Format Mac OS Lanjutan

Sistem fail format Mac OS Lanjutan (Berjurnal) ialah sistem fail lalai untuk macOS Sierra atau lebih awal. Ia menggunakan teknik penjurnalan untuk membantu melindungi integriti sistem fail hierarki dan membekalkan pilihan penyulitan yang anda boleh gunakan untuk melindungi data pada cakera.

Dalam macOS High Sierra, ia digantikan dangan Sistem Fail Apple (APFS), sistem fail lalai untuk komputer Mac dengan pemacu keadaan pepejal.