iPhone apkopes informācijas centrs

Uzziniet vairāk par iPhone apkopes iespējām, garantiju un cenām.

Kas jādara, lai nodotu iPhone remontā?

Apple piedāvā dažādas atbalsta un iPhone apkopes iegūšanas iespējas. Izvēlieties sev piemērotāko variantu. Iespējams, ka mūsu atbalsta raksti var sniegt atbildi uz jūsu jautājumu. Vai arī mēs varam palīdzēt salabot saplēstus ekrānus, nomainīt akumulatorus un novērst citas problēmas.

Lasīt rakstus par Apple atbalstu

Sazināties ar mums

Sazinieties ar mums, lai iegūtu Apple atbalsta speciālista padomu. Mēs palīdzēsim novērst problēmu vai vienoties par remontu. Pirms sazināšanās ar mums sagatavojiet informāciju par iPhone sērijas numuru, savu Apple ID un paroli.

Atrast savu iPhone modeli
Atrast sava produkta sērijas numuru
Pieprasīt atbalstu

Atnesiet savu produktu

Lai saņemtu personisku atbalstu, atnesiet savu produktu uz Apple pilnvarotā pakalpojumu sniedzēja vai mobilo sakaru operatora centru. Pirms apmeklējuma sagatavojiet informāciju par savu Apple ID paroli.

Atrast Apple pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju
Sazināties ar mobilo sakaru operatoru
Dublēt iPhone datus un sagatavot ierīci apkopei

Kādas ir izmaksas?

Pakalpojums ir bezmaksas, ja uz problēmu attiecas garantija vai patērētāju tiesību aizsardzības likums. Ja uz problēmu neattiecas ne garantija, ne patērētāju tiesību akti, izmaksas ir atkarīgas no remonta veida.

Pārbaudīt pieejamo garantiju

Cik ilgu laiku aizņem remonts?

Remonta mērķis Aptuvenais laiks
Atnest produktu uz Apple pilnvarotā pakalpojumu sniedzēja vai mobilo sakaru operatora centru Lūgt palīdzību vietējam pārstāvim

Atkarībā no vietas, kur tiek saņemta apkope, jūs varat pārbaudīt remonta statusu tiešsaistē.

Pārbaudīt apkopes pieprasījuma statusu

Apple ierobežotās garantijas segums

Apple ierobežotā garantija sedz produktu un Apple zīmola piederumu ražošanas defektus vienu gadu no to iegādes datuma. Mūsu garantija papildina patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās tiesības.

Mūsu garantija neattiecas uz bojājumiem, kas saistīti ar nelaimes gadījumiem vai neatļautām modifikācijām. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet garantiju. Garantijas statusu var pārbaudīt tiešsaistē un, ja ierakstos tiek konstatēta kļūda, var atjaunināt pirkumu apliecinošo informāciju.

Lasīt Apple ierobežoto garantiju
Pārbaudīt garantijas statusu
Atjaunināt pirkumu apliecinošo informāciju
Uzzināt vairāk par patērētāju tiesību aizsardzības likumu

Ārpusgarantijas apkope

Remonts tiek uzskatīts par ārpusgarantijas pakalpojumu tālāk minētajos gadījumos.

  • Jūsu iPhone modelis ir vecāks par vienu gadu
  • iPhone modelim radusies problēma, uz kuru neattiecas garantija vai patērētāju tiesību aizsardzības likums, piemēram, nejauši vai ar neatļautām modifikācijām saistīti bojājumi

Mēs varam remontēt vai nomainīt jūsu produktu, piemērojot ārpusgarantijas apkopes maksu. Nomaiņas iPhone ir jauns vai līdzvērtīgs jaunam produktam gan veiktspējas, gan ilgtspējas ziņā. Apple ierobežotā garantija papildina patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās tiesības.

Lasīt Apple ierobežoto garantiju

Akumulatora apkope

Apple ierobežotā garantija attiecas uz defektīvu akumulatoru, bet tā neattiecas uz normālas lietošanas radītu nolietošanos. Iespējams, ka Apple pilnvarotam tehniķim ir jāpārbauda produkts, lai noskaidrotu ar akumulatoru saistīto problēmu.

Ja akumulatoram ir ražošanas defekts, un uz to attiecas garantija un patērētāju tiesību aizsardzības likums, tā apkope tiek veikta bez maksas. Ja uz iPhone akumulatoram veicamo apkopi neattiecas ne garantija, ne patērētāju tiesību aizsardzības likums, konsultējieties ar vietējo Apple pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju un mobilo pakalpojumu operatoru par akumulatora ārpusgarantijas apkopi.

Kā taupīt akumulatora enerģiju

Apple piederumi

Uz Apple zīmola piederumiem, tostarp strāvas adapteri, attiecas garantija un patērētāju tiesību aizsardzības likums. Lai iegūtu detalizētu informāciju par apkopi, sazinieties ar vietējo mobilo pakalpojumu operatoru.

Lasīt Apple piederumu ierobežoto garantiju
Atrast Apple pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju
Sazināties ar mobilo sakaru operatoru

Sagatavoties iPhone apkopei

  • Dublējiet iPhone datus, izmantojot iCloud vai iTunes. Dublējums ir nepieciešams, lai atjaunotu jūsu datus, ja ir jāveic iPhone atiestatīšana vai tas ir jānomaina.
  • Pārliecinieties, vai zināt savu Apple ID un paroli.
  • Ja jūsu iPhone ir ievietota SIM karte, izņemiet un saglabājiet to.
  • Veicot apkopi, paturiet kabeļus un citus piederumus.
  • Skatiet mūsu vispusīgos norādījumus par to, kā sagatavot iPhone apkopei.

Dublēt iPhone datus
Sagatvot iPhone apkopei
Lasīt Apple konfidencialitātes politiku

Pēc apkopes

Saņemot iPhone atpakaļ pēc apkopes, iespējams, ka tajā ir instalēta jauna operētājsistēma. Ielieciet savā iPhone SIM karti, ja tā tiek izmantota. Ieslēdziet iPhone un izpildiet ekrānā parādītās darbības. Kad iestatīšana ir pabeigta, atjaunojiet datus, izmantojot dublējumu.

Uz mūsu apkopi, tostarp nomaiņas detaļām, attiecas 90 dienu garantija vai atlikušais Apple garantijas termiņš (atkarībā no tā, kurš termiņš ir garāks). Šī garantija papildina patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās tiesības. Tā tiek nodrošināta visos gadījumos, kad mēs vai Apple pilnvarotais pakalpojumu sniedzējs nodrošinām apkopi.

Atjaunot datus, izmantojot dublējumu