Mac OS X: locaties van lettertypen en hun doelen

Mac OS X heeft meerdere mappen met lettertypen. De locatie waar u een lettertype installeert, bepaalt wie het kan gebruiken en wanneer.

Dit artikel is gearchiveerd,het wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Lettertypen met Lettertypecatalogus beheren

U wordt aangeraden om Lettertypecatalogus (meegeleverd bij Mac OS X v10.3 en hoger) te gebruiken voor het installeren, verwijderen, bekijken, organiseren, valideren, inschakelen en uitschakelen van lettertypen. Raadpleeg Mac ABC: Lettertypecatalogus voor gedetailleerde informatie.

Als u lettertypen echter handmatig wilt beheren, raadpleegt u het volgende gedeelte.
 

Lettertypen handmatig beheren

Opmerking: Mac OS X heeft vier of meer mappen met lettertypen, afhankelijk van de software-installatie en het aantal gebruikers. In dit artikel worden ze volgens padnaam onderscheiden. Voor meer informatie over padnamen raadpleegt u dit artikel.

U kunt lettertypen installeren door er dubbel op te klikken en de aanwijzingen op het scherm in het programma Lettertypecatalogus te volgen of door lettertypebestanden handmatig te kopiëren en te slepen naar een van de standaardmappen met lettertypen in Mac OS X.

De map waarin een lettertype zich bevindt, bepaalt wie toegang heeft tot het lettertype en het kan gebruiken. Bijvoorbeeld: als een gebruiker een nieuw lettertype handmatig installeert in ~/Bibliotheek/Fonts/, is het lettertype alleen beschikbaar voor die gebruiker. Als een rootgebruiker of beheerder hetzelfde lettertype installeert in /Netwerk/Bibliotheek/Fonts/, kunnen alle netwerkgebruikers de lettertypen gebruiken (als de netwerkbeheerder de computers tenminste heeft geconfigureerd voor dit type deling).

Wijzigingen aan lettertypen worden toegepast wanneer een programma wordt geopend of een gebruiker inlogt bij de account of computer waarop de wijzigingen zijn aangebracht. Dubbele lettertypen worden opgelost op basis van de gedefinieerde prioriteit voor de standaardmappen met lettertypen en worden hieronder van hoogste naar laagste prioriteit beschreven.

Opmerking: bepaalde lettertypen zijn vereist voor programma's zoals die van iLife of iWork. Als u vindt dat projecten die zijn gemaakt met deze programma's er niet uitzien zoals verwacht, of als het programma niet meer kan worden geopend nadat een lettertype is uitgeschakeld, schakelt u het lettertype opnieuw in en probeert u het opnieuw.


Locaties van lettertypen

Opmerking: De tilde (~) stelt de thuismap van een gebruiker voor, die lokaal of extern kan zijn.

Gebruik van lettertype Locatie van lettertypemap
Beschrijving
'Gebruiker' ~/Bibliotheek/Fonts/
Elke gebruiker heeft volledige controle over de geïnstalleerde lettertypen in diens thuismap. Deze lettertypen zijn beschikbaar voor die gebruiker wanneer deze is ingelogd bij de computer. De hier geïnstalleerde lettertypen zijn niet beschikbaar voor alle gebruikers van de computers.
'Lokaal' /Bibliotheek/Fonts/ Elke lokale gebruiker van de computer kan de lettertypen gebruiken die in deze map zijn geïnstalleerd. Mac OS X heeft deze extra lettertypen niet nodig voor de werking van het systeem. Een beheerder kan de inhoud van deze map wijzigen. Deze locatie wordt aanbevolen voor lettertypen die tussen programma's worden gedeeld.
'Netwerk' /Netwerk/Bibliotheek/Fonts/ De map 'Netwerk' is voor lettertypen die worden gedeeld met alle gebruikers van een lokaal netwerk. Deze functie wordt normaal gebruikt op netwerkbestandsservers, onder de controle van een netwerkbeheerder.
'Systeem' /Systeem/Bibliotheek/Fonts/ Mac OS X heeft de lettertypen in deze map nodig voor gebruik in het systeem en voor weergaven. Deze kunnen beter niet handmatig worden gewijzigd of verwijderd.
'Classic' /Systeemmap/Fonts/ Deze map bevat lettertypen die door de Classic-omgeving worden gebruikt (alleen Mac OS X v10.4 of lager). Als er meer dan één systeemmap in Mac OS 9.1 is, worden alleen lettertypen uit de geselecteerde systeemmap in het paneel 'Classic' van Systeemvoorkeuren gebruikt. Classic-programma's hebben alleen toegang tot deze lettertypen, en niet tot lettertypen die elders zijn bewaard. Mac OS X-programma's kunnen daarentegen deze lettertypen wel gebruiken, zelfs wanneer de Classic-omgeving niet actief is.
Publicatiedatum: