pentadbir

Seorang pentadbir boleh menambah dan mengurus pengguna lain, memasang app dan menukar seting. Pengguna baru yang anda cipta apabila anda mula-mula menyediakan Mac anda ialah pentadbir.

Mac anda boleh mempunyai berbilang pentadbir. Anda boleh cipta satu yang baru dan tukar pengguna standard kepada pentadbir.

Jangan sediakan log masuk automatik untuk pentadbir. Jika anda melakukannya, seseorang hanya memulakan semula Mac anda dan mendapat akses dengan keistimewaan pentadbir. Untuk memastikan Mac anda selamat, jangan berkongsi nama dan kata laluan pentadbir.