polisi kepercayaan

Polisi kepercayaan menentukan sama ada sijil adalah sah untuk kegunaan ditentukan. Sijil mungkin sah untuk sesetengah pengguna tetapi tidak bagi yang lain.

macOS menggunakan nombor polisi kepercayaan untuk menentukan sama ada sijil boleh dipercayai. Setiap sijil boleh mempunyai polisi berlainan. Dalam Akses Rantai Kunci anda boleh melihat butiran polisi kepercayaan sijil dalam bahagian Kepercayaan dari sijil.