Time Machine-reservekopieën overzetten naar een andere reservekopieschijf

U kunt een Time Machine-reservekopie verplaatsen naar een andere schijf en deze nieuwe schijf gebruiken voor verdere Time Machine-reservekopieën.

Sluit beide reservekopieschijven aan op de Mac

Om te beginnen moet u ervoor zorgen dat zowel de oude als de nieuwe reservekopieschijf op de Mac is aangesloten en is geactiveerd. Dat betekent dat ze allebei moeten worden weergegeven op het bureaublad of in de navigatiekolom van Finder-vensters.

Als de oude of nieuwe reservekopieschijf een AirPort Time Capsule of een ander soort netwerkreservekopieschijf is, sluit u deze via Ethernet aan op de Mac. U krijgt dan de hoogst mogelijke overdrachtssnelheid.


Controleer de structuur van de nieuwe reservekopieschijf

Voer deze stappen alleen uit als uw nieuwe reservekopieschijf een externe USB-, Thunderbolt- of FireWire-schijf is die rechtstreeks op de Mac is aangesloten. (U slaat deze stappen over als de nieuwe reservekopieschijf een netwerkreservekopieschijf is.)

 1. Open Systeeminformatie en selecteer 'Opslag' in de navigatiekolom.
 2. Selecteer rechts in de lijst van opslagapparaten de naam van de nieuwe reservekopieschijf. Als het bestandssysteem van die schijf 'HFS+ met journaling' is en het type partitie-indeling 'GPT (GUID-partitietabel)', is de nieuwe schijf correct geformatteerd voor Time Machine. Ga door naar het volgende gedeelte, hieronder.
 3. Als de schijf niet correct is geformatteerd voor Time Machine, wist (formatteert) u de schijf met behulp van Schijfhulpprogramma. Als Schijfhulpprogramma vraagt welke structuur en indeling u wilt, kiest u 'Mac OS Uitgebreid (journaled)' als structuur en 'GUID-partitie-indeling' als indeling.


Stel bevoegdheden in op de nieuwe reservekopieschijf

Voer deze stappen alleen uit als uw nieuwe reservekopieschijf een externe USB-, Thunderbolt- of FireWire-schijf is die rechtstreeks op de Mac is aangesloten. (U slaat deze stappen over als de nieuwe reservekopieschijf een netwerkreservekopieschijf is.)

 1. Selecteer de nieuwe schijf in de Finder, bijvoorbeeld door te klikken op het symbool van de schijf op het bureaublad of in de navigatiekolom van een Finder-venster. 
 2. Kies 'Archief' > 'Toon info' in de menubalk. Er wordt een infovenster voor de schijf geopend.
 3. Klik op het openvouwdriehoekje  naast 'Delen en bevoegdheden' om de bijbehorende instellingen weer te geven.
 4. Als onderaan het venster een gesloten hangslot  wordt weergeven, klikt u erop en geeft u de naam en het wachtwoord van een beheerder op.
 5. Het aankruisvak 'Negeer eigendomsrechten op dit volume' moet uitgeschakeld zijn.


Schakel Time Machine uit

 1. Open de Time Machine-voorkeuren via het Time Machine-menu  in de menubalk. Of kies het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Time Machine'.
 2. Hef de selectie van 'Automatische reservekopieën' op of klik op de aan/uit-schakelaar, afhankelijk van wat u ziet in de Time Machine-voorkeuren.


Kopieer de reservekopiegegevens naar de nieuwe schijf

 1. Open een nieuw Finder-venster voor elk van beide reservekopieschijven, zodat u bestanden van het ene venster naar het andere kunt slepen.
 2. Afhankelijk van het soort reservekopieschijf dat u eerst gebruikte, moet op het hoogste niveau van de oude reservekopieschijf een van de volgende items staan:
  • Een bestand waarvan de naam eindigt op '.sparsebundle'
  • Of een map met de naam 'Backups.backupdb'
   Als u deze map hebt, kunt u uw reservekopie alleen overzetten als de nieuwe schijf een externe USB-, Thunderbolt- of FireWire-schijf is die rechtstreeks op de Mac is aangesloten. De nieuwe schijf mag dan niet een van de andere soorten schijven zijn die u met Time Machine kunt gebruiken.
 3. Sleep dat bestand van de oude reservekopieschijf naar het hoogste niveau van de nieuwe reservekopieschijf.
 4. Geef de naam en het wachtwoord van een beheerder op als daarom wordt gevraagd, en wacht tot het kopiëren is voltooid.


Selecteer de nieuwe reservekopieschijf in Time Machine

Nadat het oude reservekopiebestand is gekopieerd naar de nieuwe reservekopieschijf, selecteert u de nieuwe schijf in de Time Machine-voorkeuren en zorgt u ervoor dat Time Machine is ingeschakeld. Alle oude reservekopieën zijn nu beschikbaar vanaf de nieuwe schijf, en nieuwe reservekopieën worden voortaan op die schijf bewaard.

Publicatiedatum: