Problemen met de harde schijf oplossen: opnieuw formatteren

In dit artikel worden de situaties besproken waarin u de harde schijf van een Macintosh computer opnieuw moet formatteren, met name om schade aan de schijfstructuur te herstellen met behulp van de schijfhulpprogramma's van Apple. Tevens is een begrippenlijst opgenomen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

De twee probleemoplossingsmethoden die in dit artikel worden gegeven, zijn bedoeld voor problemen met een beschadigde schijfstructuur: de meest voorkomende aanleiding voor het opnieuw formatteren van schijven. De ene methode dient te worden gebruikt in geval van schade aan de logische structuur, de andere in geval van schade aan de fysieke structuur. Bij beide methoden wordt gebruikgemaakt van de schijfhulpprogramma' van Apple. Beide methoden komen uiteindelijk uit bij het opnieuw formatteren van de schijf, maar zijn zo opgezet dat dit, indien mogelijk, wordt vermeden.

De begrippenlijst en de veelgestelde vragen geven een beknopte uitleg van de concepten, maar begrip hiervan is niet essentieel voor het gebruik van de probleemoplossingsmethoden.


  Symptomen

  Schade aan de schijfstructuur kan leiden tot lees-/schrijffouten, het ontbreken van bestanden, of tot bestanden die niet kunnen worden geopend, verplaatst, gekopieerd of verwijderd. Ook kan er schade aan de gegevens op de schijf optreden. Dit betekent dat bijna ieder probleem met de programmatuur of bijna iedere MAC OS-foutmelding indirect kan wijzen op schade aan de schijfstructuur. Fout -127 is de bekendste indicator voor schade aan de schijfstructuur, maar in alle gevallen waarin u een beschadigde structuur vermoedt, dient dit te worden bevestigd door middel van het juiste schijfhulpprogramma.

  Wanneer u de methoden gebruikt

  - Formattering op hoog niveau U kunt deze methode altijd gebruiken wanneer de beschreven symptomen zich voordoen, maar in elk geval voordat u tijdrovende taken uitvoert als een schone installatie van de systeemprogrammatuur.

  - Formattering op laag niveau Deze methode gebruikt u wanneer u op grond van bepaalde symptomen vermoedt dat de eerste methode niet tot een oplossing heeft geleid, of wanneer u gebruikmaakt van de schijftestfunctie van een de volgende formatteringsprogramma's van Apple: Schijfinstallatie, Apple HD SC Installatie of Interne HD Configuratie.Formattering op hoog niveau
(Schade herstellen aan de logische schijfstructuur)

1. Start de computer op vanaf een andere schijf dan de schijf die moet worden hersteld.

Indien u tijdens het opstarten de toetscombinatie Command-Option-Shift-Delete indrukt, dient u deze toetsen los te laten zodra het opstartscherm verschijnt. Anders wordt de harde schijf mogelijk niet geladen. Opmerking: Deze toetsencombinatie wordt niet door alle Macintosh modellen ondersteund. Een andere methode is het indrukken van de c-toets tijdens het opstarten.

2. Open het programma Schijf-EHBO vanaf een andere schijf dan de schijf die moet worden hersteld.

3. Verschijnt het volume dat u wilt herstellen in het venster van het programma Schijf-EHBO?

  JA: ga door naar de volgende stap.
  NEE: stop het programma Schijf-EHBO en ga naar stap 7.

4. Selecteer het volume dat u wilt herstellen in het venster van het programma Schijf-EHBO en klik op 'Herstel'. Wacht tot de functie is uitgevoerd. Verschijnt in het programma Schijf-EHBO de melding dat het volume OK is of met succes is hersteld?

  JA: Stop. U hoeft de schijf niet te formatteren. De logische schijfstructuur is niet beschadigd. Om het resultaat te bevestigen, kunt u deze stap eventueel herhalen.
  NEE: Herhaal deze stap nog eenmaal. Als u dezelfde melding krijgt, gaat u door naar de volgende stap.

5. Verschijnt in het programma Schijf-EHBO de melding dat er problemen zijn gevonden die niet kunnen worden hersteld?

  JA: Stop het programma Schijf-EHBO en ga naar stap 8.
  NEE: ga door naar de volgende stap.


6. In het programma Schijf-EHBO verschijnt de melding dat het herstellen van het volume niet mogelijk is of niet kan worden voltooid vanwege een ander probleem.
Indien de aard van het probleem niet duidelijk wordt gemaakt, bedenk dan dat Schijf-EHBO geen schijven kan herstellen die beveiligd zijn, die geen HFS-schijven zijn, waarop programma's staan die zijn geopend, waarvan het besturingsbestand is beschadigd, die gemeenschappelijk wordt gebruikt of die als virtueel geheugen wordt gebruikt. Als niets een oplossing biedt, stopt u Schijf-EHBO en gaat u naar stap 8.

7. Zet de computer uit en koppel alle externe apparatuur los behalve het toetsenbord, de muis en het beeldscherm. Als de schijf die moet worden gerepareerd een extern apparaat is, koppel deze dan als enige niet af.

Start de computer op vanaf een systeemschijf en open Schijfinstallatie, Apple HD SC Installatie of Interne HD Configuratie (het gedeelte 'Hulpprogramma's' van dit artikel vertelt u welk programma u dient te gebruiken).

Verschijnt de schijf die u wilt herstellen in het venster van het hulpprogramma?

  JA: ga door naar de volgende stap.
  NEE: Stop. Er doet zich mogelijk een probleem met de apparatuur voor. Opmerking: Het programma Interne HD Configuratie kan de schijf mogelijk niet vinden als deze gebruikmaakt van een besturingsbestand dat is geïnstalleerd met behulp van een ander hulpprogramma, met inbegrip van Schijfinstallatie. Gebruik in geval van twijfel het programma Schijfinstallatie.


8. Als u voor de tweede keer bij deze stap aankomt, gaat u door naar stap 11.

Open Schijfinstallatie of Apple HD SC Installatie (het gedeelte 'Hulpprogramma's van dit artikel vertelt u welk programma u moet gebruiken). Het programma Interne HD Configuratie kan in deze stap niet worden gebruikt omdat het geen aparte optie heeft om het schijfbesturingsbestand te installeren. Gebruik zo mogelijk Schijfinstallatie; ga anders naar stap 11.


Is de knop of de menuoptie om het besturingsbestand bij te werken grijs?

  JA: ga naar stap 10.
  NEE: ga door naar de volgende stap.


9. Werk het besturingsbestand van de harde schijf bij. Is de installatie van het besturingsbestand met succes voltooid?

  JA: verlaat het hulpprogramma, zet de computer uit en ga terug naar stap 1.
  NEE: ga naar stap 12.

10. De versie van het reeds geïnstalleerde schijfbesturingsbestand is mogelijk recenter dan de versie die Schijfinstallatie installeert. De meest recente versie van ieder Apple hulpprogramma kan worden gedownload van de Apple Software Downloads-website. Als u Interne HD Configuratie gebruikt, kunt u het beste Schijfinstallatie downloaden. Als er geen nieuwer schijfhulpprogramma aanwezig is, gaat u naar stap 12.


Probeer het besturingsbestand nogmaals bij te werken met het meest recente schijfhulpprogramma .

Is het besturingsbestand met succes geïnstalleerd?

  JA: verlaat het schijfhulpprogramma, zet de computer uit en ga terug naar stap 1.
  NEE: ga naar stap 12.

11. Probeer het met een recentere versie van Schijf-EHBO, indien deze beschikbaar is. De meest recente versie van Schijf-EHBO kan worden gedownload van de Apple Software Downloads-site. Als er geen recentere versie is, kunt u doorgaan naar de volgende stap, of proberen de schijf te herstellen met een ander schijfherstelprogramma. Aan het eind van dit artikel vindt u een lijst van hulpprogramma's die in de handel zijn.

Wilt u een ander hulpprogramma of een nieuwe versie van Schijf-EHBO proberen?

  JA: Ga terug naar stap 1 en gebruik de nieuwe versie van Schijf-EHBO. Indien u een hulpprogramma gebruikt van een andere fabrikant, volgt u de instructies bij het desbetreffende hulpprogramma.
  NEE: ga door naar de volgende stap.

12. Initialiseer de schijf met behulp van het formatteerprogramma van Apple. Als u Schijfinstallatie gebruikt, kies dan niet de instelling voor formattering op laag niveau, maar maak gebruik van de standaardinstelling (formattering op hoog niveau).

ATTENTIE: Wanneer u een schijf formatteert, wordt alle informatie definitief van de schijf verwijderd. Kopieer, indien mogelijk, belangrijke bestanden eerst naar een andere schijf.

Als het geïnstalleerde schijfbesturingsbestand niet van Apple is, kan de schijf wellicht niet worden geformatteerd met de hulpprogramma's van Apple. Nieuwere versies werken mogelijk wel. Gebruik zo nodig een schijfhulpprogramma van een andere fabrikant. In de kennisdatabase kunt u lezen hoe u schijfbesturingsbestanden kunt identificeren.

13. Is het formatteren met succes voltooid?

  JA: Stop. De logische schijfstructuur is opnieuw aangemaakt.
  NEE: ga door naar de volgende stap.


14. Hebt u geprobeerd de schijf te formatteren met Apple HD SC Installatie of Interne HD Configuratie?

  JA: Probeer de schijf opnieuw te formatteren. Stop als dit nog steeds niet lukt. Er doet zich mogelijk een probleem met de apparatuur voor.
  NEE: ga door naar de volgende stap.


15. Hebt u geprobeerd de schijf te formatteren met Schijfinstallatie of een ander hulpprogramma dat was geconfigureerd om een formattering op hoog niveau uit te voeren? (Een formattering op hoog niveau duurt gewoonlijk minder dan een minuut; een formattering op laag niveau kost aanzienlijk meer tijd.)

  JA: ga naar de volgende paragraaf: "Formattering op laag niveau".
  NEE: Stop. Er doet zich mogelijk een probleem met de apparatuur voor.


Formattering op laag niveau
(Het herstellen van schade aan de fysieke schijfstructuur)

ontvangt om te stoppen. U zult zien dat geen van beide methoden een oplossing bieden voor problemen met de apparatuur.

2. Start de computer op vanaf een andere schijf dan de schijf die moet worden hersteld.

3. Hebt u de schijf zojuist geformatteerd met Apple HD SC Installatie, Interne HD Configuratie of een ander hulpprogramma dat was geconfigureerd om een formattering op laag niveau uit te voeren? (Een formattering op hoog niveau duurt gewoonlijk minder dan een minuut; een formattering op laag niveau kost aanzienlijk meer tijd.)

  JA: Stop. De zojuist uitgevoerde geslaagde formattering op laag niveau toont aan dat de fysieke schijfstructuur niet is beschadigd.
  NEE: ga door naar de volgende stap.


4. Heeft de computer PCI-sleuven? (Computers met PCI-sleuven zijn de PowerBook 3400 en alle PowerBook G3-computers en later, plus alle Power Macintosh computers behalve de 6100-, 7100-, and 8100-serie.)

  JA: ga door naar de volgende stap.
  NEE: ga naar stap 8.

5. Open de Systeemmap van de huidige opstartschijf (niet van de schijf die gerepareerd moet worden) en open vervolgens de map 'Extensies'. Is de extensie 'Insomnia' (of 'Nooit meer slapen') aanwezig?

  JA: ga naar stap 8.
  NEE: ga door naar de volgende stap.

Figuur 1a en 1b: Insomnia en Nooit meer slapen

6. Open het Apple-menu en selecteer 'Regelpanelen'. Is 'Energiestand' aanwezig en kunt u dit regelpaneel openen?

  JA: Klik in het venster 'Energiestand' op 'Toon details' en zet alle instellingen op 'Nooit'. Sluit het regelpaneel en ga door naar stap 8.
  NEE: ga door naar de volgende stap.

7. Op Macintosh computers met een of meer PCI-sleuven kan tijdens een schijftest de sluimerstand worden ingeschakeld als er langer dan een half uur geen handelingen op de computer worden verricht. Hierdoor kan de test mislukken. Kies een van de volgende preventieve maatregelen voordat u naar de volgende stap gaat.

  1. Stel tijdens de schijftest steeds binnen 30 minuten de timer van de sluimerstand opnieuw in. Dit kunt u doen door de muis te bewegen.
  2. Maak een opstartschijf aan waarop zowel het regelpaneel als de extensie 'Energiestand' op de juiste plaats in de Systeemmap staan. Start op vanaf deze schijf, open vervolgens het regelpaneel 'Energiestand' en stel alle schuifregelaars in op 'Nooit'.
  3. Maak een opstartschijf aan met daarop de extensie 'Insomnia' of 'Nooit meer slapen' in de map 'Extensies'. Deze extensie staat in de Systeemmap, of kunt u kopiëren vanaf de cd met systeemprogrammatuur.

8. Open het gewenste schijfformatteringsprogramma van Apple vanaf een andere schijf dan de schijf die moet worden gerepareerd en start vervolgens de schijfcontrolefunctie. De test kan een uur of langer duren, afhankelijk van de schijf.

Verschijnt er in het hulpprogramma de melding dat er geen fouten zijn gevonden, of dat de fouten zijn hersteld?

  JA: Stop. U hoeft de schijf niet te formatteren. De fysieke schijfstructuur is niet beschadigd.
  NEE: ga door naar de volgende stap.


9. U kunt het beste alle externe randapparatuur van de computer loskoppelen voordat u een formattering op laag niveau uitvoert. Door de aanwezigheid van deze apparatuur kan de formattering mislukken. Zet de computer uit en koppel alle externe apparatuur los, behalve het toetsenbord, de muis en het beeldscherm. Als de schijf die moet worden geformatteerd een extern apparaat is, koppelt u deze als enige niet af.

10. Formatteer de schijf op laag niveau. Apple HD SC Installatie en Interne HD Configuratie formatteren altijd op laag niveau. Schijfinstallatie moet hiervoor echter eerst worden geconfigureerd: selecteer 'Initialisatie-opties' uit het Functies-menu en klik vervolgens op 'Formattering op laag niveau'.

ATTENTIE: Wanneer u een schijf formatteert, wordt alle informatie definitief van de schijf verwijderd. Kopieer, indien mogelijk, belangrijke bestanden eerst naar een andere schijf.

Als het geïnstalleerde schijfbesturingsbestand niet van Apple is, kan de schijf wellicht niet worden geformatteerd met de hulpprogramma's van Apple. Nieuwere versies werken mogelijk wel. Gebruik zo nodig een schijfhulpprogramma van een andere fabrikant. In de kennisdatabase kunt u lezen hoe u schijfbesturingsbestanden kunt identificeren.

Is het formatteren met succes voltooid?

  JA: Stop. De fysieke schijfstructuur is opnieuw aangemaakt en is niet langer beschadigd.
  NEE: Stop. Er doet zich mogelijk een probleem met de apparatuur voor.BEGRIPPENLIJST

FORMATTERING OP LAAG NIVEAU

  Formattering op laag niveau maakt de fysieke schijfstructuur van de harde schijf aan door de magnetische merktekens vast te leggen die de totale bruikbare ruimte verdelen in sectoren en sporen. Deze structuur vormt de basis voor de logische schijfstructuur. Schijven worden tegenwoordig al door de fabrikant op laag niveau geformatteerd. Vaak worden schijven ook al op hoog niveau geformatteerd voor het Mac OS of andere besturingssystemen.

  Aangezien formattering op laag niveau de fysieke schijfstructuur opnieuw aanmaakt, kan hiermee schade aan de schijfstructuur worden hersteld die niet kan worden gerepareerd door Schijfinitialisatie of andere hulpprogramma's. Hierbij worden echter wel alle gegevens van de schijf verwijderd.

  Formattering op laag niveau kost aanzienlijk meer tijd dan formattering op hoog niveau. De formattering van kleinere schijven neemt ten minste enkele minuten in beslag. Voor grotere schijven is dit twee uur of meer.


FORMATTERING OP HOOG NIVEAU

  Formattering op hoog niveau maakt de logische schijfstructuur van de harde schijf aan. Deze bestaat uit gegevensstructuren als boot-blocks, volume-informatie-blocks, de volumebitmap, extents tree, catalog tree en data tree. Samen worden deze structuren wel de directory-structuur genoemd. De directory-structuur dient om informatie bij te houden over de schijf en de plaats waar de gegevens worden bewaard.

  Al deze structuren ondersteunen het HFS (hierarchical file system of hiërarchisch bestandssysteem) dat tijdens de formattering wordt aangemaakt en dat op het bureaublad wordt weergegeven door het schijfsymbool. Formattering op hoog niveau maakt dus de structuur aan die nodig is om het besturingssysteem en gebruikersgegevens op de schijf te kunnen opslaan. Er wordt ook een schijfbesturingsbestand aangemaakt, met behulp waarvan schrijf- en leesacties van en naar de schijf worden uitgevoerd.

  Aangezien formattering op hoog niveau de logische schijfstructuur opnieuw aanmaakt, kan schade aan de schijfstructuur worden hersteld die niet kan worden gerepareerd door Schijf-EHBO of vergelijkbare hulpprogramma's. Daarbij worden echter wel alle gegevens van de schijf verwijderd. Door middel van formattering op hoog niveau kunnen geen beschadigingen van de fysieke schijfstructuur worden opgespoord of hersteld.

  Formattering op hoog niveau duurt meestal korter dan een minuut, en soms slechts enkele seconden.

INITIALISATIE

  Initialisatie betekent dat een schijf door middel van formattering gereed wordt gemaakt voor gebruik door het besturingssysteem van de Macintosh. Hoewel de term niet specifiek betrekking heeft op een van beide typen van formattering, wordt de term meestal gebruikt voor formattering op hoog niveau.

SECTOR SPARING

  Als er schade is aan de fysieke schijfstructuur van een schijf, betekent dit dat er onbruikbare sectoren zijn. Dit zijn blokken waarin niet langer gegevens kunnen worden weggeschreven of waarvan de opgeslagen gegevens niet langer kunnen worden gelezen omdat de magnetische merktekens die de blokken definiëren, zijn verwijderd of beschadigd. Afhankelijk van het soort schade en de plaats waar de beschadiging zich bevindt, herstelt formattering op laag niveau de beschadigde sectoren door de merktekens opnieuw aan te maken, of negeert het de onbruikbare sectoren eenvoudig. Dit laatste wordt "sector sparing" of "block reallocation" genoemd. De te herstellen gegevens worden hierbij naar goede blokken verplaatst en het onbruikbare blok wordt als niet beschikbaar aangemerkt. Een dergelijk blok wordt door het besturingsbestand vervolgens niet langer gebruikt om gegevens in te bewaren.

  Sector sparing kan ook worden uitgevoerd door de schijftestfunctie van Schijfinstallatie en andere formatteringsrogramma's van Apple. 'Test schijf' spoort de onbruikbare sectoren van een schijf op door de integriteit te controleren van gegevensblokken die van de schijf worden gelezen en teruggekopieerd. Deze functie neemt ongeveer even veel tijd in beslag als formattering op laag niveau, maar heeft het belangrijke voordeel dat de gegevens niet van de schijf worden verwijderd.

  Omdat de schijftestfunctie van het programma Schijfinstallatie geen formattering op laag niveau uitvoert, zal het een aantal onbruikbare sectoren negeren, die anders zouden zijn hersteld. Dit verschil is echter zelden zo groot dat een formattering op laag niveau wordt gerechtvaardigd, met uitzondering van gevallen waar de functie 'Test schijf' de schijf niet kan herstellen of resulteert in de aanbeveling om alsnog een formattering op laag niveau uit te voeren.

 
HULPPROGRAMMA'S

  Schijfinstallatie, het huidige formatteringshulpprogramma van Apple, is bedoeld voor SCSI- en IDE/ATA-schijven van Macintosh computers met een Power PC- of 68040-processor. Schijfinstallatie voert standaard een formattering op hoog niveau uit, maar kan worden geconfigureerd om een formattering op laag niveau uit te voeren. Van alle schijfhulpprogramma's van Apple kunt u alleen met Schijfinstallatie een formattering op hoog niveau uitvoeren zonder ook op laag niveau te formatteren. Met Schijfinstallatie kunt u de fysieke schijfstructuur van een harde schijf controleren en herstellen zonder de schijf opnieuw te formatteren.

  Apple HD SC Installatie is bedoeld voor SCSI-schijven van Macintosh computers met een 680x0-processor (niet-Power Macintosh computers). Apple HD SC Installatie voert altijd een formattering op laag niveau uit, gevolgd door een formattering op hoog niveau. Met Apple HD SC Installatie kunt u de fysieke schijfstructuur van een harde schijf controleren en herstellen zonder de schijf opnieuw te formatteren.

  Interne HD Configuratie was het formatteringshulpprogramma van Apple voor IDE-schijven voordat de ondersteuning van dit type harde schijf werd ondergebracht in het programma Schijfinstallatie. Het gebruik van Schijfinstallatie wordt aanbevolen. Interne HD Configuratie voert altijd een formattering op laag niveau uit, gevolgd door een formattering op hoog niveau. In tegenstelling tot de beide andere hulpprogramma's heeft het geen aparte optie om alleen het besturingsbestand van de harde schijf te installeren. Met Interne HD Configuratie kunt u de fysieke schijfstructuur controleren en herstellen zonder opnieuw te formatteren.

  Schijf-EHBO is het Apple hulpprogramma voor het controleren en herstellen van de logische schijfstructuur van Macintosh volumes. Het is niet mogelijk met dit programma de fysieke schijfstructuur van een schijf aan te maken, te controleren of te herstellen, of een schijf op hoog of laag niveau te formatteren.OVERZICHT. IN DE VOLGENDE SITUATIES FORMATTEERT U EEN HARDE SCHIJF OP HOOG NIVEAU:

 • Wanneer de logische schijfstructuur van de schijf is beschadigd en niet kan worden hersteld met Schijf-EHBO of vergelijkbare hulpprogramma's.
 • Wanneer de schijf niet kan worden geladen of gelezen met behulp van Schijfinstallatie, ook niet nadat u het schijfbesturingsbestand opnieuw hebt geïnstalleerd, maar nog wel kan worden geformatteerd met behulp van het formatteringshulpprogramma.
 • Wanneer u de schijf wilt partitioneren. Raadpleeg de elektronische handleiding die bij het hulpprogramma Schijfinstallatie wordt geleverd voor meer informatie over partitionering.
 • Wanneer u de schijf wilt optimaliseren. Optimaliseren wordt ook wel defragmenteren genoemd. Raadpleeg voor meer informatie het TIL-artikel 17933: "Macintosh: hoe vaak moet de harde schijf worden gedefragmenteerd?". Er bestaan hulpprogramma's van andere fabrikanten waarmee u kunt de schijf kunt optimaliseren zonder te formatteren. Ook wanneer u van die programma's gebruikmaakt, dient u eerst een back-up te maken van belangrijke gegevens.
 • Wanneer u de HFS-structuur wilt wijzigen van HFS (Mac OS Standaard) naar HFS Plus (Mac OS Uitgebreid), of andersom. Raadpleeg voor meer informatie het TIL-artikel 30344: "Mac OS 8.1: Mac OS 8.1: informatie over de structuur 'Mac OS Uitgebreid' "
 • In een aantal gevallen waarin u een bestaand schijfbesturingsbestand vervangt door een besturingsbestand van een andere fabrikant of door een besturingsbestand waarvan de versie te veel verschilt van die van het oorspronkelijke bestand. Formattering op hoog niveau is bijvoorbeeld noodzakelijk indien u met behulp van Schijfinstallatie een besturingsprogramma wilt installeren over een besturingsbestand van een andere fabrikant heen.


OVERZICHT. IN DE VOLGENDE SITUATIES FORMATTEERT U EEN HARDE SCHIJF OP LAAG NIVEAU:

- Wanneer de fysieke schijfstructuur van de schijf is beschadigd en niet kan worden hersteld door sector sparing met behulp van een voor de schijf geschikt hulpprogramma.
- Wanneer, ook na herhaalde pogingen, initialisatie op hoog niveau niet lukt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Waardoor wordt schade aan de schijfstructuur van een schijf veroorzaakt?

Schade aan de logische schijfstructuur van een schijf kan optreden wanneer er een bewerking wordt uitgevoerd die invloed heeft op de normale bijwerkingsprocedure van gegevenstructuren zoals de catalog tree of de extents tree. Oorzaken zijn onder andere:

  - Het vastlopen van de programmatuur of conflicten tussen programma's als gevolg van het gebruik van corrupte of niet-compatibele programma's, extensies of systeemprogrammatuur.
  - Niet-compatibele schijfbesturingsbestanden.
  - Virussen of andere programma's die gecreëerd zijn met het doel schade aan te richten.
  - Het niet op de juiste wijze herstarten of uitzetten van de computer.
  - Het vastlopen van de computer of interferentie vanwege problemen met interne of externe randapparaten, de bijbehorende kabels, de afsluiting van de kabeleinden of de firmware.
  - Problemen met het RAM of andere uitbreidingen van de apparatuur.
  - Elektromagnetische interferentie (EMI) en onregelmatigheden in de stroomvoorziening (spanningsdips en -pieken).
  - Een beschadigde fysieke schijfstructuur.

  Schade aan de fysieke schijfstructuur kan het gevolg zijn van dezelfde oorzaken die schade toebrengen aan de logische schijfstructuur, of van beschadigingen van het oppervlak van de schijf zelf, zoals krassen of putjes. Ook vuil op het oppervlak van de schijf of vuil op of beschadigingen aan de lees- en schrijfkoppen ten gevolge van rook, stof of deeltjes van het schijfmedium kunnen tot schade aan de fysieke schijfstructuur leiden.

Hoe kan een formattering mislukken?

  Formattering op laag niveau mislukt als het maximaal toegestane aantal onbruikbare blokken op de schijf als geheel of in bepaalde belangrijke gebieden van de schijf is overschreden. Aangezien interferentie van apparatuur of programmatuur fouten kan veroorzaken bij het schrijven naar of lezen van een schijf, is het raadzaam om alle niet-essentiële interne en externe apparatuur vóór formattering los te koppelen, en op te starten vanaf een systeemschijf waarvan u weet dat deze goed functioneert. Hierdoor wordt de kans groter dat de formattering slaagt.

  Formattering op hoog niveau mislukt als het hulpprogramma niet in staat is de logische structuur op de harde schijf weg te schrijven, vaak als gevolg van onbruikbare sectoren. Formatteer in dat geval op laag niveau of schakel met behulp van een schijfhulpprogramma onbruikbare sectoren uit voordat u opnieuw op hoog niveau formatteert.


Laat het herstellen van de schijfstructuur de op de schijf aanwezige gegevens intact?

  Als u problemen blijft ondervinden die niet te wijten zijn aan de apparatuur of de compatibiliteit van de programmatuur, zijn er mogelijk gegevens op de schijf beschadigd, met inbegrip van het besturingssysteem. De beschadigde programma's zullen dan opnieuw moeten worden geïnstalleerd. Er zijn hulpprogramma's van andere fabrikanten verkrijgbaar waarmee u bestanden die in beschadigde vorm nog bruikbaar zijn, zoals documenten, ten minste gedeeltelijk kunt herstellen, en waarmee u gewiste bestanden kunt terughalen zolang de schijf niet opnieuw is geformatteerd.


Wat kan ik doen wanneer de informatie van Schijf-EHBO en die van een ander hulpprogramma met elkaar in tegenspraak zijn?

  Als u van beide programma's de nieuwste versie hebt gebruikt en beide programma's compatibel zijn, is het moeilijk om erachter te komen van welk programma de informatie correct is. In geval van schade die niet kan worden hersteld door een schijfhulpprogramma (ongeacht welk programma), zal de gebruiker het risico voor de gegevens op de schijf moeten aanvaarden indien het probleem niet wordt opgelost, of het zekere voor het onzekere moeten nemen en de schijf opnieuw formatteren.

Wanneer moet ik alle gegevens "omzetten in nullen"?

  Deze optie (ook bekend als 'zeroing-out') is in veel formatteringsprogramma's aanwezig als veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat er na formattering geen bruikbare sporen van gegevens meer op de schijf aanwezig zijn. Deze functie vervangt alle informatie op de schijf door nullen. De tijd die nodig is om de schijf te formatteren wordt daardoor aanzienlijk verlengd.

  Alle gegevens door nullen vervangen is niet hetzelfde als formatteren. U dient deze optie dan ook alleen te gebruiken als voorzorgmaatregel, niet om u te verzekeren van een goede of extra grondige formattering.

  Alle gegevens omzetten in nullen, of zeroing-out, moet niet worden verward met "disk zeroing", een term die soms wordt gebruikt voor het aanmaken van het master directory-blok, de volumebitmap en het catalog-bestand.

Als formattering op laag niveau schade kan herstellen die niet kan worden hersteld met een formattering op hoog niveau of met sector sparing, en als na formattering op laag niveau snelle en automatische formattering op hoog niveau altijd nog mogelijk is, waarom zou je dan niet altijd op laag niveau formatteren?

Omdat formattering op laag niveau:

  - Alle gegevens permanent van de schijf verwijdert.
  - Veel tijd in beslag kan nemen.
  - Informatie verwijdert die mogelijk is opgeslagen op een beveiligd gebied op de schijf, zoals het serienummer van de computer. Dit type informatie wordt bij een aantal (niet alle) Macintosh computers op de vaste schijf bewaard. Het serienummer van een iMac kunt u bijvoorbeeld vinden in Apple System Profiler 2.x, maar deze informatie gaat verloren als de harde schijf waarop de informatie wordt bewaard, op laag niveau wordt geformatteerd. Ook het nummer van de meegeleverde programmatuur is hier te vinden.


PROGRAMMATUUR VAN ANDERE FABRIKANTEN

ATTENTIE: voordat u gebruikmaakt van een schijfhulpprogramma van een andere fabrikant, dient u te controleren of dit programma compatibel is met de computer, de versie van het Macintosh besturingssysteem en de gebruikte HFS-structuur.

Alternatieven voor Schijf-EHBO

Schijf-EHBO is geschikt om de aard te achterhalen van alle problemen die zich kunnen voordoen met de logische schijfstructuur op voor de Macintosh geformatteerde volumes. Andere hulpprogramma's kunnen worden gebruikt als u behoefte hebt aan een "second opinion", en bevatten bovendien naast de functies die nodig zijn voor het controleren van de schijfstructuur vaak nog andere nuttige opties, zoals het optimaliseren van de schijf, het terughalen van gewiste bestanden en functionaliteit om apparatuur te controleren. De opsomming hieronder is mogelijk niet volledig.


  MacMedic van Total Recall Software
  Norton Utilities van Symantec Corp.
  TechTool Pro van Micromat Computer Systems


Alternatieven voor de formatteringsprogramma's van Apple
Anubis van CharisMac Engineering, Inc.
DiskWorks van Micronet Technology, Inc.
FormatterFive van Software Architects, Inc.
Hard Disk Toolkit van FWB Software
Silverlining van La Cie, Ltd.

Belangrijk: Informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: