Activiteitenweergave gebruiken op de Mac

In Activiteitenweergave verschijnen alle actieve processen van de Mac. U kunt dus zien hoe deze processen de activiteit en prestaties van de Mac beïnvloeden, en u kunt deze processen beheren.

In dit artikel leest u meer over de meest gebruikte functies van Activiteitenweergave, een soort taakbeheer waarmee u kunt zien wat de invloed is van apps en andere processen op het gebruik van CPU, geheugen, energie, schijf en netwerk.

Open Activiteitenweergave in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's', of zoek het op met Spotlight.

Overzicht

De processen in Activiteitenweergave kunnen gebruikersprogramma's, door macOS gebruikte systeemprogramma's of onzichtbare achtergrondprocessen zijn. Gebruik de vijf tabbladen met categorieën boven in het venster Activiteitenweergave om te zien hoe de processen die categorieën van de Mac beïnvloeden.

Kies 'Weergave' > 'Kolommen' in de menubalk om kolommen toe te voegen aan deze panelen of eruit te verwijderen. Met het menu 'Weergave' kunt u ook kiezen welke processen op elk paneel verschijnen:

 • Alle processen
 • Alle processen, hiërarchisch: processen die voor andere processen worden gebruikt zodat u de relaties tussen bovenliggende en onderliggende processen ziet.
 • Mijn processen: processen die bij uw macOS-gebruikersaccount horen.
 • Systeemprocessen: processen die bij macOS horen.
 • Andere gebruikersprocessen: processen die geen eigendom zijn van de rootgebruiker of huidige gebruiker.
 • Actieve processen: actieve, niet-sluimerende processen.
 • Inactieve processen: actieve, sluimerende processen.
 • Vensterprocessen: processen die vensters aanmaken. Deze processen zijn gewoonlijk programma's.
 • Geselecteerde processen: processen die u in het venster Activiteitenweergave hebt geselecteerd.
 • Programma's in afgelopen 8 uur: programma's waarvoor de afgelopen acht uur processen zijn uitgevoerd.

CPU

In het paneel CPU ziet u de invloed van processen op de CPU-activiteit (processor):

Het paneel CPU

Klik op de kop van de kolom '% CPU' om te sorteren op het percentage van de CPU-capaciteit dat door elk proces wordt gebruikt. Deze informatie en de informatie in het paneel 'Energie' kan processen helpen identificeren die de prestaties, de levensduur van de batterij, de temperatuur en de werking van de ventilator van een Mac kunnen beïnvloeden.

Onder in het paneel CPU vindt u meer informatie:

 • Systeem: het percentage van de CPU-capaciteit dat momenteel wordt gebruikt door systeemprocessen (macOS-processen).
 • Gebruiker: het percentage van de CPU-capaciteit dat momenteel wordt gebruikt door programma's die u hebt geopend of door de processen die door die programma's zijn gestart.
 • Inactief: het percentage van de CPU-capaciteit dat niet wordt gebruikt.
 • CPU-belasting: het percentage van de CPU-capaciteit dat momenteel wordt gebruikt door alle processen in Systeem en Gebruiker. De grafiek beweegt van rechts naar links en wordt bijgewerkt volgens de intervallen in 'Weergave' > 'Bijwerkfrequentie'. De blauwe kleur toont het percentage van de totale CPU-capaciteit dat momenteel wordt gebruikt door gebruikersprocessen. De rode kleur toont het percentage van de totale CPU-capaciteit dat momenteel wordt gebruikt door systeemprocessen.
 • Threads: het totale aantal threads dat door alle processen samen wordt gebruikt.
 • Processen: het totale aantal actieve processen.

U kunt het CPU- of GPU-gebruik ook in een apart venster of in het Dock zien:

 • Kies 'Venster' > 'CPU-gebruik' om een venster met de huidige activiteit van de processor weer te geven. Kies 'Weergave' > Dock-symbool > 'Toon CPU-gebruik' om een grafiek met deze informatie in het Dock weer te geven.
 • Kies 'Venster > 'CPU-geschiedenis' om een venster met de recente activiteit van de processor weer te geven. Kies 'Weergave' > Dock-symbool > 'Toon CPU-geschiedenis' om een grafiek met deze informatie in het Dock weer te geven.
 • Kies 'Venster' > 'GPU-geschiedenis' om een venster met de recente activiteit van de grafische processor (GPU) weer te geven. Energieverbruik door dergelijke activiteit wordt opgenomen in de metingen van het energieverbruik op het tabblad Energie van Activiteitenweergave.

Geheugen

In het paneel 'Geheugen' vindt u informatie over het gebruik van het geheugen:

Het paneel Geheugen

Onder in het paneel 'Geheugen' vindt u meer informatie:

 • Geheugendruk: de grafiek Geheugendruk helpt de beschikbaarheid van geheugenbronnen weergeven. De grafiek beweegt van rechts naar links en wordt bijgewerkt volgens de intervallen in 'Weergave' > 'Bijwerkfrequentie'. De huidige status van geheugenbronnen wordt aangegeven door de kleur rechts van de grafiek:   
  • Groen: geheugenbronnen zijn beschikbaar. 
  • Geel: geheugenbronnen zijn nog beschikbaar maar worden belast door processen die het geheugen beheren, zoals het comprimeren.
  • Rood: geheugenbronnen zijn uitgeput en macOS gebruikt de opstartschijf voor geheugen. Als u meer RAM beschikbaar wilt maken, stopt u één of meerdere programma's of installeert u meer RAM. Dit is de belangrijkste aanwijzing dat de Mac wellicht meer RAM nodig heeft.
 • Fysiek geheugen: de hoeveelheid RAM die op de Mac is geïnstalleerd. 
 • Geheugengebruik: de totale hoeveelheid geheugen die momenteel door alle processen van programma's en macOS wordt gebruikt.
  • Programmageheugen: de totale hoeveelheid geheugen die momenteel door programma's en bijbehorende processen wordt gebruikt.
  • Wired geheugen: geheugen dat niet kan worden gecomprimeerd of uitgepagineerd in de opstartschijf en dus in het RAM moet blijven. Het door een proces gebruikte wired geheugen kan niet worden geleend door andere processen. De hoeveelheid wired geheugen van een programma wordt bepaald door de programmeur van het programma.
  • Gecomprimeerd: de hoeveelheid gecomprimeerd geheugen in het RAM om meer RAM-geheugen voor andere processen beschikbaar te maken. Kijk in de kolom 'Gecompr. geheugen' om te zien hoeveel geheugen voor elk proces wordt gecomprimeerd.
 • Gebruikte swap: de ruimte op de opstartschijf die voor het beheer van macOS-geheugen wordt gebruikt. Het is normaal dat u hier enige activiteit ziet. Zolang de geheugendruk geen rode status weergeeft, heeft macOS geheugenbronnen beschikbaar.
 • Cache: geheugen dat recent door programma's is gebruikt en nu door andere programma's kan worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld Mail hebt gebruikt en het programma stopt, wordt het door Mail gebruikte RAM-geheugen onderdeel van het geheugen dat door de bestandscache wordt gebruikt en dat vervolgens voor andere programma's beschikbaar wordt. Als u Mail opnieuw opent voordat het bijbehorende cachegeheugen door een andere programma wordt gebruikt (overschreven), wordt Mail sneller geopend. Dit is omdat dat geheugen snel opnieuw wordt geconverteerd naar programmageheugen zonder dat alle inhoud vanaf de schijf moet worden geladen.

Raadpleeg de website Apple Developer voor meer informatie over het beheer van macOS-geheugen.

Energie

In het paneel 'Energie' ziet u het algemene energieverbruik en hoeveel energie een programma gebruikt:

 • Energie-impact: een relatieve meting van het huidige energieverbruik van het programma. Lagere getallen zijn beter. Een driehoek links van de naam van een programma betekent dat het programma uit meerdere processen bestaat. Klik op de driehoek voor de gegevens van elk proces.
 • Gem. energie-impact: de gemiddelde energie-impact gedurende de afgelopen acht uur of sinds de Mac voor het laatst is opgestart (hierbij geldt de kortste periode). Ook verschijnt de gemiddelde energie-impact van programma's die tijdens die periode actief waren maar intussen zijn gestopt. De namen van die programma's verschijnen in het grijs.
 • App Nap: programma's met ondersteuning voor App Nap verbruiken heel weinig energie wanneer deze zijn geopend maar niet worden gebruikt. Een programma kan App Nap bijvoorbeeld gebruiken wanneer dit achter andere vensters wordt verborgen of wanneer het in een ruimte wordt geopend die u momenteel niet bekijkt.
 • Verhindert sluimerstand: geeft aan of het programma voorkomt dat de Mac in de sluimerstand gaat.

Het paneel Energie

Onder in het paneel 'Energie' vindt u meer informatie:

 • Energie-impact: een relatieve meting van de totale energie die door alle programma's wordt gebruikt. De grafiek beweegt van rechts naar links en wordt bijgewerkt volgens de intervallen in 'Weergave' > 'Bijwerkfrequentie'.
 • Videokaart: het type videokaart dat momenteel wordt gebruikt. Kaarten met hogere prestaties gebruiken meer energie. Macs die Automatische videokeuze ondersteunen, kunnen energie besparen door het geïntegreerde grafische systeem te gebruiken. Alleen wanneer een app het vereist, schakelen deze over op een grafische chip met betere prestaties. 'Geïntegreerd' betekent dat de Mac momenteel een geïntegreerde grafische processor gebruikt. 'Hoge prest.' betekent dat de Mac momenteel een processor met hoge prestaties gebruikt. Zoek de programma's met Ja in de kolom 'GPU met hoge prestaties vereist' om te bepalen welke programma's de grafische processor zwaarder belasten.
 • Resterende lading: het percentage van de resterende lading van de batterij in een draagbare Mac-computer.
 • Tijd tot opgeladen: de tijd dat een draagbare Mac-computer op een stroombron moet zijn aangesloten opdat de batterij helemaal is opgeladen.
 • Tijd op netstroom: de tijd dat een draagbare Mac-computer op een stroombron is aangesloten.
 • Resterende tijd: de geschatte resterende gebruiksduur van de batterij in een draagbare Mac-computer.
 • Tijd op batterij: de tijd dat een draagbare Mac-computer niet meer op een stroombron is aangesloten.
 • BATTERIJ (afgelopen 12 uur): het spanningsniveau van de batterij in een draagbare Mac-computer gedurende de afgelopen twaalf uur. De groene kleur geeft aan wanneer de Mac door een lichtnetadapter is gevoed.

Als het energieverbruik toeneemt, neemt de duur dat een Mac op batterijvoeding kan werken af. Als de batterijduur van een draagbare Mac-computer korter is dan anders, kunt u in de kolom 'Gem. energie-impact' de programma's zoeken die recent de meeste energie hebben verbruikt. Stop deze programma's als u ze niet nodig hebt of neem contact op met de ontwikkelaar van het programma als u merkt dat het energieverbruik van het programma hoog blijft zelfs als het programma niet actief lijkt te zijn.

Schijf

In het paneel 'Schijf' ziet u hoeveel gegevens elk proces van de schijf heeft gelezen en erop heeft geschreven. U ziet er ook leesbewerkingen en schrijfbewerkingen (IO). Dit is het aantal keer dat de Mac toegang heeft tot de schijf om gegevens te lezen en te schrijven.

Het paneel Schijf

De informatie onder in het paneel 'Schijf' geeft de totale schijfactiviteit van alle processen weer. De grafiek beweegt van rechts naar links en wordt bijgewerkt volgens de intervallen in 'Weergave' > 'Bijwerkfrequentie'. De grafiek heeft ook een venstermenu om te schakelen tussen het weergeven van IO of gegevens als meeteenheid. De blauwe kleur geeft aan hoeveel leesbewerkingen per seconde op de schijf plaatsvinden of hoeveel gegevens per seconde worden gelezen. De rode kleur geeft aan hoeveel schrijfbewerkingen per seconde op de schijf plaatsvinden of hoeveel gegevens per seconde worden geschreven.

Kies 'Weergave' > Dock-symbool > 'Toon schijfactiviteit' om een grafiek met de schijfactiviteit in het Dock weer te geven.

Netwerk

In het paneel 'Netwerk' ziet u hoeveel gegevens de Mac verstuurt of ontvangt via het netwerk. Gebruik deze gegevens om na te gaan welke processen de meeste gegevens versturen of ontvangen.

 Het tabblad Netwerk

De informatie onder in het paneel 'Netwerk' geeft de totale netwerkactiviteit van alle programma's weer. De grafiek beweegt van rechts naar links en wordt bijgewerkt volgens de intervallen in 'Weergave' > 'Bijwerkfrequentie'. De grafiek heeft ook een venstermenu om te schakelen tussen het weergeven van pakketten of gegevens als meeteenheid. De blauwe kleur geeft aan hoeveel pakketten per seconde worden ontvangen of hoeveel gegevens per seconde worden ontvangen. De rode kleur geeft aan hoeveel pakketten per seconde worden verstuurd of hoeveel gegevens per seconde worden verstuurd.

Kies 'Weergave' > Dock-symbool > 'Toon Netwerkgebruik' om een grafiek met het netwerkgebruik in het Dock weer te geven.

Cache

In macOS High Sierra 10.13.4 of hoger, ziet u het paneel 'Cache' in Activiteitenweergave als 'Materiaalcaching' is ingeschakeld in het paneel 'Delen' in 'Systeemvoorkeuren'. In het paneel 'Cache' kunt u zien hoeveel materiaal in de cache is geplaatst in de loop der tijd door lokale netwerkapparaten via uploads, downloads of onderbroken bestandsoverdrachten.

Raadpleeg de informatie in 'Maximale cachedruk' om te zien of u de instellingen voor Materiaalcaching moet aanpassen om meer schijfruimte beschikbaar te maken voor de cache. Een lagere cachedruk is beter. Meer informatie over cache-activiteit.

De grafiek onderaan geeft een chronologisch overzicht van de totale cache-activiteit. In het venstermenu boven de grafiek kunt u de interval wijzigen: afgelopen uur, 24 uur, 7 dagen of 30 dagen. 

Meer informatie

 • Lees meer over kernel_task en waarom Activiteitenweergave soms aangeeft dat dit proces een groot deel van de CPU-capaciteit gebruikt.
 • Voor meer informatie over Activiteitenweergave opent u Activiteitenweergave en kiest u 'Help' > 'Activiteitenweergave'. Als u de muisaanwijzer over items in het venster Activiteitenweergave plaatst, ziet u ook een korte beschrijving van de meeste items.
Publicatiedatum: