSafe-naar-MagSafe 2-converter nodig om oudere MagSafe-adapters of Apple beeldschermen met de MagSafe-connectors in T- of L-vorm te gebruiken.

De MagSafe-naar-MagSafe 2-converter wordt aangesloten tussen de MagSafe-connector in T- of L-vorm en de MagSafe 2-poort van de computer. Deze kan worden losgekoppeld op dezelfde manier als de MagSafe- of MagSafe 2-adapters in T-vorm die eerder in dit artikel zijn besproken.

Meer informatie

Publicatiedatum: