‘Waarschuwingen voor ouders’ in de iTunes Store

In dit artikel wordt het label ‘Waarschuwing voor ouders’ toegelicht dat in sommige onderdelen van de iTunes Store verschijnt.

Waarschuwing voor Internetradio: de stations die beschikbaar zijn onder Internetradio in iTunes, zijn niet afkomstig van Apple. Sommige stations kunnen materiaal voor volwassenen uitzenden zoals nummers met expliciete songteksten en uitzendingen met komedies waarin volwassen thema’s en situaties worden behandeld.

Waarschuwing voor de iTunes Store: het volgende is afkomstig van de webpagina over waarschuwingen voor ouders van de Recording Industry Association of America (de organisatie die de Amerikaanse muziekindustrie vertegenwoordigt). De ‘Waarschuwing voor ouders’ waarschuwt consumenten dat opnames met dit logo krachtige taal of beschrijvingen van geweld, seks of drugs/alcoholmisbruik kunnen bevatten. Ouders wordt in zulke gevallen aangeraden waakzaam te zijn.

Het gebruik van het label ‘Waarschuwing voor ouders’ bepaalt niet of een opname al dan niet geschikt is voor bepaalde luisteraars. Het niet-verwijderbare label is een waarschuwing voor ouders (en voor consumenten, winkeliers en groothandelaars) dat ze moeten opletten bij de aankoop van een bepaalde opname voor kinderen of bij het beluisteren ervan in huiselijke kring.

De volgende aspecten zijn mogelijk in overweging genomen bij het al dan niet aanbrengen van het label.

  • Bezien wordt of de opname, gezien de hedendaagse culturele waarden en normen en de keuzes en meningen van ouders, er mogelijk een is waarvan ouders liever niet willen dat hun kinderen ernaar luisteren.
  • De context is uiteraard belangrijk: ouders kunnen aanstoot nemen aan sommige woorden, zinnen, geluiden of beschrijvingen wanneer die worden benadrukt, maar mogelijk niet wanneer die deel uitmaken van de achtergrond van het nummer of geen betekenisvol onderdeel uitmaken van de songteksten.
  • De context van de artiest van het materiaal en de verwachtingen van het publiek zijn eveneens van belang. Naast godslastering dienen ‘beschrijvingen van geweld, seks of drugs/alcoholmisbruik’ in aanmerking te worden genomen bij het bepalen of het label ‘Waarschuwing voor ouders’ al dan niet wordt toegepast.
  • Songteksten zijn vaak vatbaar voor verschillende interpretaties. Woorden kunnen verschillende betekenissen hebben. Bovendien kunnen woorden niet afzonderlijk van de begeleidende muziek worden beschouwd. Songteksten die worden begeleid met luide en rauwe muziek, kunnen anders worden opgevat dan dezelfde songteksten begeleid door zachte en troostende muziek.

Het aanbrengen van een label is geen wetenschap, maar vereist gevoeligheid en gezond verstand. De context, het aantal keer dat een bepaald woord voorkomt en de nadruk zijn uiteraard belangrijk. Op zichzelf staande of onbegrijpelijke verwijzingen naar bepaald materiaal zijn mogelijk niet voldoende grond om het label ‘Waarschuwing voor ouders’ toe te passen.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op een enkel nummer dat afzonderlijk wordt uitgebracht en op volledige albums (uitgebracht in de vorm van cd, cassette of anders) en video’s.

Meer informatie over ouderlijk toezicht vindt u in het artikel Ouderlijk toezicht gebruiken op een Mac of pc.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: