Domēnu verifikācija pakalpojumā Apple Business Manager un Apple School Manager

Uzziniet par atjauninātajām prasībām attiecībā uz domēnu verifikāciju pakalpojumā Apple Business Manager un Apple School Manager.

Šis raksts ir paredzēts tīklu administratoriem.

Apple pieprasa organizācijām verificēt visus esošos neverificētos un jaunos domēnus, kas ir saistīti ar Apple Business Manager un Apple School Manager. To nepieciešams paveikt pirms pārvaldīto Apple ID izveides.

2021. gada 8. decembrī visi neverificētie domēni tika noņemti no Apple Business Manager un Apple School Manager organizācijām. Pārvaldītie Apple ID no neverificētajiem domēniem tiks migrēti uz rezervēto domēnu. Lietotāji netiks informēti par šīm izmaiņām. Visas lomas un privilēģijas paliks neskartas, tostarp konta parole un saistītā e-pasta adrese. Piemēram, ja izmantojat domēnu example.com un līdz decembrim nebūsiet to verificējis, pārvaldītie Apple ID tiks automātiski pārdēvēti no person@example.com uz person@examplecom.appleid.com.

Administratoru darbu šīs izmaiņas neietekmēs.

Lai izvairītos no darbības traucējumiem, verificējiet domēnu tūlīt vai pārvietojiet pārvaldītos Apple ID uz verificētu domēnu vai rezervēto domēnu.


Domēnu skatīšana

Lai noskaidrotu, vai jums ir jāverificē savs domēns, pierakstieties pakalpojumā Apple Business Manager vai Apple School Manager un atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Accounts (Konti). Domēni ar zaļu apli nosaukuma kreisajā pusē ir verificēti. Domēni ar dzeltenu apli ir jāverificē.

Domēnu skats iestatījumu cilnē Organization (Organizācija) Apple Business Manager iestatījumos

Verificējiet esošos domēnus pakalpojumā Apple Business Manager.

Verificējiet esošos domēnus pakalpojumā Apple School Manager.


Domēna noņemšana

Lai noņemtu domēnu, ko nevarat verificēt vai neplānojat izmantot, pierakstieties pakalpojumā Apple Business Manager vai Apple School Manager un atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Accounts (Konti). Blakus sadaļas Domains (Domēni) nosaukumam noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt), pēc tam noklikšķiniet uz Remove (Noņemt). Ja neverificētajā vai nelietotajā domēnā ir pārvaldīti Apple ID, noklikšķiniet uz Update Domain Name (Atjaunināt domēna nosaukumu), lai pārvietotu pārvaldītos Apple ID uz verificētu vai rezervētu domēnu. Informējiet ietekmētos lietotājus, ka nākamajā pierakstīšanās reizē viņiem ir jāizmanto atjauninātie pārvaldītie Apple ID.


Verificētie domēni

Dažām funkcijām ir nepieciešami verificēti domēni, piemēram, Apple School Manager integrēšanai skolēnu informācijas sistēmā (SIS), lietotāju importēšanai, izmantojot drošās failu pārsūtīšanas protokolu (Secure File Transfer Protocol — SFTP), vai federatīvās autentifikācijas iespējošanai. Ja vēlaties izmantot šīs funkcijas, ir jāizmanto verificēts domēns.

Verificējot augšējā līmeņa domēnu, apakšdomēni netiek verificēti. Piemēram, verificējot example.com, domēns appleid.example.com netiek verificēts. Domēns appleid.example.com ir jāverificē atsevišķi.

Rezervētais domēns

Rezervētais domēns ir domēns, ko nodrošina Apple. Varat to izmantot bez papildu verifikācijas. Domēna pamatā ir tīmekļa vietne, ko izmantojāt, kad reģistrējāties pakalpojumā Apple Business Manager. Piemēram, ja reģistrējoties izmantojāt tīmekļa vietni www.example.com, rezervētais domēns ir example.appleid.com. Ja vienu un to pašu domēnu izmanto vairākas organizācijas, nosaukumam tiek pievienots skaitlis pieaugošā secībā, piemēram, example2.appleid.com. Rezervētais domēns tiek ģenerēts automātiski, un to nevar rediģēt vai noņemt.

Sekas domēna neverificēšanas gadījumā

Ja neverificēsiet savu domēnu, notiks izrakstīšanās no Shared iPad (Kopīgota iPad ierīce) un iCloud sesijām un šī domēna pārvaldītie Apple ID tiks pārvietoti uz rezervētu domēnu. Lietotāji netiek informēti par šīm izmaiņām. Viņu informēšana ir jūsu atbildība.


Vairākas organizācijas

Vairākas organizācijas var verificēt vienu un to pašu domēnu, ja līdz 2020. gadam martam tas tika saistīts ar Apple Business Manager. Katrai organizācijai domēns ir jāverificē individuāli. Sadarbojieties ar citiem Apple Business Manager administratoriem, lai pārliecinātos, vai viena organizācija ir verificējusi domēnu, pirms šo procesu sāk cita organizācija. Ja vairākas organizācijas cenšas domēnu verificēt vienlaikus, var rasties kļūdas, validējot TXT ierakstu.

Personiskie Apple ID

Domēna verifikācija nerada konfliktus ar esošajiem Apple ID, kas izmanto šo domēnu. Tomēr, ja organizācija iespējos federatīvo autentifikāciju, lietotājiem būs jāizvēlas jauns nosaukums konfliktējošajiem Apple ID.

Publicēšanas datums: