pengguna standard

Pengguna standard disediakan oleh pentadbir. Pengguna standard boleh memasang app dan menukar seting sendiri, tetapi tidak boleh menambah pengguna lain atau menukar seting pengguna lain—fungsi tersebut dikhususkan untuk pentadbir.