QuickTime Player gebruiken

QuickTime Player (versie 10) gebruiken om audio- en videobestanden op een Mac af te spelen, op te nemen, te wijzigen en te delen.

Afspelen

Gebruik de afspeelregelaars om audio- en videobestanden af te spelen, te pauzeren, terug te spoelen en vooruit te spoelen, het volume aan te passen en andere acties te ondernemen. De regelaars verschijnen wanneer u de aanwijzer over het QuickTime Player-venster beweegt en worden verborgen wanneer u de wijzer niet meer over het venster beweegt.

Als u snel voorwaarts en achterwaarts door de tijdbalk wilt gaan, veegt u met twee vingers op het trackpad, scrolt u met de muis of sleept u de handgreep in de tijdbalk. U kunt ook herhaaldelijk klikken op vooruit- of terugspoelen om de afspeelsnelheid stapsgewijs te verhogen.

Als u een video in schermvullende weergave wilt bekijken, klikt u op de knop voor schermvullende weergave of kiest u 'Weergave' > 'Schermvullend'. Vanaf OS X El Capitan kunt u ook Split View gebruiken en video's naar de Apple TV streamen via QuickTime Player.

Opnemen

In QuickTime Player kunt u een film met een camera opnemen of het scherm van een iPhone, iPad of iPod touch opnemen. U kunt ook audio met een microfoon opnemen of het scherm van de Mac opnemen

Een film opnemen

Voor een filmopname kunt u de ingebouwde camera of een van vele verkrijgbare externe camera's gebruiken. Als u OS X Yosemite of hoger gebruikt, kunt u ook het scherm van een iOS-apparaat (iPhone, iPad, iPod touch) met een Lightning-poort en iOS 8 of hoger opnemen. 

 1. Kies 'Archief' > 'Nieuwe filmopname'.
 2. Klik op de pijl naast de opnameknop om de instellingen van de opname te wijzigen. Kies vervolgens de camera of het iOS-apparaat, de microfoon en de opnamekwaliteit.
  Venster voor filmopname met het menu Instellingen
 3. Gebruik de volumeschuifknop voor de controle van audio die wordt opgenomen. 
 4. Klik op de opnameknop   om de opname te starten. Klik er nogmaals op om de opname te stoppen. 

Alleen audio opnemen

Voor een audio-opname wordt de ingebouwde microfoon, een externe microfoon of een ander apparaat dat werkt met Core Audio gebruikt.

 1. Kies 'Archief' > 'Nieuwe audio-opname'.
 2. Klik op de pijl naast de opnameknop om de instellingen van de opname te wijzigen. Kies vervolgens de microfoon en de opnamekwaliteit.
 3. Gebruik de volumeschuifknop voor de controle van audio die wordt opgenomen.
 4. Klik op de opnameknop   om de opname te starten. Klik er nogmaals op om de opname te stoppen. 

Het scherm opnemen

Bij een schermopname wordt een film gemaakt van het volledige scherm van de Mac of van slechts een deel ervan. Raadpleeg Het scherm van uw Mac opnemen voor meer informatie.

Wijzigen

In QuickTime Player kan een film op meerdere manieren worden gewijzigd waaronder inkorten, splitsenknippen/kopiëren/plakken/verwijderen en spiegelen/roteren.

Inkorten

U kunt een film inkorten om ongewenste delen te verwijderen.

 1. Kies 'Wijzig' > 'Kort in'. Er verschijnt een gele balk voor het inkorten met handgrepen aan beide uiteinden.
 2. Versleep de handgrepen om het te bewaren deel te selecteren. U kunt ook het volgende doen:
  • Klik op de afspeelknop om het geselecteerde deel af te spelen.
  • Ga snel door het geselecteerde deel door met twee vingers op het trackpad te vegen, met de muis te scrollen of in de balk voor het inkorten te slepen. 
  • Kies 'Weergave' > 'Toon audiospoor' om de stille gedeelten van de film te zien. 
 3. Klik op 'Kort in'. Alle video en audio buiten de balk voor het inkorten wordt verwijderd. Kies 'Wijzig' > 'Herstel inkorten' om het inkorten ongedaan te maken.

Splitsen

Met de functie voor het splitsen kunt u een film in meerdere delen splitsen die u verder kunt verwerken.

 1. Ga naar het punt in de tijdbalk waar u het fragment wilt splitsen en kies 'Wijzig' > 'Splits fragment'.
 2. Van hieruit kunt u meerdere acties uitvoeren:
  • Een fragment voor of achter een ander fragment slepen.
  • Door een fragment gaan door met twee vingers op het trackpad te vegen of met de muis te scrollen. Op een willekeurig punt in de tijdbalk kunt u 'Wijzig' > 'Splits fragment' kiezen om het geselecteerde fragment te splitsen.
  • 'Weergave' > 'Kort in' kiezen om het geselecteerde fragment in te korten.
  • 'Weergave' > 'Toon audiospoor' kiezen om de stille gedeelten van het fragment te zien. 
  • Een fragment selecteren en andere bewerkingscommando's in het menu 'Wijzig' kiezen zoals 'Knip', 'Kopieer', 'Plak' en 'Verwijder'.
  • Op de afspeelknop klikken om alle fragmenten af te spelen. 
 3. Klik op 'Gereed'. Als u de fragmenten opnieuw wilt zien, kiest u 'Weergave' > 'Toon fragmenten'. Als u het splitsen ongedaan wilt maken, kiest u 'Wijzig' > 'Herstel splitsen'.

Knippen, kopiëren, plakken, verwijderen

Gebruik de commando's 'Knip', 'Kopieer', 'Plak' en 'Verwijder' in het menu 'Wijzig' wanneer u gesplitste fragmenten wijzigt. Als u een fragment in een andere film plakt, hoeft u de fragmenten in die film niet te wijzigen. Ga gewoon naar een willekeurig punt in de tijdbalk van de andere film en plak vervolgens het fragment. 

Als u snel films aan elkaar wilt plakken, opent u de eerste film, kiest u 'Wijzig' > 'Voeg fragment toe aan eind' en selecteert u de andere film in het bestandsdialoogvenster.

Spiegelen, roteren

Gebruik de commando's om te spiegelen en te roteren in het menu 'Wijzig' wanneer u een film bekijkt of gesplitste fragmenten wijzigt. Met deze commando's wordt de volledige film of het volledige fragment gespiegeld of geroteerd.

Deel-menu

Delen

Nadat u de film hebt bewaard, kunt u deze delen via Mail, Berichten, AirDrop, YouTube en andere methoden:

 • Open het bestand in QuickTime Player en kies 'Archief' > 'Deel'.
 • Of open het bestand in QuickTime Player en klik op 'Deel'   in de afspeelregelaars.
 • Of Control-klik op het bestand in de Finder en kies 'Deel' in het contextuele menu.

Meer informatie

Voor meer informatie opent u QuickTime Player en kiest u 'Help' > 'QuickTime Player Help'.

Publicatiedatum: