iPhone tālruņu apkopes informācijas centrs

Uzziniet vairāk par iPhone tālruņu apkopes iespējām, garantiju un cenām.

Kā novērst problēmas ar iPhone tālruni?

Apple piedāvā dažādus atbalsta un apkopes saņemšanas veidus jūsu iPhone tālrunim. Izvēlieties jums piemērotāko. Mūsu atbalsta rakstos varat atrast atbildes uz saviem jautājumiem. Mēs varam arī palīdzēt saremontēt bojātus ekrānus, nomainīt akumulatorus un novērst citas problēmas.

Lasīt Apple atbalsta rakstus

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums, lai saņemtu padomu no Apple atbalsta speciālista. Mēs palīdzēsim jums novērst problēmas vai vienoties par remontu. Pirms sazināšanās ar mums sagatavojiet savu iPhone sērijas numuru, kā arī Apple ID un paroli.

Identificēt savu iPhone modeli
Atrast savas ierīces sērijas numuru
Izveidot atbalsta pieprasījumu

Atnesiet savu produktu

Lai saņemtu palīdzību uz vietas, atnesiet savu produktu uz Apple pilnvarotā apkopes pakalpojumu sniedzēja vai mobilo sakaru operatora centru. Pirms apmeklējuma pārliecinieties, ka zināt savu Apple ID un paroli.

Atrast Apple pilnvaroto apkopes pakalpojumu sniedzēju
Sazināties ar mobilo sakaru operatoru
Dublēt savu iPhone un sagatavoties apkopei

Cik tas izmaksās?

Par to nav jāmaksā, ja uz problēmu attiecas garantija vai patērētāju tiesību aizsardzības likums. Ja šie nosacījumi uz problēmu neattiecas, cena ir atkarīga no remonta veida.

Pārbaudīt garantijas segumu

Cik ilgu laiku tas aizņems?

Remonta mērķis Aptuvenais laiks
Atnest uz Apple pilnvarotā pakalpojumu sniedzēja centru Līdz 7 dienām
Atnest uz mobilo sakaru operatora centru Jautāt pārstāvim

Atkarībā no apkopes pakalpojumu saņemšanas vietas jūs, iespējams, varat pārbaudīt remonta statusu tiešsaistē.

Pārbaudīt apkopes pieprasījuma statusu

Apple ierobežotās garantijas segums

Apple ierobežotā garantija attiecas uz jūsu produktu un Apple zīmola piederumiem un sedz ražošanas defektus vienu gadu no iegādes datuma. Mūsu garantija ir patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto tiesību papildinājums.

Mūsu garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies negadījumu vai neautorizētu modifikāciju dēļ. Detalizētu informāciju skatiet garantijā. Varat pārbaudīt garantijas statusu tiešsaistē un atjaunināt pirkuma apliecinājuma informāciju, ja mūsu ierakstos ir kļūda.

Lasīt Apple ierobežoto garantiju
Pārbaudīt garantijas statusu
Atjaunināt pirkuma apliecinājumu
Uzzināt vairāk par patērētāju tiesību aizsardzības likumiem

Ārpusgarantijas apkope

Remonts tiek veikts ārpus garantijas šādos gadījumos:

  • jūsu iPhone ir vecāks par vienu gadu;
  • jūsu iPhone ir radusies tāda problēma, uz ko neattiecas garantija vai patērētāju tiesību aizsardzības likums, piemēram, netīši radīti bojājumi vai bojājumi, kas radušies neautorizētu modifikāciju dēļ.

Mēs, iespējams, varam saremontēt vai nomainīt jūsu produktu par ārpusgarantijas maksu. Nomaiņas iPhone būs jauns vai ekvivalents jaunam veiktspējas un uzticamības ziņā. Apple ierobežotā garantija ir patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto tiesību papildinājums.

Lasīt Apple ierobežoto garantiju

Akumulatora apkope

Apple ierobežotā garantija attiecas uz akumulatora bojājumiem, bet neattiecas uz parastu nolietojumu. Apple pilnvarotais tehniskais speciālists, iespējams, pārbaudīs jūsu produktu, lai noteiktu akumulatora problēmas cēloni.

Ja akumulatoram ir ražošanas defekts un uz to attiecas mūsu garantija vai patērētāju tiesību aizsardzības likums, mēs veiksim apkopi bez papildu maksas. Ja šie nosacījumi uz iPhone akumulatoru neattiecas, sazinieties ar vietējo Apple pilnvaroto apkopes pakalpojumu sniedzēju vai mobilo sakaru operatoru, lai uzzinātu vairāk par akumulatora ārpusgarantijas apkopi.

Uzzināt par akumulatora ekspluatācijas laika paildzināšanas iespējām

Apple piederumi

Uz Apple zīmola piederumiem, tai skaitā uz strāvas adapteri, attiecas mūsu garantija un patērētāju tiesību aizsardzības likums. Lai saņemtu detalizētu informāciju par apkopi, sazinieties ar mobilo sakaru operatoru.

Lasīt Apple piederumu ierobežoto garantiju
Atrast Apple pilnvaroto apkopes pakalpojumu sniedzēju
Sazināties ar mobilo sakaru operatoru

Sagatavojieties iPhone apkopei

  • Dublējiet iPhone pakalpojumā iTunes vai iCloud. Dublēšana ir nepieciešama, lai jūs varētu atjaunot savu saturu, ja iPhone tālrunis ir jāatiestata vai jānomaina.
  • Pārliecinieties, ka zināt savu Apple ID un paroli.
  • Ja jūsu iPhone tālrunim ir SIM karte, izņemiet to un saglabājiet.
  • Saņemot apkopi, saglabājiet kabeļus un citus piederumus.
  • Skatiet mūsu pilnās instrukcijas par iPhone sagatavošanu apkopei.

Dublēt savu iPhone
Sagatavot savu iPhone apkopei
Lasīt Apple konfidencialitātes politiku

Pēc apkopes

Saņemot iPhone atpakaļ pēc apkopes, tajā var būt instalēta jauna operētājsistēma. Ja savā iPhone izmantojat SIM karti, ielieciet to. Ieslēdziet savu iPhone un izpildiet ekrānā redzamās darbības. Kad iestatīšana ir pabeigta, atjaunojiet savus datus no dublējuma.

Mēs sniedzam garantiju mūsu apkopes pakalpojumiem, tai skaitā rezerves daļām, kas ilgst 90 dienas vai līdz Apple garantijas termiņa beigām atkarībā no tā, kas ir spēkā ilgāk. Šis piedāvājums papildina patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās tiesības. Mēs piedāvājam šo garantiju, kad jūs saņemat pakalpojumus no mums vai no Apple pilnvarotā apkopes pakalpojumu sniedzēja.

Atjaunot no dublējuma