Touch Bar

Ciri di bahagian atas papan kekunci pada sesetengah komputer Mac. Anda boleh menggunakan gerak isyarat yang dikenali—seperti ketik, leret, atau luncur—terus pada Touch Bar untuk melaraskan seting dan melaksanakan tugas.

Touch Bar merentas bahagian atas papan kekunci, menunjukkan Control Strip yang diruntuhkan di sebelah kanan dan butang yang berbeza mengikut app atau tugas.

Secara lalai, Touch Bar menunjukkan Control Strip, yang anda boleh gunakan untuk melaraskan seting seperti kecerahan dan kelantangan , serta minta Siri . Anda boleh mengembangkan Control Strip untuk mengakses seting tambahan.

Butang lain pada Touch Bar berbeza mengikut app atau tugas. Contohnya, apabila anda menulis e-mel dalam app Mail, Touch Bar menunjukkan butang untuk pemformatan teks.