Touch Bar

Ciri tersedia pada sesetengah komputer Mac. Anda boleh menggunakan gerak isyarat yang dikenali—seperti ketik atau luncur—terus pada Touch Bar untuk melaraskan seting, menggunakan Siri, mengakses kekunci fungsi dan melakukan tugas dalam app.

Papan kekunci dengan Touch Bar merentas bahagian atas; Touch ID terletak di hujung kanan Touch Bar.

Touch Bar menyertakan Touch ID, yang membolehkan anda membuka kunci Mac anda dan sesetengah item dilindungi kata laluan anda, menggunakan Apple Pay untuk membuat pembelian di web, serta membeli item daripada iTunes Store, App Store dan Apple Books.

Control Strip, di hujung kanan Touch Bar, membolehkan anda melaraskan seting biasa—seperti kecerahan dan kelantangan—dan tanya Siri. Anda boleh kembangkan Control Strip untuk mengakses seting dan ciri tambahan, seperti Mission Control dan Launchpad.

Touch Bar dengan butang yang pelbagai mengikut app atau tugasan di sebelah kiri dan Control Strip diruntuhkan di sebelah kanan.

Butang lain dalam Touch Bar bergantung pada app anda gunakan atau tugas anda sedang lakukan. Sebagai contoh, ini bagaimana Touch Bar kelihatan apabila anda menulis e-mel dalam app Mail:

Touch Bar dengan butang daripada app Mail yang termasuk—dari kiri ke kanan—Emoji, Warna, Tebal, Italik, Garis Bawah, Penjajaran, Senarai dan Cadangan Menaip.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Touch Bar, lihat artikel Sokongan Apple Bagaimana menggunakan Touch Bar pada MacBook Pro anda.