E-naudas kartes pievienošana lietotnei Wallet un izmantošana pakalpojumā Apple Pay

Pievienojiet e-naudas karti, piemēram nanaco vai WAON karti, iPhone vai Apple Watch ierīcē instalētajai lietotnei Wallet. Pēc tam izmantojiet šo karti pakalpojumā Apple Pay, lai veiktu pirkumus, kā arī pelnītu un tērētu atlīdzības punktus.

Tālāk ir norādīts, kas ir nepieciešams, lai izmantotu e-naudas karti pakalpojumā Apple Pay1.

Ja vēlaties izmantot fizisko e-naudas karti lietotnē Wallet, sazinieties ar kartes izdevēju, lai uzzinātu, vai tā ir saderīga ar pakalpojumu Apple Pay2.

Lai pakalpojumā Apple Pay pievienotu jaunu e-naudas karti vai pievienotu naudu e-naudas kartei, lietotnē Wallet jābūt iestatītai piemērotai maksājumu kartei3. Uzziniet, kā pievienot maksājumu karti.

E-naudas kartes pievienošana ierīcei iPhone vai Apple Watch

 1. Lai pievienotu karti:
  • iPhone: atveriet lietotni Wallet un pieskarieties pievienošanas pogai .
  • Apple Watch: iPhone tālrunī atveriet lietotni Apple Watch un pieskarieties cilnei My Watch (Mans pulkstenis). Pēc tam ritiniet uz leju, pieskarieties pie Wallet & Apple Pay un pieskarieties pie Add Card (Pievienot karti).
 2. Pieskarieties opcijai e-Money (E-nauda). Šī opcija tiek rādīta tikai tad, ja ierīcē darbojas operētājsistēma iOS 15 vai watchOS 8 vai jaunāka versija.
 3. Pieskarieties kartei, kuru vēlaties pievienot.
 4. Pieskarieties pie Continue (Turpināt).
 5. Izvēlieties pievienojamās kartes veidu:
  • Lai izveidotu jaunu karti, izvēlieties pievienojamo naudas summu4.
  • Lai pārsūtītu fizisko karti, pieskarieties pie Transfer Existing Card (Pārsūtīt esošu karti) un ievadiet nepieciešamo informāciju.
 6. Izpildiet ekrānā parādītās darbības.
  • Izveidojot jaunu karti, izvēlieties maksājumu karti un apstipriniet pirkumu.
  • Pārsūtot fizisko karti, novietojiet e-naudas karti uz līdzenas virsmas un novietojiet ierīces iPhone augšdaļu uz kartes, līdz ekrānā parādās teksts Card Added (Karte pievienota). Šī procesa pabeigšanai, iespējams, vajadzēs vairākas minūtes.

Tagad varat iepirkties, izmantojot pakalpojumu Apple Pay, visur, kur tiek pieņemtas e-naudas kartes.

Pēc fiziskās kartes pārsūtīšanas uz ierīces lietotni Wallet fiziskā karte vairs nedarbosies. Ja neizdodas pārsūtīt fizisko karti uz ierīci, sazinieties ar kartes izdevēju.

Uzziniet, kā noņemt e-naudas karti no lietotnes Apple Wallet.

E-naudas kartes papildināšana

Varat pievienot naudu savai e-naudas kartei tieši iPhone vai Apple Watch ierīcē, izmantojot Apple Pay vai arī izmantojot skaidru naudu veikalā, kurā tiek pieņemta e-naudas karte. Lai papildinātu, izmantojot Apple Pay, lietotnē Wallet ir nepieciešama atbilstoša maksājumu karte.

E-naudas kartes papildināšana, izmantojot Apple Pay iPhone tālrunī

 1. Lietotnē Wallet pieskarieties e-naudas kartei.
 2. Pieskarieties pie Add Money (Pievienot naudu).
 3. Izvēlieties kartes papildināšanas summu un pieskarieties pie Add (Pievienot).
 4. Izvēlieties karti apmaksai un pabeidziet darījumu ar funkciju Face ID vai Touch ID.

E-naudas kartes papildināšana, izmantojot Apple Pay Apple Watch ierīcē

 1. Lietotnē Wallet pieskarieties e-naudas kartei.
 2. Pieskarieties pašreizējam atlikumam.
 3. Pieskarieties pie Add Money (Pievienot naudu).
 4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izvēlētos summu, maksājumu karti un pabeigtu darījumu.

E-naudas kartes papildināšana veikalā, izmantojot skaidru naudu

 1. Izvēlieties e-naudas karti, kurai vēlaties pievienot naudu:
  • iPhone ar Face ID: veiciet dubultklikšķi uz sānu pogas > pieskarieties savai noklusējuma kartei > pieskarieties e-naudas kartei un autentificējieties ar Face ID vai piekļuves kodu.
  • iPhone ar Touch ID: veiciet dubultklikšķi uz pogas Home (Sākums) > pieskarieties savai noklusējuma kartei > pieskarieties e-naudas kartei un autentificējieties ar Touch ID vai piekļuves kodu.
  • Apple Watch: veiciet dubultklikšķi uz sānu pogas un ritiniet uz leju līdz e-naudas kartei.
 2. Norādiet kasierim, kuru karti vēlaties papildināt, cik daudz naudas vēlaties pievienot un ka vēlaties izmantot skaidru naudu.
 3. Turiet iPhone tālruņa augšdaļu vai Apple Watch displeju bezkontakta lasītāja tuvumā, līdz lasītājs iepīkstas.

Papildināšana ar skaidru naudu veikalā ir pieejama tikai pie iesaistītajiem tirgotājiem un tur, kur tiek pieņemta jūsu e-naudas karte.

E-naudas kartes pārsūtīšana uz jaunu ierīci

E-naudas karti var pievienot lietotnei Wallet tikai vienā ierīcē. Taču jūs varat pārsūtīt e-naudas karti uz citu ierīci, piemēram, no iPhone ierīces uz Apple Watch ierīci vai uz jaunu iPhone ierīci.

E-naudas kartes pārsūtīšana no iPhone ierīces uz Apple Watch ierīci

 1. iPhone ierīcē atveriet lietotni Apple Watch.
 2. Cilnē My Watch (Mans pulkstenis) pieskarieties opcijai Wallet & Apple Pay (Wallet un Apple Pay).
 3. Pieskarieties pogai Add (Pievienot) blakus e-naudas kartei, kuru vēlaties pārvietot.
 4. Lai pārvietotu karti atpakaļ, pieskarieties pārvietojamajai kartei un pēc tam pieskarieties pie Add to iPhone (Pievienot ierīcei iPhone).
 5. Varat arī atlasīt opciju Add Card (Pievienot karti), lai skatītu iepriekšējo karšu sarakstu no citām ierīcēm.

E-naudas kartes pārsūtīšana uz jaunu ierīci, izmantojot rīku Setup Assistant (Iestatīšanas asistents)

 1. Jaunās iPhone ierīces rīkā Setup Assistant (Iestatīšanas asistents) pieskarieties pie Wallet.
 2. Atlasiet e-naudas kartes, kuras vēlaties pārsūtīt no iepriekšējās ierīces.
 3. Pieskarieties pie Continue (Turpināt), lai apstiprinātu, ka vēlaties pārsūtīt e-naudas karti uz jauno ierīci.5

Lai veiktu pārsūtīšanu uz jauno ierīci, iepriekšējai ierīcei jābūt tuvumā un tajā jābūt izveidotam savienojumam ar internetu.

E-naudas kartes pārsūtīšana, izmantojot lietotni Wallet

 1. Jaunajā iPhone ierīcē atveriet lietotni Wallet un pieskarieties pievienošanas pogai .
 2. Pieskarieties pie Previous Cards (Iepriekšējās kartes) un izvēlieties savu e-naudas karti.
 3. Lai pievienotu e-naudas karti jaunajai iPhone ierīcei, izpildiet ekrānā parādītās darbības.5

Lai veiktu pārsūtīšanu uz jauno ierīci, iepriekšējai ierīcei jābūt tuvumā un tajā jābūt izveidotam savienojumam ar internetu. 

E-naudas kartes noņemšana

 1. Pašreizējā iPhone ierīcē atveriet lietotni Wallet.
 2. Pieskarieties savai e-naudas kartei.
 3. Pieskarieties papildu opciju pogai un pēc tam pieskarieties pie Card Details (Kartes dati).
 4. Ritiniet uz leju un pieskarieties pie Remove this Card (Noņemt šo karti). Lai apstiprinātu, pieskarieties pie Remove (Noņemt).

E-naudas kartes atlikuma pārbaudīšana ierīcē iPhone vai Apple Watch

 1. Atveriet lietotni Wallet.
 2. Lai skatītu pašreizējo atlikumu, pieskarieties savai e-naudas kartei.

Kartes atlikumu varat pārbaudīt arī vietnē iCloud.com. Pierakstieties vietnē ar savu Apple ID un atlasiet ierīci, kurā izmantojat e-naudas karti.

Ja ierīce ir pazaudēta vai nozagta

 1. Lai Japānā izmantotu pakalpojumu Apple Pay, jums ir jābūt vismaz 13 gadus vecam.
 2. Saderīgās kartes: nanaco Standard, kā arī WAON Standard un Grand Generation kartes. Citas nanaco un WAON kartes nevar pievienot lietotnei Wallet.
 3. Lai lietotnei Wallet pievienotu jaunu WAON karti vai izmantotu lietotni, lai pievienotu naudu pašreizējai nanaco vai WAON kartei, pakalpojumā Apple Pay jābūt iestatītai Mastercard, JCB vai American Express maksājumu kartei.
 4. Jūs varat pārvietot fizisku nanaco karti uz lietotni Wallet.
 5. Pēc pārsūtīšanas pabeigšanas iepriekšējā karte joprojām būs redzama lietotnē Wallet ar norādi, ka šo karti nevar izmantot. 
Publicēšanas datums: