DNS-consistentie voor Active Directory-koppeling in macOS verifiëren

Om Active Directory te integreren, moet u domeincontrollers en Global Catalog-servers lokaliseren en identificeren via DNS.

De DNS-voorziening die de Active Directory host, moet volledig, juist en consistent zijn. Voor de controle van de consistentie van Active Directory-servicerecords gebruikt u het volgende Terminal-commando om de DNS op te vragen:

dig -t SRV _service._tcp.fqdn.example.com

In dit commando is _voorziening de gezochte voorziening (_ldap, _kerberos, _kpasswd of _gc). De naam van het Active Directory-domein is fqdn.voorbeeld.com.

Test de volledigheid, consistentie en juistheid van servicerecords in DNS om te verifiëren of deze kloppen. Daartoe controleert u het volgende:

  1. Elk soort servicerecord heeft minstens één antwoord onder het onderdeel 'Antwoord'. Hiermee test u de volledigheid.
  2. Elk soort servicerecord heeft hetzelfde aantal antwoorden onder het onderdeel 'Kopgedeelte'. Hiermee test u de consistentie.
  3. Elk gegeven antwoord onder het gedeelte 'Extra' is een geldige servernaam en een geldig IP-adres. Hiermee test u de juistheid.

Als de servicerecords aan geen van deze drie criteria voldoen, kunt u problemen met Active Directory in DNS oplossen.

Het dig-commando geeft een resultaat dat op het volgende lijkt:

; <<>> DiG 9.4.2-P2 <<>> -t SRV _ldap._tcp.fqdn.example.com

;; global options:  printcmd

;; Got answer:

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53473

;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; QUESTION SECTION:

;_ldap._tcp.fqdn.example.com.INSRV

;; ANSWER SECTION:

_ldap._tcp.fqdn.example.com. 600 INSRV0 100 389 dc1.fqdn.example.com.

_ldap._tcp.fqdn.example.com. 600 INSRV0 100 389 dc2.fqdn.example.com.

;; ADDITIONAL SECTION:

dc1.fqdn.example.com.3600INA10.0.0.1

dc2e.fqdn.example.com.3600 INA10.0.0.2

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: