Basiskenmerken van de Mac: Lettertypecatalogus

Met het programma Lettertypecatalogus kunt u lettertypen installeren, verwijderen, weergeven, indelen, controleren, activeren en deactiveren. Lettertypen zijn verschillende stijlen letters die de computer gebruikt om tekst weer te geven en af te drukken. OS X wordt geleverd met veel vooraf geïnstalleerde lettertypen.

Lettertypecatalogus gebruiken

Lettertypecatalogus bevindt zich in de map Programma's (in de Finder kiest u Ga > Programma's). Open Lettertypecatalogus of dubbelklik op een lettertypebestand om lettertypen te beheren of weer te geven.

In Lettertypecatalogus toont de linkerkolom Set de geïnstalleerde lettertypen per categorie. Klik op een categorie om verschillende typen lettertypen weer te geven of klik op ‘Alle lettertypen’ om een lijst met de geïnstalleerde lettertypen weer te geven. De kolom Lettertype in het midden geeft alle lettertypen van de geselecteerde set weer. Het paneel aan de rechterkant geeft een voorbeeld van tekens in het geselecteerde lettertype weer.

Hoofdvenster Lettertypecatalogus

Hier volgen andere handige weetjes over Lettertypecatalogus:

Voorvertoning van lettertypen zien en lettertypen installeren

Als u een voorvertoning wilt zien van een nieuw lettertype dat u hebt gedownload of bewaard op een schijf, dubbelklikt u op het lettertypebestand. Lettertypecatalogus geeft een voorbeeld van het lettertype weer. U kunt het letterbeeld wijzigen (indien andere beschikbaar zijn) via het venstermenu bovenaan het voorvertoningsvenster.

Als u het lettertype wilt installeren zodat het kan worden gebruikt in documenten die u maakt of bekijkt, klikt u op de knop ‘Installeer lettertype’ die verschijnt onder de voorvertoning van het lettertype.

U kunt ook Lettertypecatalogus gebruiken om één of meer lettertypen te installeren. Kies in het menu Archief de optie ‘Voeg lettertypen toe’, selecteer het lettertype of een map met meerdere lettertypen en klik op ‘Open’ om het lettertype of de lettertypen te installeren.

Wanneer Lettertypecatalogus een lettertype installeert, wordt het lettertype automatisch gecontroleerd en wordt u gewaarschuwd als een probleem met het lettertypebestand is ontdekt. Raadpleeg het onderdeel ‘Lettertypen controleren’ in dit artikel voor meer informatie.

Lettertypecatalogus installeert standaard lettertypen op een locatie waar het lettertype alleen beschikbaar is voor de huidige gebruikersaccount. Als u verkiest om lettertypen te installeren op een locatie waar deze voor alle gebruikers van de computer beschikbaar zijn, kiest u Lettertypecatalogus > Voorkeuren en kiest u ‘Computer’ in het venstermenu ‘Installeer standaard in’. 

Een lettertype verwijderen met Lettertypecatalogus

Als u een lettertype wilt verwijderen met Lettertypecatalogus, selecteert u ‘Alle lettertypen’ in de kolom Set, selecteert u de naam van het lettertype in de kolom Lettertype en kiest u vervolgens Archief > Verwijder familie ‘Naam lettertype’. Lettertypecatalogus verwijdert deze lettertypebestanden en plaatst deze in de prullenmand. 

Systeemlettertypen kunnen niet worden verwijderd.

Lettertypen weergeven in Lettertypecatalogus

U kunt op verschillende manieren lettertypen weergeven in Lettertypecatalogus. Deze verschillende opties helpen u beslissen welk lettertype u wilt gebruiken voor het project waar u aan werkt.

Het menu Voorvertoning bevat drie opties die beïnvloeden hoe de voorvertoning wordt weergegeven:

 • Voorbeeld (standaardoptie) geeft het lettertype weer met behulp van letters en nummers, of symbolen wanneer de voorvertoning van het lettertype van een symbool wordt weergegeven.
 • Repertoire geeft alle tekens weer die beschikbaar zijn voor dat lettertype. U moet wellicht de schuifbalk of de schuifbalk met zoomfunctie aan de rechterkant van het venster gebruiken om alle beschikbare tekens te zien.
 • Aangepast laat u toe een aangepaste zin of selectie van tekens in te voeren die worden gebruikt om de voorvertoning weer te geven telkens als u een lettertype selecteert.

Als u in de kolom Lettertype geen voorvertoning ziet, kiest u ‘Toon voorvertoning’ en ‘Verberg lettertype-info’ in het menu Voorvertoning.

Lettertypen indelen in sets

Als u lettertypen gebruikt, merkt u mogelijk op dat u bepaalde lettertypen regelmatig gebruikt en andere maar zelden. Als u het lettertype dat u zoekt gemakkelijker wilt vinden, kunt u de lettertypen indelen in sets.

 1. Kies in het menu Archief van Lettertypecatalogus de optie ‘Nieuwe set’.
 2. Typ een naam voor de nieuwe set.
 3. Klik op ‘Alle lettertypen’ in de kolom Set.
 4. Sleep alle gewenste lettertypen van de kolom Lettertype naar de naam van de nieuwe set in de kolom Set.

In dit voorbeeld worden bepaalde lettertypen gesleept naar de nieuwe set genaamd ‘Favorites’:Slimme sets (OS X Mountain Lion)

Net zoals u een slimme postbus kunt aanmaken in Mail, kunt u een slimme set aanmaken in Lettertypecatalogus. Hierin worden automatisch de lettertypen bewaard die aan uw criteria voldoen. Het bevat al een slimme set, genaamd Vaste breedte. Klik erop om alle geïnstalleerde lettertypen met een vaste breedte weer te geven.

Een nieuwe Slimme set aanmaken:

 1. Kies Archief > Nieuwe slimme set.
 2. Bepaal met de venstermenu's de criteria waaraan lettertypen moeten voldoen om in deze set verschijnen. U kunt lettertypen opnemen in een set of ervan uitsluiten op basis van hun familienaam, stijlnaam, PostScript-naam, soort, talen en ontwerpstijl.
 3. Klik op de plusknop (+) om meer criteria toe te voegen (of verwijder criteria met de minknop (-)).
 4. Geef de set een naam en klik op de knop ‘OK’ wanneer u klaar bent.

Als u een slimme set wilt wijzigen, selecteert u deze en kiest u Archief > Wijzig slimme set.

Sets gebruiken in programma's

In programma's die het standaard OS X-lettertypepaneel gebruiken, zoals Mail, Pages en Teksteditor, klikt u op de naam van een set om alleen de lettertypen in die set te zien:

Specifieke lettertypen deactiveren en activeren

Als u wilt verhinderen dat een lettertype beschikbaar is in programma's maar het lettertype niet volledig wilt verwijderen van de Mac, kunt u Lettertypecatalogus gebruiken om het lettertype te deactiveren.

 1. Klik in Lettertypecatalogus op ‘Alle lettertypen’ in de kolom Set.
 2. Klik op de naam van het lettertype in de kolom Lettertype.
 3. Kies in het menu Wijzig de optie ‘Deactiveer familie ‘Naam lettertype’’.

De naam van gedeactiveerde lettertypen wordt in het grijs weergegeven en het woord ‘Uit’ verschijnt naast de naam van het lettertype.

Systeemlettertypen kunnen niet worden gedeactiveerd.

Als u een gedeactiveerd lettertype wilt activeren, klikt u op de naam van het lettertype in de kolom Lettertype en kiest u in het menu Wijzig de optie ‘Activeer familie ‘Naam lettertype’’.

U kunt ook alle lettertypen in een set deactiveren of activeren: klik op de naam van de set in de kolom Set en kies in het menu Wijzig de optie ‘Deactiveer ‘Naam set’’ of ‘Activeer ‘Naam set’’.  

Problematische lettertypen controleren

Als u problemen ondervindt met één van de lettertypen, kunt u Lettertypecatalogus gebruiken om alle lettertypen of een specifiek lettertype te controleren. Bij het controleren worden mogelijke problemen ontdekt.

Alle lettertypen controleren:

 1. Log in als beheerder als u de knop ‘Verwijder geselecteerde lettertypen‘, die hieronder wordt beschreven, wilt gebruiken. Gebruikers die niet zijn ingelogd als beheerder kunnen ook lettertypen controleren, maar kunnen alleen de lettertypen in hun thuismap verwijderen.
 2. Open Lettertypecatalogus.
 3. Klik op ‘Alle lettertypen’ in de kolom Set.
 4. Kies in het menu Archief de optie ‘Controleer lettertypen’.
 5. Als Lettertypecatalogus een probleem met een lettertype ontdekt, kunt u klikken op het waarschuwingssymbool onder in het venster en vervolgens klikken op de knop ‘Verwijder geselecteerde lettertypen’ om problematische lettertypen te verwijderen. Vervolgens installeert u de verwijderde lettertypen opnieuw vanaf de originele bron. Als het lettertype nog altijd niet slaagt voor de controle, neemt u contact op met de ontwikkelaar van het lettertype of het bedrijf dat u het lettertype leverde voor assistentie.

U kunt specifieke lettertypebestanden vinden met het zoekveld rechtsboven. Vervolgens selecteert u ze en kiest u Archief > Controleer bestand.

U kunt ook Lettertypecatalogus gebruiken om lettertypebestanden te controleren die nog niet zijn geïnstalleerd. Kies ‘Controleer bestand’ in het menu Archief, selecteer de locatie van de lettertypebestanden die u wilt controleren en klik vervolgens op de knop ‘Open’.

Dubbele lettertypen vinden en oplossen

Dubbele lettertypen vinden:

 1. Open Lettertypecatalogus.
 2. Klik op ‘Alle lettertypen’ in de kolom Set.
 3. Kies Wijzig > Zoek geactiveerde dubbele lettertypen. Dubbele lettertypen worden in de kolom Lettertype gemarkeerd.

Problemen met dubbele lettertypen oplossen: klik op ‘Los handmatig op’ of ‘Los automatisch op’.

Extra Chinese lettertypen downloaden in Mountain Lion

Als u deze extra lettertypen wilt downloaden in Mountain Lion, schakelt u deze gewoon in Lettertypecatalogus in:

 • Baoli SC
 • Lantinghei SC
 • Lantinghei TC
 • Libian SC
 • Wawati SC
 • Wawati TC
 • Weibei SC
 • Weibei TC
 • Xingkai SC
 • Yuanti SC

Meer informatie

Raadpleeg de ingebouwde handleiding Lettertypecatalogus Help op de Mac (kies ‘Lettertypecatalogus Help’ in het menu Help in Lettertypecatalogus).

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: