De Mac OS X 10.5.3-update

De Mac OS X 10.5.3-update wordt aanbevolen voor Mac OS X 10.5, 10.5.1 en 10.5.2 Leopard. Deze update bevat algemene verbeteringen voor de stabiliteit, compatibiliteit en beveiliging van het besturingssysteem van uw Mac. Ga voor uitgebreide informatie over beveiligingsupdates naar deze website. Mac OS X 10.5 Leopard biedt meer dan 300 nieuwe functies, kan eenvoudig worden geïnstalleerd en werkt met de software en accessoires die u al hebt.

Dit artikel is gearchiveerd,het wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Belangrijk: lees deze informatie voordat u de update installeert.

 • Het wordt aanbevolen een reservekopie van uw systeem te maken voordat u updates installeert.
 • Onderbreek het installatieproces niet, ook niet als de voortgangsbalk enkele minuten stilstaat. Als tijdens de installatie een stroomstoring of andere onderbreking optreedt, gebruikt u het standalone installatieprogramma (zie hieronder) vanaf Apple Support Downloads om de update uit te voeren.
 • U kunt onverwachte resultaten krijgen als op uw computer systeemsoftwareaanpassingen van andere fabrikanten zijn geïnstalleerd of als u het besturingssysteem op een andere manier hebt aangepast. (Dit geldt niet voor de installatie van gewone software.)
 • Als tijdens de installatie problemen optreden, bijvoorbeeld de onverwachte beëindiging van Software-update, leest u dit artikel.

De update installeren

U kunt de update naar Mac OS X 10.5.3 uitvoeren met Software-update of met het standalone installatieprogramma. U hoeft slechts één van deze methoden te gebruiken om uw computer bij te werken.

Software-update

Kies Software-update uit het Apple menu om automatisch via internet de laatste Apple software te zoeken, waaronder deze update. (U hebt dit artikel mogelijk gevonden via Software-update om meer informatie over de update te vinden.) Als uw computer niet up-to-date is, verschijnen mogelijk ook andere software-updates voor uw computer die u moet installeren. Als u de installatie met Software-update uitvoert, kan de grootte van de update per computer verschillen. Bepaalde updates moeten vóór andere updates worden geïnstalleerd. Voer Software-update dus meer dan één keer uit om ervoor te zorgen dat u over alle beschikbare updates beschikt.

Standalone installatieprogramma

Download het update-installatieprogramma en voer het handmatig uit. Deze optie is handig wanneer u meerdere computers moet bijwerken, maar de update slechts één keer wilt downloaden. Deze versies van de standalone installatieprogramma's zijn beschikbaar vanaf Apple Downloads.

De Mac OS X 10.5.3-update wordt aanbevolen voor alle versies van Mac OS X 10.5 t/m 10.5.2.

 • Met de delta-update kunt u Mac OS X 10.5.2 bijwerken naar 10.5.3.
 • Met de combo-update kunt u Mac OS X 10.5, 10.5.1 of 10.5.2 bijwerken naar 10.5.3.


Wat biedt deze update u?

De Mac OS X 10.5.3-update wordt aanbevolen voor alle gebruikers met Mac OS X 10.5 en bevat algemene verbeteringen voor de stabiliteit, compatibiliteit en beveiliging van het besturingssysteem van uw Mac.  

Algemeen

 • Bevat recente Apple beveiligingsupdates.
 • Lost het lettertypeprobleem op waarbij Helvetica Narrow in programma's wordt gebruikt in plaats van Helvetica.
 • Verhelpt het probleem met haperende video of audio tijdens het afspelen op bepaalde USB-apparaten.
 • Pakt stabiliteitsproblemen met schermbeveiligingen van Word of the Day, iTunes-illustraties en diavoorstellingen aan.
 • Lost het probleem op waarbij bepaalde aangesloten harde schijven niet verschijnen in de Finder.
 • Verhelpt het probleem met de .Mac-synchronisatie van Dashboard-widgets op meerdere Macs die verschillende beeldschermresoluties gebruiken.
 • Biedt aanvullende ondersteuning voor RAW-afbeeldingen voor verschillende camera's.
 • Verbetert de nauwkeurigheid van de voortgangsindicator voor Software-update.
 • Pakt het probleem aan waarbij Finder mogelijk niet beschikbaar is als de computernaam leeg is in het voorkeurenpaneel Delen.
 • Active Directory-koppeling en -login worden verbeterd.
 • Elimineert de vertraging die optreedt wanneer u als een Active Directory-gebruiker inlogt bij een .local-domein.
 • Verbetert Spotlight-zoekacties op AFP-bestandsservervolumes.
 • Clients kunnen hun wachtwoord nu wijzigen in het inlogvenster indien ze aan een Mac OS X 10.4 Open Directory-server gekoppeld.
 • Verhoogt de betrouwbaarheid van Safari wanneer verbinding met internet wordt gemaakt via een Microsoft ISA-proxy.

Adresboek

 • Pakt betrouwbaarheidsproblemen aan die kunnen optreden wanneer met de ingebouwde zoekfunctionaliteit naar contacten wordt gezocht.
 • Verhelpt problemen met de toewijzing van adressen die een ampersand (&) bevatten.


AirPort

 • Verbetert het gedrag en de betrouwbaarheid van 802.1X. 
 • Verhoogt de betrouwbaarheid bij gebruik van de Time Capsule.

Automator

 • Lost het probleem op waarbij bepaalde acties mogelijk niet kunnen worden uitgevoerd wanneer de optie Toon taak tijdens uitvoering is ingeschakeld.
 • Verhelpt het probleem waarbij de actie Nieuwe iCal-activiteit mogelijk niet werkt.
 • Lost het probleem op waardoor takenreeksen niet in het contextuele menu van de Finder worden bewaard.
 • Verhelpt de betrouwbaarheidsproblemen voor Automator-scripts die op datum naar bestanden zoeken. 
 • Lost het probleem op waardoor takenreeksen niet in het contextuele menu van de Finder worden bewaard.
 • Pakt het probleem aan waarbij Automator-takenreeksen als Finder-plugins niet werken wanneer de takenreeks begint met de actie Haal geselecteerde Finder-onderdelen op.
 • Lost het probleem op waarbij de actie Kopieer bestanden niet betrouwbaar is wanneer deze vanaf een Automator-waarschuwingsvenster wordt toegevoegd.

iCal

 • Voorkomt potentiële privacyproblemen doordat gebeurtenissen kunnen worden gemarkeerd als privé.
 • Lost een probleem op waarbij in het infovenster geen capaciteits- en beschikbaarheidsinformatie voor conferentieruimten in een gebouw worden getoond.
 • Pakt het probleem aan waarbij de huidige dag in de uiterst linkse kolom van de wekelijkse weergave verschijnt.
 • Pakt betrouwbaarheidsproblemen met herinneringen, uitnodigingen en bijlagen voor vergaderingen aan.
 • Verhelpt problemen met de betrouwbaarheid wanneer vanaf iCal-reservekopieën wordt hersteld.
 • Pakt nauwkeurigheidsproblemen met automatische voltooiing, beschikbaarheidsgegevens en locatienamen aan.
 • Verhelpt het probleem waarbij iCal annuleringsberichten verstuurt voor gebeurtenissen in het verleden nadat een agenda is verwijderd.
 • Lost betrouwbaarheidsproblemen met iCal-synchronisaties op.

iChat

 • Pakt betrouwbaarheidsproblemen met schermdeling aan.
 • Lost het probleem op waarbij bewaarde chatteksten worden beschouwd als "in gebruik" nadat ze in iChat zijn geopend en afgesloten.
 • Verhelpt het probleem met groepchats die niet worden geïndexeerd in Spotlight.
 • Alleen de laatste 250 berichten van een actieve chat worden bewaard. Nu kan een onbeperkt aantal regels worden bewaard.
 • Pakt problemen met potentiële echo-onderdrukking op draagbare Macs aan.

Mail

 • Lost het probleem op waarbij Mail passieve sluimerstand kan verhinderen indien Mail is ingesteld om elke minuut automatisch op nieuwe berichten te controleren.
 • Verhelpt stabiliteitsproblemen die kunnen optreden wanneer grote bijlagen naar een e-mailbericht worden gesleept.
 • Lost het probleem op dat kan optreden als twee berichtvensters zijn geopend wanneer een bestand naar het Mail-symbool in het Dock wordt gesleept.
 • Pakt betrouwbaarheidsproblemen aan wanneer offline wijzigingen in een postbus worden gemaakt.
 • Verhelpt terugloopproblemen die kunnen optreden met opeenvolgende spaties in platte tekst.
 • Lost het probleem op waarbij bepaalde webpagina's onleesbaar verschijnen wanneer ze per e-mail vanaf Safari zijn verstuurd.
 • Verhelpt het probleem waarbij de postbussen Verstuurd, Concepten en Uitgaand de geadresseerden van de kolom CC onterecht verplaatsen naar de kolom Aan.
 • Verhelpt betrouwbaarheidsproblemen met bijlagen die aan notities met platte tekst worden toegevoegd.
 • Lost betrouwbaarheidsproblemen met gecontroleerde RSS-kanalen op.
 • Verhelpt het probleem waarbij een bestand niet wordt verstuurd als een alias aan een e-mailbericht wordt toegevoegd.

Ouderlijk toezicht

 • Pakt betrouwbaarheidsproblemen met programmalogbestanden en tijdslimieten aan.
 • Lost het probleem op waarbij Ouderlijk toezicht verhindert dat de sluimerstand kan worden afgedwongen. 
 • Verhelpt prestatieproblemen met webinhoudsfilters.
 • Lost het probleem met beheerde accounts op waarbij mogelijk geen iChat-teksten worden gemaakt.
 • Pakt problemen met 4-bytebestanden en witte lijst aan. 

Spaces

 • Lost het probleem op waarbij na het heen en weer schakelen tussen twee spaces programmavensters mogelijk opnieuw worden geordend en een ander venster op de voorgrond verschijnt.
 • Verhelpt een probleem waarbij door het activeren van een programma vanaf het Dock naar een andere space wordt overgeschakeld, ook als in de huidige space al een venster bestaat voor dat programma.
 • Lost het probleem op waarbij met Command+Tab incorrect naar een nieuwe space wordt overgeschakeld.
 • Pakt betrouwbaarheidsproblemen in Spaces aan wanneer voorkeuren via .Mac worden gesynchroniseerd.

Time Machine

 • Bevat oplossingen voor de compatibiliteit van Time Machine met Time Capsule.
 • Lost bepaalde problemen op die optreden wanneer een reservekopie wordt gemaakt van een draagbare Mac die op batterijvoeding werkt. 
 • Pakt compatibiliteitsproblemen met Aperture 2 aan.
 • Pakt betrouwbaarheidsproblemen aan die optreden wanneer een volledig herstel vanaf een Time Machine-reservekopie wordt uitgevoerd.
 • Lost het probleem op waarbij bepaalde functietoetsen mogelijk zijn uitgeschakeld na het gebruik van Time Machine. 
 • Voorkomt een waarschuwingbericht waarin onterecht wordt gemeld dat een reservekopievolume onvoldoende ruimte heeft. 
 • Werkt Time Machine bij om bijlagen en berichten in Mail op betrouwbare wijze te herstellen.

VoiceOver

 • Bevat Braille Update 1.0 met ondersteuning voor vernieuwbare brailleweergaven van GW Micro, HandyTech, HIMS, Nippon en Papenmeier.
 • Verhelpt een probleem met onderstreping van braillepunten 7 en 8.
 • Lost het probleem op waarbij HTML-paginafixeerpunten mogelijk worden genegeerd door de VoiceOver-cursor.
 • Lost het probleem op waardoor hot spots niet in tekstgebieden kunnen worden gebruikt.
 • Verhelpt een probleem met de spellingcontrole waarbij in VoiceOver alleen het eerste woord met spelfouten wordt gemeld als meerdere woorden fout zijn gespeld.

Belangrijk: Informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: