Dziesmu vārdu skatīšana un dziedāšana Apple TV lietotnē Apple Music

Sekojiet līdzi, klausoties iemīļotās dziesmas ar nevainojami laikā sinhronizētiem dziesmu vārdiem, kas parādīti rindu pēc rindas un tieši īstajā ritmā. Pielāgojiet balss iestatījumus, lai varētu dziedāt līdzi iemīļotajai mūzikai. Tas viss iekļauts Apple Music abonementā.

Kā skatīt dziesmu vārdus Apple TV ierīcē

 1. Atveriet lietotni Apple Music.
 2. Atskaņojiet dziesmu no Apple Music kataloga.
 3. Lai parādītu vai paslēptu laikā sinhronizētus dziesmu vārdus, ekrāna apakšā atlasiet Lyrics (Dziesmu vārdi) poga Lyrics (Dziesmu vārdi). Vai poga Lyrics (Dziesmu vārdi) nav redzama?Apple TV ierīces ekrāns, kurā parādīti laikā sinhronizēti dziesmas vārdi


Ja neredzat dziesmu vārdus Apple TV ierīcē

Ja poga Lyrics (Dziesmu vārdi) poga Lyrics (Dziesmu vārdi) nav redzama, šai dziesmai nav pieejami laikā sinhronizētie dziesmu vārdi.

Ja laikā sinhronizētie dziesmu vārdi nav pieejami, ir iespēja aplūkot visus dziesmas vārdus.

 1. Atskaņojiet dziesmu no Apple Music kataloga.
 2. Ekrāna apakšdaļā atlasiet pogu More (Papildu opcijas) poga More (Papildu opcijas).
 3. Atlasiet vienumu View Full Lyrics (Skatīt visus dziesmas vārdus).


Kā funkciju Apple Music Sing lietot Apple TV 4K (3. paaudzes) ierīcē

 1. Atveriet lietotni Apple Music. 
 2. Atskaņojiet dziesmu no Apple Music kataloga.
 3. Ja laikā sinhronizētie dziesmu vārdi netiek parādīti automātiski, ekrāna apakšā atlasiet Lyrics (Dziesmu vārdi) poga Lyrics (Dziesmu vārdi).
 4. Apple TV Remote (3. paaudzes) ierīcē nospiediet pogu Back (Atpakaļ) un pēc tam atlasiet Mic (Mikrofons) poga Vocal Volume (Balss skaļums)Vai poga Mic (Mikrofons) nav redzama?
 5. Lai pielāgotu balss iestatījumus, Apple TV Remote (3. paaudzes) ierīcē nospiediet skaļuma palielināšanas vai samazināšanas pogu.Apple TV ierīce, kurā redzama balss celiņa pielāgošana, izmantojot funkciju Apple Music Sing


Ja neredzat pogu Mic (Mikrofons)


Ja dziesmas vārdi ir nepareizi vai nav pieejami

Par neesošiem vai nepareiziem dziesmas vārdiem varat paziņot šeit: www.apple.com/feedback/apple-music.html.


Lietotnes Apple Music pieejamība dažādās valstīs vai reģionos var atšķirties. Uzziniet vairāk par savā valstī vai reģionā pieejamo saturu.

Publicēšanas datums: