Tatasusun Lewah Cakera Tak Bersandar (RAID)

Anda boleh menggabungkan berbilang cakera ke dalam satu set cakera—dipanggil Tatasusun Lewah Cakera Tak Bersandar (RAID)—dan ia akan berfungsi sebagai satu. Bergantung pada cara anda menggabungkan cakera, set RAID boleh melindungi data anda daripada kegagalan perkakasan, mempercepatkan akses ke data anda, atau menambah kapasiti storan anda. Anda boleh menggunakan Utiliti Cakera untuk mencipta beberapa jenis set RAID yang berlainan dengan cakera dalaman dan cakera luaran bersambung anda.

Set cakera RAID tidak boleh menggunakan sesetengah ciri pengurusan cakera, seperti penyulitan cakera FileVault.

Jika anda mempunyai Mac Pro dengan kad Mac Pro RAID, gunakan Utiliti RAID. Ia menggunakan kad RAID untuk prestasi yang lebih baik dan untuk mencipta lebih banyak jenis set RAID.