Time Capsule: met AirPort-configuratieprogramma 5.3.1 of hoger een kopie van de Time Capsule-schijf maken

Met AirPort-configuratieprogramma 5.3.1 of hoger kunt u een volledige kopie (reservekopie) van de gegevens op uw Time Capsule-schijf overzetten naar een externe schijf die op de USB-poort van de Time Capsule is aangesloten. 

Voordat u de Time Capsule-schijf archiveert, controleert u eerst of momenteel geen andere gebruikers een Time Machine-reservekopie naar de Time Capsule maken. Wanneer u de Time Capsule-schijf archiveert, wordt de verbinding van alle gebruikers met de schijf tijdelijk verbroken. Andere netwerkvoorzieningen blijven wel beschikbaar.

1. Sluit een externe schijf aan op de USB-poort van de Time Capsule, indien er nog geen is aangesloten. U kunt elke USB 2.0-compatibele externe harde schijf met eigen stroomvoorziening gebruiken. De schijf verschijnt in AirPort-configuratieprogramma als een AirPort-schijf.

2. Open AirPort-configuratieprogramma 5.3.1 (of hoger). U vindt dit in de submap Hulpprogramma's van de map Programma.

3. Klik op Schijven.


 

4. Selecteer links in het venster de interne schijf van uw Time Capsule. Rechts in het venster verschijnen de knoppen "Archiveer..." en "Wis..."

 

 

5. Klik op de knop "Archiveer...".

6. U wordt gevraagd om de AirPort-schijf te selecteren waarnaar u wilt archiveren. Als u meerdere externe schijven op de Time Capsule hebt aangesloten, selecteert u de gewenste schijf en klikt u op Archiveer.

7. Vervolgens verschijnt een dialoogvenster waarin wordt gemeld dat tijdens het archiveringsproces het oranje statuslampje op uw Time Capsule knippert. Wanneer u op de knop Archiveer klikt, wordt de verbinding verbroken van alle gebruikers die nog met de Time Capsule-schijf zijn verbonden.

Het proces wordt gestart. (U kunt AirPort-configuratieprogramma desgewenst stoppen.) 

U kunt de Time Capsule-schijf opnieuw gebruiken wanneer het groene statuslampje weer brandt. 

Belangrijk:

  • Start de functie Archiveer slechts nadat de verbinding van alle met de Time Capsule-schijf verbonden gebruikers op correcte wijze is verbroken.
  • Controleer of er voldoende vrije ruimte beschikbaar is op de (externe) AirPort-schijf voordat u naar de schijf archiveert.
  • Wanneer u de functie Archiveer uitvoert, worden op geen enkele schijf bestanden verwijderd.

Belangrijk: Informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: