Als u de melding ‘getIGDPortmaps’ ziet in OS X Server

Gebruik deze Terminal-commando’s als u berichten ziet waarin “IGD” wordt genoemd wanneer u een AirPort-apparaat probeert in te stellen.

Als u een upgrade hebt uitgevoerd vanaf een eerdere versie van OS X Server, ziet u mogelijk een waarschuwingsbericht in Server.app wanneer u een AirPort-apparaat probeert te configureren:

“Er heeft zich een fout op de server voorgedaan tijdens het verwerken van een commando. De fout heeft zich voorgedaan tijdens het verwerken van een commando van het type ‘getIGDPortmaps’ in de plugin ‘servermgr_network’.”

U ziet mogelijk ook herhaalde berichten in het systeemlogbestand, zoals:

servermgrd[2594]: Failed to connect to the IGD, no status info available, error is Error Domain=com.apple.ACPDevice Code=-6753 “The operation couldn’t be completed. (com.apple.ACPDevice error -6753.)”

Als dit waarschuwingsbericht verhindert dat u uw AirPort-apparaat vanaf Server.app kunt instellen, voert u de volgende Terminal-commando’s uit:

sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c "delete :managedIGD" /Library/Server/Network/Config/autoportmap.plist
sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c "delete :lastIGD" /Library/Server/Network/Config/autoportmap.plist

Nadat u de commando’s hebt uitgevoerd, worden deze berichten niet meer weergegeven.

Publicatiedatum: