OS X Mavericks: de methode voor identiteitscontrole voor een afdrukwachtrij instellen via een profiel

De methode voor identiteitscontrole voor een afdrukwachtrij kan vooraf worden ingesteld in een configuratieprofiel.

Profielbeheer biedt geen ondersteuning in de gebruikersinterface voor de configuratie-optie maar u kunt deze wel toevoegen aan een geëxporteerd mobileconfig-bestand. De waarden die aan een afdrukwachtrij kunnen worden toegevoegd, zijn de volgende:

<key>Option</key> <dict> <key>auth-info-required</key> <string>negotiate</string> </dict>

De ondersteunde methoden voor identiteitscontrole worden gedefinieerd door cups.

Hier vindt u een voorbeeldsjabloon van een profiel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict>     <key>PayloadContent</key>     <array>         <dict>             <key>PayloadType</key>             <string>com.apple.mcxprinting</string>             <key>PayloadVersion</key>             <integer>1</integer>             <key>PayloadIdentifier</key>             <string>YOUR.PAYLOAD.IDENTIFIER.HERE</string>             <key>PayloadEnabled</key>             <true/>             <key>PayloadUUID</key>             <string>YOUR_GENERATED_UUID</string>             <key>PayloadDisplayName</key>             <string>Printing</string>             <key>RequireAdminToAddPrinters</key>             <true/>             <key>AllowLocalPrinters</key>             <true/>             <key>FooterFontSize</key>             <string>7</string>             <key>FooterFontName</key>             <string>Helvetica</string>             <key>DefaultPrinter</key>             <string></string>             <key>UserPrinterList</key>             <dict>                 <key>YOUR_PRINTER_QUEUE_NAME</key>                 <dict>                     <key>Option</key>                     <dict>                         <key>auth-info-required</key>                         <string>negotiate</string>                     </dict>                     <key>DeviceURI</key>                     <string>smb://SERVERNAME/YOUR_PRINTER_QUEUE_NAME</string>                     <key>DisplayName</key>                     <string>YOUR_PRINTER_DISPLAY_NAME</string>                     <key>Location</key>                     <string>PRINTER_LOCATION</string>                     <key>Model</key>                     <string>PRINTER_MODEL</string>                     <key>PrinterLocked</key>                     <false/>                     <key>PPDURL</key>                     <string>file://localhost/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Resources/Generic.ppd</string>                 </dict>             </dict>         </dict>     </array> <key>PayloadIdentifier</key>         <string>YOUR.PAYLOAD.IDENTIFIER.HERE</string>         <key>PayloadRemovalDisallowed</key>         <false/>         <key>PayloadScope</key>         <string>User</string>         <key>PayloadType</key>         <string>Configuration</string>         <key>PayloadUUID</key>         <string>YOUR_GENERATED_UUID</string>         <key>PayloadOrganization</key>         <string>YOUR_PAYLOAD_ORGANIZATION_HERE</string>         <key>PayloadVersion</key>         <integer>1</integer>         <key>PayloadDisplayName</key>         <string>YOUR_PAYLOAD_DISPLAY_NAME_HERE</string> </dict> </plist>
Publicatiedatum: