Externe schijven formatteren in Mac OS X Uitgebreid alvorens deze met Aperture te gebruiken

Tips bij het voorbereiden van een nieuwe externe harde schijf voor gebruik met Aperture.

Mogelijk wilt u een externe FireWire- of USB-harde schijf gebruiken om de Aperture-bibliotheek, afbeeldingen van verwijzingen of vaults te bewaren. Hier vindt u enkele suggesties voor het voorbereiden van de externe harde schijf om de beste prestaties met Aperture te verkrijgen. Talrijke externe harde schijven zijn vooraf geformatteerd in FAT32. Dit is een speciale Windows-bestandsstructuur die door Mac OS X kan worden gelezen maar niet ideaal is voor gebruik met Aperture.

Alvorens u de nieuwe externe harde schijf gaat gebruiken met Aperture, formatteert u deze in het bestandssysteem Mac OS Uitgebreid:

  1. Zorg ervoor dat de schijf is aangesloten en geactiveerd.
  2. Als u al gegevens op de schijf hebt bewaard, maakt u er een reservekopie van alvorens de volgende stap uit te voeren.
  3. Kies in de Finder het menu Ga > Hulpprogramma's. De map /Programma's/Hulpprogramma's wordt geopend.
  4. Start Schijfhulpprogramma.
  5. Klik op het symbool van de externe harde schijf in de navigatiekolom aan de linkerkant.


  6. Klik boven in het venster op het tabblad ‘Wissen’.


  7. Kies in het menu Volumestructuur de optie ‘Mac OS Uitgebreid (journaled)’.


  8. Voer in het veld Naam een naam voor de externe harde schijf in.
  9. Klik op de knop ‘Wis’.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: